Headlines

MaterialDistrict verplaatst 

Design District gaat niet door

Nieuwe datum Light + Building

 

 

 

  

Kantoor- en Projectmeubilair

Het zijn ongekende tijden. Als gevolg van de huidige corona-maatregelen werkt een groot deel van Nederland plotseling thuis. Voor de wetenschappers van kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) in Delft biedt de huidige situatie een onverwachte kans. Samen met Aestate/Ontrafelexperts onderzoeken zij gedurende de komende twee maanden de effecten van thuiswerken.

Nederland is een land waar al regelmatig zo nu en dan vanuit huis wordt gewerkt. Maar als gevolg van de corona-crisis gebeurt dit momenteel opeens op nooit eerder vertoonde schaal. Het CfPB grijpt de huidige situatie aan om de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken nauwkeurig in kaart te brengen. Gedurende de komende twee maanden zal een groot aantal thuiswerkers, werkzaam bij uiteenlopende organisaties, met regelmaat korte vragenlijsten invullen. Bovendien kunnen zij via een digitaal kennisplatform tips en ervaringen uitwisselen.

Wim Pullen: "Er is sterke behoefte aan wetenschappelijk gevalideerde kennis op het gebied van thuiswerken." (foto: Kees Rutten)

Vragen die in het wetenschappelijke onderzoek aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de werkzaamheid van de (communicatie)technologie, het aansturen van medewerkers en de beleving van sociale cohesie. “Het uiteindelijke doel van dit grootschalige onderzoek is om organisaties en medewerkers praktische handvatten te bieden”, zegt Wim Pullen, directeur van het CfPB. “We willen kennis delen over de wijze waarop je thuiswerken het beste zou kunnen implementeren. Er zijn tal van partijen in de markt die momenteel informatie bieden over thuiswerken. Maar er is sterke behoefte aan wetenschappelijk gevalideerde kennis op dit gebied. De huidige situatie biedt ons als onafhankelijk kenniscentrum de kans om betrouwbare en bruikbare kennis te ontwikkelen en te delen.”

 

www.cfpb.nl


{LST_ITEMS:2041}

We berichtten er al eerder over (zie dit artikel): de vaak bedenkelijke ergonomische status van de gemiddelde thuiswerkplek. Om dit probleem op te lossen komt Hahebo met een speciale verhuuractie van ergonomische bureaustoelen.
 

"Als projectinrichter en leverancier van kantoormeubilair zijn we bezorgd om het thuiswerken", aldus Hahebo. "Op kantoor gelden strikte normen voor kantoormeubilair. Maar thuis, gelden die normen daar ook? Die vraag wordt ons dagelijks meermaals gesteld. Een week op een eetkamerstoel is nog wel te overbruggen. Maar als het advies van sociale onthouding langer aanhoudt, en daar lijkt het echt wel op, volstaat die eetkamertafel en -stoel niet meer. Het is dan wachten op een nieuwe golf van fysieke klachten in het bewegingsapparaat."

"Hahebo neemt haar verantwoordelijkheid en probeert samen met u rugklachten voor thuiswerkers te voorkomen." Het bedrijf verhuurt tijdens de corona-crisis gebruikte bureaustoelen voor thuisgebruik. "Voor een vast bedrag van 10,00 euro per stoel (excl. BTW) per week. Bezorgen en ophalen doen we voor 70,00 euro per bureaustoel. Gratis afhalen in ons magazijn in Beugen is ook mogelijk. Wilt u toch liever kopen? Dat kan ook. Wanneer u via onze webshop (www.hahebo.nl) een bureaustoel en/of een bureau koopt, krijgt u 20 procent korting."

www.hahebo.nl


{LST_ITEMS:2041}

Op dit moment werken we bijna allemaal gedwongen thuis. Wat betekent dit voor het ergonomische aspect van onze werkplek? Als we op de via internet gedeelde foto's van thuiswerkplekken mogen afgaan, is ergonomie plotseling even niet zo belangrijk meer.

De huidige 'bureaustoel' van ondergetekende.

Full disclosure: Ik schrijf dit artikel, zitten op een oude eetkamerstoel - ergens uit de jaren 60, gok ik - die is voorzien van drie kussen: twee als zittingverhoger, en één als lendesteun. Ideaal? Mwah. Voor iemand die jarenlang heeft bericht over het grote belang van ergonomische bureaustoelen - en die op zijn redactiekantoor gewend is te werken op een van dé klassiekers op dit gebied - is het een beetje behelpen.

Thuiswerkplek van een Vitra-medewerker.

Een korte speurtocht op internet leert echter dat ik bepaald niet de enige ben die gebruik maakt van een stoel van betrekkelijk laag ergonomisch allooi. Neem de favoriete thuiswerkplekken van Vitra-medewerkers, die in een schrijven aan de relaties van het designmerk gedeeld worden. De werkplekken zijn zonder uitzondering voorzien van mooie stoelen. Maar je kunt je wel afvragen of deze 'ideale' Vitra-modellen geschikt zijn voor intensief en langdurig kantoorwerk. 

Voorbeelden van 'ideale stoel' van Vitra-medewerkers.

De Inside Information-redactie en Vitra zijn niet de enige bedrijven waarvan medewerkers momenteel zitten op een niet-ergonomisch stoelmodel. Van de ondertussen vele duizenden foto's van thuiswerkplekken die gevonden kunnen worden op internet is slechts een kleine minderheid voorzien van een traditionele bureaustoel waarvan je zou kunnen veronderstellen dat deze voldoet aan de geldende normen op dit gebied.

Willekeurig voorbeeld van een via twitter gedeelde foto van een thuiswerkplek.

Moet het anders? Volgens projectinrichters wel. Want zittend op mijn oude eetkamerstoel krijg ik heel wat mailtjes binnen van bedrijven die allemaal benadrukken dat ook in de thuiswerksituatie een ergonomische werkplek van groot belang is. Neem SKO uit Oldenzaal. "Om de komende periode het thuiswerken zo vitaal mogelijk door te komen bieden we vanuit onze divisie Projectinrichting een ergonomische werkplek aan", meldt het bedrijf. Zoals onderstaande afbeelding toont, maakt een verstelbare 'ergonomische' bureaustoel deel uit van deze werkplek.

De juiste thuiswerkplek volgens SKO.

Ik denk dat SKO - en de vele andere bedrijven die soortgelijke boodschappen delen met hun relaties - gelijk hebben. En ik hoop ook dat zij gelijk hebben. Niet alleen omdat de aanschaf van ergonomische stoelen voor thuis onze sector mooie business kan opleveren in deze moeilijke tijden. Maar vooral ook omdat, wanneer de huidige thuiswerkperiode op slechte stoelen géén tombola aan klachten oplevert, we onszelf de vraag moeten stellen of we het belang van de ergonomische stoel de laatste jaren met z'n allen niet een beetje overdreven hebben. Mijn 'gut-feeling': nee, dat hebben we niet. Aandacht voor de juiste houding op een goede stoel lijkt me ook in corona-tijden van groot belang.


{LST_ITEMS:2041}


U herinnert het zich vast nog: de commotie rond de circulaire aanbesteding kantoormeubilair van een paar jaar geleden. Maar sinds de storm is gaan liggen is het werk verdergegaan. Rijkswaterstaat publiceerde onlangs een door PHI Factory opgesteld rapport over de geleerde lessen.
 

Rijkswaterstaat besteedde in 2016-2017 een nieuw raamcontract aan voor ‘circulair kantoormeubilair’ bij de rijksoverheid. Dit raamcontract, met een potentiële omvang van 200 miljoen euro, is de grootste circulaire inkoopopdracht die tot nog toe in Nederland is aanbesteed. "Niet alleen qua financiële omvang, maar ook qua circulair ambitieniveau is het project bijzonder en leerzaam voor andere overheden", aldus een woordvoerder van PHI Factory. "Het is dan ook van belang voor de ontwikkeling van circulair inkopen om dit bijzonder leerzame traject in kaart te brengen en zo de opgedane kennis te verspreiden."

"In eerste instantie vond er een inventarisatie van de beschikbare documenten plaats", aldus een woordvoerder van PHI Factory over de gevolgde methode. "Dit ging om documenten zoals de aanbestedingsstukken, reeds opgestelde factsheets en evaluatiestukken. Deze informatie werd geanalyseerd en samengevoegd." Op basis van deze opzet vond er overleg plaats met RWS wat betreft de opgehaalde informatie en gaf PHI een overzicht van de nog missende informatie. "Van daaruit werd binnen RWS de juiste informatie bij de juiste personen opgehaald. Juist deze informatie is waardevol voor dit rapport om inzicht te krijgen in het proces, de obstakels en hoe hiermee is omgegaan."

Het resultaat van deze werkwijze is volgens de woordvoerder een helder en toegankelijk rapport dat de geleerde lessen uit de aanbesteding circulaire kantoormeubilair van Rijkswaterstaat beschrijft. "Dit rapport geeft andere aanbestedende diensten waardevolle inzichten en handvatten om zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen. Rijkswaterstaat draagt hiermee bij aan kennisdeling en de ontwikkeling van circulair inkopen in het algemeen en voor kantoormeubilair in het bijzonder."
 

Samenvatting successen:
 

 • De aanbesteding heeft de beweging naar een circulaire economie in de markt versneld.

 • Er is een duidelijke visie op circulair meubilair ontstaan (rapport TurnToo).
 • De visie op circulair meubilair is doorvertaald naar het inschrijvings- en beoordelingsdocument en in de KPI’s waarop de contracten gemonitord worden.
 • Er is een duidelijk en consistent inschrijvings- en beoordelingsdocument geformuleerd.
 • De circulaire gunningscriteria sloten naadloos aan op de ambitie en doelstellingen van de categorie.
 • De kwalitatieve circulaire gunningscriteria waren doorslaggevend.
 • Er is gewerkt met een integraal categorieteam waarin de categoriemanager, de contractmanager, de programmanager circulaire economie en de inkoper vertegenwoordigd waren.
 • Voor de leveranciers is een webinar ingericht als helpdesk voor het gebruik van de circulaire tool waarmee gewerkt is.
 • De beoordelaars werden verplicht een opleidingsbijeenkomst te volgen waarin onder andere de gestelde definitie van circulariteit in relatie tot meubilair is toegelicht.
 • De aanpak en inrichting van de consensusbijeenkomst die door een begeleider in goede banen werd geleid en waarbij gewerkt is met anonieme cijfers en cijferkaarten was erg effectief. Door de groepsgrootte werd de gemeenschappelijke deler duidelijk.


Vanuit de marktpartijen:
 

 • Vanwege de grootte van de aanbesteding, heeft de aanbesteding een grote impact op de markt. Hierdoor heeft het Rijk een circulaire impuls aan de markt kunnen geven.
 • De duidelijke visie op circulariteit en het gebruik van de definities van de circulaire loops.
 • De extra tijd die marktpartijen hebben gekregen bovenop de wettelijke termijn van de aanbestedingswet.
   

Samenvatting 'lessons learned':
 

 • Koppel het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie en het uitvoeren van het aanbestedingstraject los van elkaar.
 • Zorg dat er beleid is vastgesteld over circulariteit (in relatie tot kantoorinrichting).
 • Zorg dat de juiste kennis beschikbaar is (juridisch, inhoudelijke expertise, product- en materiaalkennis, circulair).
 • Experimenteer en leer met kleinschalige aanbestedingen. De omvang van de opdracht en daarmee het belang voor de markt was groot. De markt had liever gezien dat de 4 percelen apart in de markt waren gezet.
 • Neem de tijd voor de keuze van een circulaire tool, bepaal wat je eruit wilt halen en test de tool.
 • Bedenk en beschrijf duidelijk in het inschrijvings- en beoordelingsdocument wat je wilt verifiëren en hoe je dit doet.
 • Neem de tijd voor de voorbereiding van de aanbesteding.
   

Lees hier de rapportage. 

https://bit.ly/2QHJtC3


{LST_ITEMS:2041}

Vitra sluit tijdelijk de showrrom. "In deze moeilijke tijden is de veiligheid van onze klanten en medewerkers onze topprioriteit", aldus het bedrijf over deze keuze.

"Naarmate de coronavirusepidemie evolueert, nemen we alle nodige maatregelen om het welzijn van onze klanten, partners en medewerkers te verzekeren. Vanaf 23/03/2020 is onze showroom in Ouderkerk aan de Amstel tot nader order gesloten. In tussentijd werken onze medewerkers van huis uit en staan ze nog steeds met volle inzet telefonisch en per e-mail tot uw beschikking om u te ondersteunen bij uw lopende en komende projecten."

www.vitra.nl
 


{LST_ITEMS:2041}

Design District 2020 gaat niet door. Als gevolg van de corona-crisis acht de organisatie het niet verstandig om de beurs in de Van Nelle Fabriek dit jaar te houden.

"De afgelopen weken hadden we de hoop dat begin juni de situatie in Nederland rondom de uitbraak van het Coronavirus weer beurswaardig zou zijn, maar helaas ziet dat er niet naar uit. Daarom hebben we besloten Design District 2020 op 3-4-5 juni niet door te laten gaan."

"We verwachten dat de maatregelen van de overheid na 6 april niet zomaar allemaal opgeheven zijn, en dat het bij elkaar brengen van duizenden bezoekers de komende maanden nog niet verantwoord is. Alle deelnemers en leveranciers zijn inmiddels geïnformeerd, en gelukkig is er veel begrip en steun voor de lastige en teleurstellende beslissing om Design District naar volgend jaar te verplaatsen."
 
De eerstvolgende editie van de beurs zal nu plaatsvinden in 2021. "Alle gemaakte plannen schuiven we door naar volgend jaar, en dan maken we er begin juni 2021 samen met de deelnemers een feestelijk weerzien van! We hopen jullie allemaal dan weer in goede gezondheid te zien."

www.designdistrict.nl


{LST_ITEMS:2041}

Ook bij Wilkhahn zijn natuurlijk de nodige maatregelen genomen in verband met de uitbraak van het corona-virus.

Bij Wilkhahn Nederland gelden op dit moment de volgende voorzorgsmaatregelen:

1. Wij zijn volledig operationeel en kunnen u blijven ondersteunen waar nodig.
2. Ons kantoor is momenteel gesloten, wij werken momenteel thuis volgens de RIVM richtlijnen.
3. Persoonlijke afspraken worden t/m 6 april geannuleerd. Indien nodig nemen wij contact met u op 
 

De productie wordt nog niet beïnvloed door COVID-19. "Onze teams werken in ploegendiensten en in gescheiden zones. Op deze manier kunnen we gewoon doorgaan en worden uw bestellingen geleverd zoals gepland. De omstandigheden veranderen echter voortdurend en daarom kunnen toekomstige leveringen worden beïnvloed, wij zullen u, indien noodzakelijk, tijdig informeren."

"Als toekomstige leveringen niet kunnen worden geaccepteerd vanwege uw procedure, willen we u vragen ons zo snel mogelijk te informeren om problemen en extra kosten te voorkomen."

"Het is een vreemde tijd voor iedereen, maar we zijn er zeker van dat we er samen goed uit zullen komen. Wij blijven tot uw beschikking zoals u van ons gewend bent!"

www.wilkhahn.nl


{LST_ITEMS:2041}

Op 27 februari 2020 presenteerde CBM de eerste resultaten van het onderzoek naar de impact van het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, op de meubelindustrie en interieurbouw in Nederland (zie dit artikel). Drie weken later blijkt bij een tweede meting dat inmiddels een groot deel van de branche negatieve gevolgen heeft en/of verwacht.

Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk problemen ondervindt, is in drie weken opgelopen van 10 naar 43 procent. Verder steeg het percentage respondenten dat nog geen problemen heeft maar die wel verwacht van 30 naar 52 procent. Het percentage bedrijven dat geen problemen heeft en die ook niet verwacht, is gedaald van 60 naar 5 procent.
 

"De tweede meting laat zien dat de stagnatie bij de leveringen van grondstoffen, producten en halffabricaten iets zijn toegenomen in omvang, maar vooral diverser zijn geworden", aldus een CBM-woordvoerder. "Bij de tweede meting blijkt tevens dat het percentage bedrijven met leveringsproblemen iets hoger ligt dan drie weken geleden. Daarnaast geeft 1 op de 5 bedrijven aan dat zij kampen met het intrekken van opdrachten. Ruim 40 procent van de bedrijven geeft aan daar nu nog geen problemen mee te hebben maar dat wel te verwachten. Intrekken van opdrachten wordt daarmee een steeds nijpender probleem in de meubelindustrie en interieurbouw. Ondernemers geven aan nu nog wel werk voorhanden te hebben, maar over enkele weken niet meer."
 

Bedrijven ervaren volgens CBM op dit moment nog geen grote transportproblemen, maar zij verwachten die wel de komende weken. "Zeker wanneer steeds meer landen de grenzen gaan sluiten. Ondernemers gaan pas uitwijken naar alternatieve leveranciers wanneer dat echt noodzakelijk is. Daarbij proberen ze vooral leveranciers te vinden dichter bij huis.
Ondernemers hebben op dit moment nog weinig juridische problemen, door het niet kunnen voldoen aan de leveringsverplichtingen. Een kwart van de bedrijven verwacht wel dat die problemen binnenkort gaan komen. Zij spreken daarbij de verwachting dat zij die problemen in goed onderling overleg met de betrokkenen kunnen oplossen."
 

Slotconclusie van deze online enquête is dat in drie weken tijd het uitbreken van het coronavirus vrijwel de gehele meubelindustrie en interieurbouw in zijn greep heeft. "Steeds meer bedrijven hebben problemen of verwachten die op de korte termijn. De beschikbaarheid van noodzakelijke grondstoffen, materialen en producten wordt problematischer, en zal de productie belemmeren. Daarnaast vrezen steeds meer ondernemers dat orders en opdrachten wegvallen en dat de omzetten dalen. Door het wegvallen van werk zal ook de werkgelegenheid in de meubelindustrie en interieurbouw op de korte termijn afnemen. Ruim de helft van de ondernemers verwacht daarom ook gebruik te zullen maken van de nieuwe regeling rond werktijdverkorting en de andere voorstellen uit het pakket van noodmaatregelen, dat de regering recent naar buiten gebracht heeft."

Download hier de volledige tekst van het onderzoek inclusief grafieken: 2e Impactmeeting Corona-virus – CBM onderzoek 19-03-20

We worden op de redactie van Inside Information momenteel overspoeld met berichten van bedrijven die ons en de rest van de markt willen informeren over de voortgang in deze vreemde tijden. Zo ook Vepa. Het bedrijf uit Hoogeveen geeft aan dat het ondanks de corona-crisis op volle kracht blijft doorwerken.

"De huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen", aldus de woordvoerder. "Dat heeft ook in onze organisatie geleid tot een aangepaste manier van werken en maatregelen. Het vraagt van ons allemaal een professionele houding om verdere verspreiding van het virus te voorkomen."
 

Vepa blijft volop leveren en bereikbaar. "Vepa heeft de volgende stappen genomen om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en onze economie zo goed mogelijk draaiende te houden:

 • Uiteraard volgen wij alle voorschriften van het RIVM, actualiseren wij deze dagelijks en doen wij aan risicospreiding. Afdelingen worden gescheiden, werkplekken verruimd, mensen werken waar mogelijk thuis, de kantine is gesloten, pauzes worden op de afdelingen gehouden, etc.
 • Zowel telefonisch als per mail zijn wij gewoon bereikbaar.
 • Alle afdelingen van Vepa, dus ook de productie, blijven vooralsnog volledig operationeel.
 • Onze showroom in Hoogeveen is open. Bezoeken kan alleen op afspraak. Toegang tot kantoor en fabriek is niet mogelijk.
 • Omdat showroombezoek alleen door de Verkoop Buitendienst wordt ontvangen, vragen wij u tijdig telefonisch een afspraak te maken.
 • Levering van uw meubilair blijven we op de gebruikelijke wijze uitvoeren. Gelden er bij u, bovenop de algemeen geldende maatregelen van het RIVM, aanvullende maatregelen, laat het ons dan even weten. Onze chauffeurs kunnen hier dan rekening mee houden."


"We weten op dit moment natuurlijk niet hoe de maatregelen van overheidswege zich ontwikkelen. Indien we genoodzaakt zijn aanvullende maatregelen te nemen die gevolgen hebben voor u, dan laten we dat uiteraard weten."
 

www.vepa.nl


{LST_ITEMS:2041}

Het is een vreemde tijd. Zoals u natuurlijk weet, werken we allemaal zoveel mogelijk vanuit huis. Daarom komt Kinnarps met tips voor de thuiswerkplek.

"Ook wie thuis een ganse dag achter de computer zit, moet proberen om die werkplek zo ergonomisch te maken", aldus de woordvoerder. De twaalf tips van Kinnarps zijn:
 

- Luister naar je lichaam: stop waarmee je bezig bent of verander van houding wanneer je pijn of spanning voelt
 
- Ons musculoskeletaal systeem is ontworpen om te bewegen: zit, sta en beweeg regelmatig!
 
- Stel een timer in en neem regelmatig een actieve pauze
 
- Probeer indien mogelijk zittend werk af te wisselen met staand werken (bijvoorbeeld aan je keukeneiland)
 
- Een goede stoel is belangrijk! Als je regelmatig thuis werkt, is het zeker de moeite om te investeren in een goede, instelbare bureaustoel
 
- Neem regelmatig een pauze wanneer u met de computer werkt om uw ogen te laten rusten
 
- Pas de helderheid van het scherm aan aan het natuurlijke daglicht
 
- De lichtinval thuis is vaak anders dan op kantoor: idealiter valt het licht vanaf de zijkant om verblinding, weerspiegelingen en schaduwen te voorkomen
 
- Organiseer uw werkplek rond een natuurlijke lichtbron: ramen zorgen voor het broodnodige daglicht!
 
- Neem je pauze buiten: maak tijdens de dag een korte wandeling om het energieniveau te boosten
 
- Werk je thuis en is de rest van je gezin er ook? Probeer de werkruimte dan te scheiden van de sociale ruimtes
 
- Probeer toch sociaal contact te bewaren: mail, bel, Skype, FaceTime. Het is belangrijk om toch contact te houden met je collega’s, vrienden en familie!

Namens de Inside Information-redactie voegen we er nog twee aan toe: wordt niet boos wanneer de kinderen zo nu en dan even iets komen vragen. En spring zeker niet uit uw vel wanneer de wifi even niet doet wat u wilt. 

www.kinnarps.be

{LST_ITEMS:2041}


Vloer, Wand & Plafond

Je zou het 'anti-cyclisch' nieuws kunnen noemen: waar heel Nederland het kantoor uit is gejaagd door het corona-virus, maakt Moso bekend eindelijk weer een kantoor betrokken te hebben. Het is reden tot blijdschap in deze onzekere tijden. Want door brand was MOSO enige tijd verstoken van een eigen onderkomen.

Eerder deze maand werd het magazijn van de bamboespecialist al elders ondergebracht en maakten de kantoormedewerkers dankbaar gebruik van de flexplekken van Rabobank Zwaagdijk. Op 21 februari jl. ontstond door onbekende oorzaak brand in het magazijn van MOSO in Zwaag. Het hoofdkantoor en het magazijn worden als verloren beschouwd, maar de continuïteit van het bedrijf is niet in gevaar geweest.

Het magazijn op de nieuwe tijdelijke locatie in Venhuizen is inmiddels volledig in bedrijf: de bamboe producten worden hier opgeslagen en de leveringen aan klanten worden vanuit dit tijdelijke magazijn verzorgd. Intussen wordt in China voluit geproduceerd door de partnerproducenten van MOSO om zo snel mogelijk de voorraad weer op peil te krijgen.

MOSO-medewerker José de Ruijter-Luken: "Het is lastig te zeggen wanneer wij alle producten weer op voorraad hebben. Sommige klanten hebben nauwelijks iets gemerkt van de brand, doordat hun producten nog onderweg waren naar ons magazijn. Andere klanten hebben hun producten nog niet ontvangen, omdat de productie en het transport enkele maanden in beslag nemen. Per order wordt met onze klant besproken wat de beste oplossing is. Dit verloopt over het algemeen erg goed en gelukkig is er veel begrip en geduld."

De kantoorafdelingen zijn sinds deze week verhuisd naar het kantoorgebouw van IT-specialist Art-of-Automation in Hoorn. De werkzaamheden worden hier uitgevoerd totdat het hoofdkantoor in Zwaag is herbouwd, al werken bijna alle MOSO-medewerkers door het coronavirus momenteel vanuit huis. Commercieel directeur Arjen Veltman: "Meteen na de brand werd ons van alle kanten hulp aangeboden, onder meer door Rabobank en onze serviceprovider Art-of-Automation. Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor. Hierdoor hebben we onze werkzaamheden niet hoeven stilleggen. Het was direct na de brand een groot voordeel dat onze data in de cloud is opgeslagen, waardoor wij direct toegang hadden tot alle klant- en ordergegevens. De oproep om vanwege het coronavirus thuis te werken waar mogelijk, leverde voor MOSO ook geen problemen op. Onze medewerkers staan nu vanuit huis via telefoon en e-mail direct in verbinding met onze klanten."

Wanneer de bouw van het nieuwe hoofdgebouw en magazijn van start gaat, kan De Ruijter-Luken nog niet zeggen: "We hebben contact met onze verzekeraar en de architect over de herbouw. Pas als het oude pand gesloopt is, kunnen we hier uitspraken over doen. Voorlopig kunnen wij met ons gemotiveerde team vanuit huis, ons nieuwe kantoor en magazijn onze klanten van dienst zijn en dat is voor ons nu het belangrijkste."

www.moso.eu


{LST_ITEMS:2041}

Op 15 maart heeft de Nederlandse regering de maatregelen in het kader van het coronavirus aangescherpt. Ook Forbo Flooring Systems neemt haar verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, volgens de richtlijnen, uitgegeven door het RIVM. "De gezondheid, veiligheid en het welzijn van u als onze klant en onze medewerkers staan voorop."


Forbo Flooring Systems geeft gehoor aan de oproep om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. "Onze werknemers hebben thuis alle middelen tot hun beschikking om u volledig van dienst te zijn. We maken waar mogelijk gebruik van technische communicatiemiddelen, zoals Skype. Wanneer een afspraak fysiek door moet gaan, volgen wij de richtlijnen die zijn afgegeven, zoals afstand houden, regelmatig handen wassen en geen verkoudheidsklachten of koorts hebben."

"Forbo ontwerpt en produceert bijna al haar vloeren in Nederland en we hebben voldoende product op voorraad om aan de vraag te voldoen. Met forbOnline, onze online webshop, zijn we voor rechtstreeks kopende klanten 24/7 bereikbaar voor het direct plaatsen van orders, het inzien van voorraden en track&trace van uw order."

"We zullen u maximaal ondersteunen. Onze werknemers hebben de kennis, ervaring, vakmanschap en passie om u maximaal te blijven ondersteunen in deze onzekere tijden. Onze afdelingen Customer Services en Techniek en Opleiding blijven bereikbaar voor al uw vragen, orders, leveringen en gewenste service."

"Om eventuele risico’s te beperken, hebben wij besloten om per direct bezoek aan onze sites op te schorten tot nader order. Uw accountmanager blijft beschikbaar om samen met u, bij voorkeur via mail, telefoon of Skype, de ideale vloeroplossing te realiseren."

"Onze website blijft actueel en bevat de meest recente informatie. Op onze website vindt u alle informatie over onze producten en segmenten. Tevens kunt u direct en eenvoudig vanuit de productzoeker stalen aanvragen voor uw project. Onze verbeterde vloerplanner is een geweldig hulpmiddel voor alle architecten, planners en eindgebruikers. Nieuw is de mogelijkheid om gratis uw eigen afbeeldingen te uploaden en zo alle vloeropties die Forbo in haar portfolio heeft in die foto te plaatsen."

"Wij zullen al het mogelijke doen om u te blijven ondersteunen en de service te verlenen die u van ons gewend bent. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via uw accountmanager of via contact@forbo.com. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen."

Vanaf deze week kunnen ondernemers in de groene sector - ook wanneer zij niet zijn aangesloten bij Branchevereniging VHG - bij de VHG-Ondernemershelpdesk terecht met vragen over corona. VHG neemt hiermee het voortouw om de gehele sector zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen.

VHG-directeur Egbert Roozen: “Heel Nederland is nu in de greep van het corona-virus. Ook ondernemers in onze sector hebben op allerlei manieren met dit virus te maken. Zij zitten met tal van vragen. Zoals; welke maatregelen kan ik nemen om mijn bedrijf onder de gegeven omstandigheden door te laten draaien? Hoe ziet een noodplan eruit? Wat betekent dit voor mijn medewerkers? Wat moet ik communiceren met mijn klanten? Wat kan ik doen als ik ineens minder werk heb? Hoe moet ik, in het uiterste geval, arbeidstijdverkorting aanvragen? Bij onze Ondernemershelpdesk komen hierover veel vragen binnen. We hebben intussen veel informatie en handvatten beschikbaar om op al deze vragen een antwoord te bieden.”

 

VHG heeft op zijn website www.vhg.org een aparte rubriek aangemaakt met vragen en antwoorden en allerlei handige tools. Via nieuwsbrieven ontvangen de aangesloten leden een regelmatige update met de actuele inzichten en veel gestelde vragen. De Ondernemershelpdesk is telefonisch (telefoon (030) 659 55 50) en per e-mail (ondernemershelpdesk@vhg.org) bereikbaar. Egbert Roozen: “Deze corona-crisis is ongekend. Als VHG staan wij voor onze groene sector en willen wij ondernemers een flinke steun in de rug geven om deze onzekere tijd door te komen. We maken ons er met de juiste ondersteuning en informatievoorziening sterk voor dat dat gaat lukken. Neem daarom contact met ons op en stel gerust je vragen!”
 

Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en als boomspecialist. VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.

www.vhg.org


{LST_ITEMS:2041}

Afgelopen week was Pfleiderer te zien tijdens het programma De Barometer op RTL Z. "De uitzending op RTL Z gemist?", zegt een woordvoerder van de fabrikant. "Niet getreurd deze kun je hier terug kijken en zo alles mee pikken over de circulaire spaanplaat van Pfleiderer!"www.pfleiderer.nl


{LST_ITEMS:2041}

Parador blijft in de prijzen vallen: het Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design en het European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies reikten een prestigieuze Good Design Award 2019 uit aan de Open Frameworks Design Edition, die Parador ontwikkelde in samenwerking met toparchitect Hadi Teherani.

Good Design werd opgericht in 1950 in Chicago en is het oudste en meest erkende programma voor uitmuntend design wereldwijd. Dit jaar ontving het museum in Chicago een recordaantal inzendingen van 's werelds grootste fabrikanten en bedrijven in industrieel en grafisch ontwerp, die de belangrijkste bedrijven in de designindustrie uit meer dan 47 landen vertegenwoordigen.

Alle prijzen zijn gepubliceerd op de websites van het museum via de link www.gooddesign.org, www.good-designawards.com of www.chi-atheneum.org. Daarnaast worden alle winnende producten en grafische ontwerpen ook gepubliceerd in het Good Design Yearbook 2019-2020.

www.parador.de


{LST_ITEMS:2041}

Tien groothandels, producenten en importeurs van parket, gebundeld in de branchevereniging Parket Alliance, hebben recent de website www.real-wood.nl gelanceerd. "De website is bedoeld om meer bekendheid te genereren voor de unieke voordelen en eigenschappen van een houten vloer."

Niet alleen de bekende aspecten zoals sfeer, levensduur en uitstraling worden benadrukt, maar vooral ook de eigenschappen op het gebied van milieu en duurzaamheid komen op de website aan de orde. "Gangbare vloeren van bijvoorbeeld beton, laminaat of PVC veroorzaken stuk voor stuk forse CO2-uitstoot. Hout slaat juist tijdens de groeifase van jonge aanplant tot volwassen bomen enorme hoeveelheden CO2 op! Na de oogst en productie van vloerdelen houdt de houten vloer de opgeslagen CO2 vast. Daarmee onderscheidt de houten vloer zich zeer positief ten opzichte van bijvoorbeeld laminaat- en vooral de milieubelastende kunststof- en pvc-vloeren."
 

De Parket Alliance hanteert het Real Wood-label als eigen keurmerk. "Het overgrote deel van het hout onder dit label is afkomstig uit verantwoord beheerde Europese bossen. Real Wood staat voor duurzame houtoogst, waarbij het credo 'één boom oogsten, twee bomen aanplanten' in de praktijk wordt toegepast." De Alliance-leden werken samen met hun afnemers om consumenten te attenderen op het label én de (milieu)voordelen van de houten vloer.


De nieuwe website is puur informatief en biedt daarom ook geen webshop of winkelzoekfunctie. "De Parket Alliance heeft enkel en alleen als doel informatie over de houten vloeren te verstrekken. Voor individueel advies en verkoop verwijst de branchevereniging naar de parketspeciaalzaak."

www.parketalliance.nl


{LST_ITEMS:2041}

QbiQ Wall Systems heeft als eerste Europese fabrikant van systeemwanden en glasoplossingen het Cradle to Cradle Silver-certificaat uitgereikt gekregen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Het C2C Silver-certificaat geldt voor al de gesloten en transparante wandsystemen van QbiQ Wall Systems, in elke gewenste RAL kleur. "In nauwe samenwerking met AGC Glass worden next-generation, transparante wandconcepten voorzien van een heldere glassoort die door innovatieve geluidwerende folies, beduidend beter geluidwerend presteert dan C2C Silver wanden waarin tot nu toe alleen gehard glas wordt toegepast."


QbiQ is verheugd te kunnen melden dat in het vernieuwde kantoor in Den Haag van BDO Accountants & Adviseurs alle scheidingswanden conform het certificaat worden uitgevoerd. "BDO hecht veel waarde aan het werken met verantwoorde producten. De Cradle to Cradle Silver gecertificeerde QbiQ wandconcepten met C2C Silver gecertificeerd, hoogwaardig AGC glas vullen hiermee de wensen van deze onderneming perfect in."

www.qbiq.nl


{LST_ITEMS:2041}


Verlichting

Tot 1 juni zijn zoals bekend alle evenementen en bijeenkomsten geannuleerd. Overheid en RIVM roepen op om zoveel mogelijk thuis te blijven. "Nog nooit werkten zoveel mensen noodgedwongen thuis, met alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan", aldus de NSVV. De organisatie geeft informatie over de wijze waarop één van die uitdagingen - het realiseren van het juiste licht op de werkplek - beantwoord kan worden.
 

"Er wordt veel gesproken over de uitdagingen om vergaderingen online te organiseren en om vanuit huis toegang te krijgen tot alle nodige bestanden", aldus Juliëtte van Duijnhoven,voorzitter Kernteam Indoor van de NSVV. "Qua gezondheid worden er veel adviezen gegeven over een goede werkhouding, de ergonomie van de werkplek en het belang van regelmatig bewegen. Lopen mensen op kantoor nog regelmatig naar de printer, een collega of naar de koffiemachine, thuis gebeurt dit veel minder en een slechte werkhouding kan onder andere leiden tot RSI, rug-, nek- en schouderklachten. Een aspect dat nog niet naar voren is gekomen in de huidige adviezen voor de thuiswerkers is het licht."

Er is veel onderzoek gedaan en er is nog steeds veel onderzoek gaande naar de effecten van licht op de mens; zowel voor het visueel presteren van de mens als voor de gezondheid van de mens. "Veel van deze onderzoeken vinden plaats in kantooromgevingen. Uit al die onderzoeken blijkt dat het van essentieel belang is dat iedereen een correct verlichte werkplek heeft om taken goed uit te kunnen voeren. Ook de thuiswerker moet een correct verlichte werkplek creëren waarbij alle werktaken goed uit te voeren zijn."

"De hoeveelheid licht die een thuiswerker op zijn of haar oog krijgt bestaat uit daglicht en kunstlicht", stelt Van Duijnhoven. "Er is bewezen dat daglicht bijdraagt aan een plezierige omgeving waarin men over het algemeen aangeeft productiever te zijn. Een belangrijke tip voor alle thuiswerkers is: creëer een werkplek vlakbij een raam zodat je een prettig uitzicht hebt waar je vooral veel daglicht kan ontvangen. Is de hoeveelheid daglicht niet genoeg (bijvoorbeeld op een grijze dag of in de avonduren), dan is het noodzakelijk de hoeveelheid licht op de werkplek aan te vullen met kunstlicht."

Dat betekent niet dat meer licht altijd vanzelfsprekend beter is. "Je kunt namelijk door grote hoeveelheden licht ook verblind worden. Verblinding kan bijvoorbeeld optreden door direct zonlicht, direct kunstlicht, reflecties via verschillende oppervlaktes (denk aan witte muren of bureaus), of reflecties via beeldschermen. Denk na over je kijkrichting ten opzichte van het raam. De optimale werkplek is vaak een plek parallel aan het raam om zo directe verblinding en directe schaduwen te voorkomen. De afstand tot het raam, de kijkrichting en de kunstlichtbronnen die aanwezig zijn in de ruimte zijn vaak eenvoudig aan te passen door de thuiswerker zelf."

Andere parameters die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid licht op de werkplek zijn onder andere de oriëntatie van het raam vlakbij de werkplek (of je bijvoorbeeld op het noorden of het zuiden uitkijkt), de reflectiefactoren van de wanden, het plafond, en de vloer en de grootte van de ruimte waarin de werkplek zich bevindt. "Deze factoren zijn waarschijnlijk lastiger aan te passen. Momenteel wordt er op de TU Eindhoven onderzoek gedaan naar de optimale werkplek."

NSVV - samen met Dutch Daylight - geeft de volgende tips voor het licht op de thuiswerkplek:
 

 • Zorg voor voldoende (dag)licht
 • Vermijd verblinding
 • Creëer een werkplek dichtbij en parallel aan een raam
   

Referenties:
 

CBS Statline. (2018). StatLine – Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83258NED/table?ts=1520931397078
 

Galasiu, A. D., & Veitch, J. A. (2006). Occupant preferences and satisfaction with the luminous environment and control systems in daylit offices: a literature review. Energy and Buildings, 38(7), 728–742. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.03.001
 

NEN (2011). NEN-EN 12464-1:2011 en – NEN.
 

NOS (2020). Ritme, gezond eten en bewegen: zo blijf je thuis mentaal gezond. https://nos.nl/op3/artikel/2327507-ritme-gezond-eten-en-bewegen-zo-blijf-je-thuis-mentaal-gezond.html
 

RIVM (2020). Nieuw coronavirus (COVID-19). https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 

Robertson, M. M., Huang, Y.-H., O’Neill, M. J., & Schleifer, L. M. (2008). Flexible workspace design and ergonomics training: impacts on the psychosocial work environment, musculoskeletal health, and work effectiveness among knowledge workers. Applied Ergonomics, 39(4), 482–494. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.02.022
 

RTL (2020). Van online vergaderen tot vpn’s: zo werk je veilig thuis | RTL Nieuws. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5057761/veilig-thuiswerken-vergaderen-vpn-corona
 

van Duijnhoven, J. (2019). Personal lighting conditions of office workers; Input for intelligent systems to optimize subjective alertness. PhD dissertation. Eindhoven University of Technology.


www.nsvv.nl


{LST_ITEMS:2041}

De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in Nederland zijn ook aan NSVV niet voorbij gegaan. "De komende tijd zullen wij daarom verschillende maatregelen nemen om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierbij volgen wij de aanwijzingen op van het RIVM."


"Wij hebben besloten de volgende bijeenkomsten daarom uit te stellen:

 • Gebruikerssessie Gedragscode Lichtberekeningen op 24 maart

 • Workshop Lichthinder 25 maart  


Deelnemers worden per mail geïnformeerd.


 

www.nsvv.nl

{LST_ITEMS:2041}

Het kon natuurlijk niet anders. De informatieavond in DesignPost Amsterdam over de laatste lichttrends van de naar het najaar verplaatste beurs Light + Building is verplaatst naar oktober.

Onlangs werd bekend dat Light + Building gehouden wordt van 27 september tot en met 2 oktober. De door Design Post Amsterdam samen met de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV) te organiseren bijeenkomst 'Fascinating Lighting Design trends' wordt daarom gehouden op een nog nader te bepalen tijdstip in oktober. 

www.nsvv.nl


{LST_ITEMS:2041}

Opmerkelijk nieuws van Osram. Het bedrijf stopt met de onderseuning van het 'Lightify-systeem'. Per 31 augustus 2021 zal de Lightify-server definitief 'uit de lucht' gaan.

Via de server worden gebruikers van Lightify ondersteund bij het slimme besturen van lichtoplossingen. Volgens Osram - en het bedrijf Ledvance, dat het Lightify-systeem vermarktte - is het bieden van een merkgebonden systeem dat alleen gericht is op verlichting niet meer van deze tijd. "Meer en meer klanten prefereren een alomvattend smart-home-systeem", aldus de woordvoerder.

Osram benadrukt dat de eigen 'smart'-oplossingen kunnen 'praten' met tal van integrale smart home-oplossingen die nu gangbaar zijn op de markt. "Klanten hebben nu anderhalf jaar de tijd om te switchen naar andere smart home-oplossingen. Ze kunnen hun slimme verlichting blijven gebruiken via de Zigbee-standaard."

www.osram.com


{LST_ITEMS:2041}

Vaste lezers van Inside Information kennen hem misschien nog: Rienk Visser. De verlichtingsdeskundige/lichtontwerper kwam in het verleden regelmatig aan het woord in ons blad. Visser doet nu opnieuw van zich spreken met de publicatie van het boek 'Zicht op licht in huis'.

Het boek gaat over 'wat iedereen altijd al had willen weten over verlichting in en om de woning'. Centraal staan (natuurlijk) de mogelijkheden die LED-verlichting bieden. "Hierin komen alle aspecten aan bod betreffende de eigenschappen van de nieuwe LED-lampen en de vele mogelijkheden die deze bieden. Dit geldt niet alleen met betrekking tot sfeer, comfort, langere levensduur en energiegebruik, maar ook ‘slimme’ bediening ervan."

Tegenwoordig is volgens de auteur bijna elke auto standaard voorzien van slimme verlichting: verlichting die aangaat bij het op afstand openen en langzaam uitgaat bij vertrek, verlichting die automatisch gaat branden bij het openen van de bagageruimte, het dashboardkastje, enzovoort. Ook voor gebouwen zou dit volgens Visser in principe mogelijk moeten zijn. Maar volgens de auteur moeten gebruikers het voorlopig zelf uitzoeken.
 

"Dat was voor de meesten al lastig, maar is nog lastiger geworden de stille revolutie die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden op het gebied van verlichting. Gloeilampen en halogeenlampen zijn grotendeels vervangen door LED-lampen. Deze hebben echter niet allemaal dezelfde eigenschappen, onder andere wat betreft kleurweergave en dimmen. Ook hebben armaturen vormen en toepassingsmogelijkheden die tot voor kort niet waren te realiseren. Daarnaast is er steeds meer sprake van slimme verlichting, waarmee de verlichting in principe overal in huis gemakkelijk en selectief kan worden bediend in elke ruimte en elke gewenste sfeer. Mensen gaan ook steeds meer thuis werken. Hierdoor is meer aandacht nodig voor verlichting die niet alleen prettig is, maar ook stimulerend voor werkprestatie, welbevinden en gezondheid."


Om te kunnen kiezen uit alle nieuwe mogelijkheden is goede informatie volgens Visser onontbeerlijk. "Via internet is deze via een aantal leveranciers wel te vinden, maar wordt hierbij geen vergelijking gemaakt met systemen die anderen bieden. In winkels zou dit wel mogelijk moeten zijn, maar dit kan alleen als degenen die het product verkopen aan de consument op de hoogte zijn van wat de markt biedt op het gebied van LED-lampen, - armaturen, schakelen, dimmen en slimme bedieningsmogelijkheden. Daarbij kan het ook van belang zijn of deze eventueel gekoppeld kunnen worden aan al bestaande systemen in huis en ook voor wat de concurrentie biedt."

In het boek 'Zicht op licht in huis' worden alle genoemde aspecten uitgebreid behandeld die nodig zijn voor een juiste keuze van lampen, armaturen, lichtregeling en toepassingsmogelijkheden ervan. "Daarnaast worden handige tips gegeven de toepassing van verlichting in alle ruimten in en om het huis en het maken van een lichtplan."

Het boek is zoals gezegd geschreven door lichtontwerper Rienk Visser en geïllustreerd door Erik en Michiel Visser, met een voorwoord van John de Joode, voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Diverse fabrikanten hebben een bijdrage geleverd in de vorm van  fotomateriaal.

De prijs van het boek is 24,50 euro excl. verzendkosten.

www.ledlichtinhuis.nl


{LST_ITEMS:2041}


Ontwerp & Architectuur

WELL, de organisatie achter het 'gezondheidscertificaat' dat de laatste jaren de nodige bekendheid heeft vergaard in de vastygoedsector, kondigt de oprichting aan van een taskforce, die zich gaat buigen over de vraag hoe gebouwen de opmars van virussen als het huidige Covid-19 kan stuiten.

Concreet gaat de taskforce zich volgens een woordvoerder bezighouden met het definiëren van de kritische rol die gebouwen, oerganisaties en gemeenschappen spelen op het gebied van onder meer preventie, weerbaarheid en herstel.

De taskforce wordt gevormd door Risa Lavizzo-Mourey (voormailig CEO van de Robert Wood Johnson Foundation en professor aan de University of Pennsylvania), Jonathan Fielding (professor aan de UCLA en voormalig directeur van het Los Angeles County Department of Public Health), Richard Carmona (de zeventien Surgeon General of the United States en professor aan de University of Arizona) en Joseph Allen (assistant professor en directeur van het Healthy Buildings program van Harvard’s T.H. Chan School of Public Health).

Voorts zal de werkgroep bestaan uit experts op het gebied van volksgezondheid, overheidsfunctionarissen, academici, architecten, ontwerpers en vastgoedmensen.

www.wellcertified.com


{LST_ITEMS:2041}

Corona of geen corona, de wereld draait natuurlijk gewoon door. Ook bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Men zoekt er een nieuwe rijksbouwmeester.

De reden hiervoor is dat de termijn van rijksbouwmeester Floris Alkemade op 1 september 2020 afloopt. De rijksbouwmeester heeft als adviseur van het Rijk een onafhankelijke positie. Het Atelier Rijksbouwmeester zorgt bij het Rijksvastgoedbedrijf voor de ondersteuning van de rijksbouwmeester. 
"Gezocht wordt naar een toonaangevende architect met hart voor de publieke zaak", Zo staat in de vacaturetekst die is geplaatst op de website van de Algemene Bestuursdienst. "Iemand met ruime ervaring in binnen- en buitenland met complexe vastgoedprojecten. Een inspirerende ontwerper met een integrale blik die de samenhang tussen het fysieke en sociale domein weet vorm te geven en te bewaken."
 

De functie van Rijksbouwmeester bestaat al 200 jaar. Belangrijkste taak van de Rijksbouwmeester is het adviseren over rijksvastgoed en ruimtelijke inrichtingsvraagstukken vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw, erfgoed en landschapsarchitectuur. Daarnaast is de Rijksbouwmeester het boegbeeld van de vakwereld en het architectuuronderwijs. Ook is de Rijksbouwmeester voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/


{LST_ITEMS:2041}

Het huidige bedrijfspand van Copijn wordt verbouwd. Het voldoet al een tijdje niet meer aan het circulaire gedachtengoed en de functionele eisen van Copijn. SVP heeft samen met Studio R een groen en gezond gebouw ontworpen waarbij duurzaam, circulair en vitaliteit de kernthema's zijn. 

Met het nieuwe ontwerp voor hun kantoor- en werkplaatsruimte krijgt het bedrijf een nieuw visitekaartje. Het huidige gebouw heeft aan de voorkant een kantoorruimte en een werkplaats aan de achterkant. Deze opzet past nog steeds bij de werkzaamheden van Copijn en blijft hetzelfde. 


Met het oog op duurzaamheid is er voor gekozen om niet het hele pand te verbouwen, maar slechts de helft. De huidige werkplaats functioneert nog naar behoren en krijgt daarom alleen met minimaal materiaalgebruik een betere uitstraling. Terwijl de voorkant, de kantoorruimte, hoogwaardig gerenoveerd wordt. De huidige spanten worden op de verdieping vervangen door hogere, houten spanten waardoor er meer functionele vierklante meters op de verdieping ontstaat. Door het slimme ontwerp is er ook ruimte over om aan derden te verhuren. Dit maakt het gebouw toekomstbestendig. De buitenruimte wordt ook hoogwaardig verbeterd. Hierdoor ontstaat een living lab in de toepassing van de producten van Copijn. 

Bovendien komt er een nieuwe gevel die voldoet aan de huidige isolatiewaarden, opgebouwd in houtskeletbouw en ook weer gemakkelijk te demonteren is. Dat maakt de gevel circulair. Ook wordt de indeling van het kantoor beter; de vergaderruimten, sanitair en belplekken worden in een centraal volume opgenomen. De werkplekken worden juist aan de gevel gesitueerd waardoor deze van het groene uitzicht profiteren en voldoende daglicht binnen krijgen. 

Tussen de werkplaats en de kantoorruimte komt een zogenoemde 'spatie', de entree van het pand. Binnen komt veel groen, in diverse mogelijkheden toegepast. De spatie is een overdekte buitenruimte, in het hart van het gebouw tussen de kantoorruimtes en de werkplaats. Buiten wordt naar binnen gehaald, de buiten bestrating loopt door naar binnen en er komt uiteraard een boom in de spatie. Juist bij de entree van het gebouw wordt ontmoeting gestimuleerd en komen makers en doeners van Copijn samen. In de zomer staan de lunchtafels in de spatie, er kunnen afspraken en overleggen plaatsvinden, gepland en ongepland, en natuurlijk zal de tafeltennistafel hier staan.

In samenwerking met Studio R is er nagedacht over alle mogelijkheden voor circulariteit binnen dit project. Daar waar de spatie de kern van het gebouw is, komt er in het kantoor een volume met vergaderzalen als kern. Dit volume zal volledig worden bekleed met het hout dat nu nog als betimmering van de plafonds wordt gebruikt. Voor de wanden van de vergaderzaal worden de oude gevelkozijnen hergebruikt. Het hele ontwerpproces is in nauwe samenwerking met de medewerkers van Copijn tot stand gekomen en dat kan niet gepaard gaan zonder groen. Een groene wand, plafond en groene afscheidingen zullen worden ingevuld door de medewerkers van Copijn en op de buitengevel van de werkplaats is ruimte om te experimenteren. Zo wordt de nieuwe kantoor- en werkplaatsruimte niet alleen een visitekaartje, maar ook een proeftuin voor Copijn.


In het voorjaar van 2021 zal het gebouw klaar zijn voor gebruik. 

www.svp.nl

 


{LST_ITEMS:2041}

De coronacrisis zet een streep door de geplande jurering van de BNA Beste Gebouw-verkiezing. Dat meldt de BNA.

"Omdat we nu nog niet weten wanneer de jurytour door Nederland kan plaatsvinden, hebben we besloten om de uitreiking op 14 mei te annuleren en over de zomer heen te tillen", aldus een woordvoerder van de branchevereniging. "Hopelijk is er in het najaar ook weer wat meer ruimte in onze hoofden en harten voor een feestelijke uitreiking. Geen afstel dus, maar een noodzakelijk uitstel."

In ieder geval heeft de jury onder voorzitterschap van Neelie Kroes 'vanuit huis' te kennen gegeven onder de indruk te zijn van de meer de honderd inzendingen, verdeeld over de categorieën.

www.bna.nl


{LST_ITEMS:2041}

EGM architecten heeft Willeke Smit benoemd tot associate architect. "Willeke brengt ruime internationale ervaring mee waarbij zij zowel als architect en als ontwikkelaar betrokken is geweest bij aansprekende projecten. De benoeming sluit aan op de integrale werkwijze en toekomstvisie van het bureau."

Willeke Smit heeft als (associate) architect bij Mecanoo architecten en Paul de Ruiter aan toonaangevende nationale en internationale projecten gewerkt in zowel de commerciële en publieke sector met een focus op hospitality en zorg. Zij werkte onder meer aan het Hilton Amsterdam Airport Schiphol, het Nationaal Openluchtmuseum, het Zaans Medisch Centrum, de Library of Birmingham (Verenigd Koninkrijk), The Place hotel in Tainan (Taiwan) en het Royal Hospital and Wellness centre in Taipei (Taiwan). Aansluitend heeft Willeke bij vastgoedontwikkelaar AM / Vitaal ZorgVast aan de andere kant van de tafel gezeten. Daar heeft ze voor zowel instellingen als beleggers vastgoed ontwikkeld.

"Het is de combinatie van Willeke’s ontwerpervaring en haar commerciële en strategische visie op zorgvastgoed die naadloos aansluit op de visie van EGM om de leidende positie van het bureau in de care & cure markt te behouden en uit te bouwen. Met het team van EGM en opdrachtgevers zal zij in een vergaande integrale en vernieuwende benadering projecten in de zorg vormgeven."

EGM architecten werkt op dit moment aan meer dan honderdvijftig projecten verspreid over achttien landen. "De visie om duurzame en gezonde gebouwen te realiseren ligt in het DNA van het bureau en ten grondslag aan al haar ontwerpen en adviezen."

www.egm.nl


{LST_ITEMS:2041}

Is het nog nieuws? Ook de Independent Hotel Show Amsterdam wordt uitgesteld vanwege de corona-crisis. Het evenement stond op de rol voor 17 en 18 maart. Het zal nu gehouden worden op 24 en 25 juni. Plaats van handeling: RAI Amsterdam. 

https://www.independenthotelshow.nl/


{LST_ITEMS:2041}

Op vrijdag 13 maart zou Design Museum Gent een prestigieuze tentoonstelling over vernieuwend en divers kleurgebruik openen. In verband met de corona-crisi is het museum evenwel tot zeker 3 april gesloten.

Van uitstel komt geen afstel, zo is de verwachting.

Bij de expositie vertrekt het museum vanuit Van Eycks ongeziene kleurschakeringen om te tonen wat kleur betekent voor hedendaagse designers. "Verwacht een totaalervaring met een pigmentpromenade en belevingskamers die al je zintuigen prikkelen. Een tentoonstelling die heden en verleden verbindt in het kader van het themajaar 'OMG! Van Eyck was here'."

Het uitgangspunt van de expositie 'Kleureyck. Van Eycks kleuren in design' is het bijzondere kleurgebruik van de Vlaamse Meester Jan van Eyck, dat na de restauratie van Het Lam Gods opnieuw ten volle zichtbaar werd. "Door het gebruik van olieverf en transparante, gekleurde glazuurlagen wist Van Eyck te komen tot een vernieuwende variëteit aan kleurschakeringen, helderheid en saturatie in zijn schilderijen. Hierop baseerde curator Siegrid Demyttenaere zich voor haar selectie van Vlaamse designers en internationale namen die een affiniteit hebben met kleur."
 

De tentoonstelling zal bestaan uit drie delen: de Pigment Walk, de Onderzoeksprojecten en de Experience Rooms. "Bram Vanderbeke goot de tentoonstelling in een modulair ontwerp uit populierspaanderplaat." De expositie is in Gent te zien tot 6 september.

Na Gent reist de expo door naar de Tripostal van lillle3000. Het wordt het sluitstuk van Lille World Design Capital 2020 en zal er te zien zijn van 9 oktober 2020 tot 3 januari 2021.

www.designmuseumgent.be

 


{LST_ITEMS:2041}

MaterialDistrict Rotterdam 2020 is verplaatst naar 23 – 25 juni 2020, zo laat de organisator vandaag weten. Dit is besloten in nauw overleg met de exposanten en betrokken eventpartners. Aanleiding om het inspiratie-evenement voor de (interieur)architect te verplaatsen, zijn de voorzorgsmaatregelen die steeds meer organisaties nemen vanwege het coronavirus.

“Wij zien een groeiende trend dat organisaties hun medewerkers verbieden evenementen bij te wonen vanwege het coronavirus. Hierdoor kunnen wij onze exposanten en bezoekers niet meer de kwaliteit en ervaring garanderen die ze van ons gewend zijn,” aldus Jeroen van Oostveen, directeur van MaterialDistrict.

Hoewel de Nederlandse overheid tot nu toe geen beperkingen of extra maatregelen oplegt voor het doorgaan van beurzen en evenementen in Nederland, heeft de organisatie toch besloten tot het verplaatsen van de vakbeurs naar juni dit jaar. “De afgelopen dagen hebben wij intensief contact gehad met onze exposanten, er leven veel zorgen over de veiligheid van hun personeel, maar vooral ook over de verwachte negatieve uitwerking op het bezoekersaantal. Ook zien we dat steeds meer landen restricties opleggen aan het organiseren van evenementen. Ook in Nederland zien we op lokaal niveau hier al de eerste stappen in. Dat is een toenemend risico voor onze exposanten maar ook voor ons als beursorganisator."

Om duidelijkheid en zekerheid te kunnen bieden aan alle exposanten en bezoekers is besloten om MaterialDistrict Rotterdam 2020 te verplaatsen naar 23 - 25 juni 2020 in Rotterdam Ahoy. De opzet van de beursvloer, de betrokken exposanten en het sprekersprogramma wordt volledig overgezet naar deze nieuwe data. De exposanten zijn inmiddels op de hoogte gesteld en zijn blij en begripvol over de genomen beslissing. Mensen die zich al hebben geregistreerd, worden geïnformeerd en kunnen vanzelfsprekend ook op de nieuwe datum hun ticket gebruiken.

www.materialdistrict.com


{LST_ITEMS:2041}


Overig nieuws

Rekening houdend met de waarschuwingen van de World Health Organisation en andere internationale organisaties werkt bijna heel Nederland met een kantoorbaan nu thuis. Volgens Zyxel is het belangrijk daarbij aandacht te hebben voor de veiligheid van de verbindingen.

Naar schatting zal het aantal thuiswerkers in ons land de komende weken de 2 miljoen overschrijden. "Deze snelle toename van het aantal mensen dat thuiswerkt via externe toegang tot het bedrijfsnetwerk brengt cyberdreigingen met zich mee; cyberhackers zien nu hun kans", aldus de aanbieder van veilige en betrouwbare wifi- en IP-oplossingen. "Met onder meer een VPN-verbinding is het mogelijk om de veiligheidsrisico's te minimaliseren."

Medewerkers die externe toegang hebben tot de IT-netwerken van bedrijven kunnen het nieuwe doelwit zijn van cyberhackers. Peter van der Putten, Head of Channel bij Zyxel Benelux: “In het kader van de maatregelen die binnen bedrijven zijn genomen, verwachten we dat het aantal thuiswerkers meer dan 2 miljoen zal bedragen. Voor sommige bedrijven is dit een versnelling in hun digitalisering. Daarbij moeten ze ook investeringen in het beveiligen van hun netwerkverbindingen.”
 

“We raden organisaties aan om Virtual Private Network (VPN)-verbindingen op te zetten om hun medewerkers toegang te geven tot hun servers of applicaties. Dit is de veiligste en gemakkelijkste manier om op afstand via het internet verbinding te maken met het centrale kantoor voor toegang tot alle bedrijfsmiddelen.” VPN is een technologie waarmee op afstand verbinding gemaakt wordt met een fysiek netwerk van een bedrijf. VPN-oplossingen installeren een netwerkstation dat is aangepast aan de computer van de thuiswerker en als een virtuele netwerkadapter fungeert, waardoor de thuiswerker een IP-nummer op het bedrijfsnetwerk krijgt. Op deze manier krijg hij of zij toegang tot alle toegestane applicaties of lokale IP-adressen.

Daarnaast helpt een ​​goed gestructureerd firewall-apparaat om thuiswerkers te beschermen tegen de beveiligingsproblemen. Zyxel's ATP-serie ZyWall Firewall-apparaten bieden een volledige oplossing met geïntegreerde kunstmatige intelligentie, meerlaagse bescherming, en geavanceerde VPN-functies (SSL VPN & IPsec VPN). Daarmee kunnen medewerkers die op afstand werken op een veilige manier met hun kantoornetwerk verbinden.

Zyxel doet de volgende aanbevelingen aan thuiswerkers en bedrijven tegen hackers: 
 

 • Gebruik voor veilige toegang op afstand altijd een geschikt firewall-apparaat in het kantoornetwerk dat is geconfigureerd voor een maximaal beveiligde omgeving.
   

 • In het kader van cyberbeveiligingsmaatregelen verleen je alleen toegang tot belangrijke services met tweestapsverificatie (2FA).
   

 • Verbind met het bedrijfsnetwerk via VPN en vergelijkbare gecodeerde communicatiemethoden.
   

 • Sta geen externe verbinding met het kantoornetwerk toe zonder VPN.
   

 • Zorg ervoor dat het bedrijfspersoneel zich houdt aan het beveiligingsbeleid.
   

 • Controleer of de computers die op afstand toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk alle besturingssysteempatches geïnstalleerd hebben en of de antivirussoftware up-to-date is.
   

 • Zorg ervoor dat medewerkers alleen toegang hebben tot de systemen waartoe ze rechten hebben, in overeenstemming met hun functie.
   

 • Informeer medewerkers dat ze hun logingegevens voor externe toegang met niemand mogen delen.
   

 • Zorg ervoor dat medewerkers die recentelijk hun baan hebben verlaten of medewerkers die om welke reden dan ook zijn losgekoppeld van het bedrijf, externe toegang wordt ontzegd.
   

 • Zorg ervoor dat de VPN-wachtwoorden van ex-medewerkers zijn uitgeschakeld.
   

Tips voor thuiswerkers:
 

 • Vernieuw het computerwachtwoord voordat je de door het bedrijf geleverde computer mee naar huis neemt.
   

 • Houd apparaten, zoals mobiele telefoons, laptops en tablets die voor werk worden gebruikt, weg van familieleden, vooral kinderen.
   

 • Wees alert en waakzaam voor phishing-e-mails die over de Coronavirus-uitbraak gaan.
   

www.Zyxel.nl


{LST_ITEMS:2041}

Het onlangs vanwege de corona-crisis afgelaste World Workplace Europe wordt binnenkort gehouden als virtueel event. Dat meldt mede-organisator FMN.

"Omdat de organisatie toch graag actuele kennis wil delen, zeker waar die van toepassing kan zijn op de huidige corona-maatregelen, organiseert FMN samen met IFMA van 6 tot 8 mei aanstaande WWEU Virtual Event", aldus FMN.

Het event biedt een groot aantal interessante virtuele sessies met de sprekers die oorspronkelijk gepland stonden voor de WWEU20, die enige tijd geleden in Amsterdam gehouden zou worden,

www.fmn.nl


{LST_ITEMS:2041}

Healthy Workplace krijgt een nieuwe projectleiding. Na 3 jaar is het volgens de organisatie tijd voor een volgende stap en geven Jan Gerard Hoendervanger en Justin Timmer het projectleiderschap van Healthy Workplace door aan Saskia Mars en Sjoukje van Dellen.

"In de afgelopen jaren is er een mooi platform ontstaan en hebben is er een goede basis gelegd voor een vervolg", aldus een woordvoerder. "Aan Saskia en Sjoukje de taak om dit samen met de partners verder uit te bouwen. Saskia Mars neemt de rol van projectleider over van Jan Gerard, Sjoukje van Dellen zal als onderzoeksmethodoloog interne ondersteuning verlenen bij de verschillende projecten."

Zowel Jan Gerard Hoendervanger als Justin Timmer hebben uit persoonlijke overwegingen een stap terug gedaan uit het project. "Jan Gerard gaat zich na bijna 14 jaar onderwijs en onderzoek bij de Hanzehogeschool weer richten op advieswerk, als zelfstandig professional. Met als belangrijke uitdaging, het vertalen van kennis uit onderzoek naar effectieve, gezonde werkomgevingen."

Justin Timmer heeft de afgelopen 3 jaar bij de Hanzehogeschool gewerkt aan verschillende projecten die te maken hadden met Quantified Self, gezondheid en de werkomgeving. "De Healthy Workplace was zijn laatste project waarvan hij enorm heeft genoten. Maar na 3 jaar werd het ook voor hem tijd voor wat anders en wil hij zich meer richten, vanuit een onderzoekersrol, op directe gedragsverandering vanuit een systemisch perspectief. De banden blijven nauw en de samenwerking wordt gecontinueerd, weliswaar vanuit een andere rol, aangezien Justin ook voor Measuremen werkt. Jan Gerard zal nog tot medio mei 2020 betrokken blijven."

https://healthy-workplace.nl/


{LST_ITEMS:2041}

Nu eens een bericht dat níet corona-gerelateerd is: Bakker Elkhuizen heeft onlangs het product Work & Move geleverd aan Cap Gemini. Het betreft software die medewerkers aanzet om meer te bewegen.

"Work & Move draagt aantoonbaar bij aan duurzame prestatieverbetering", aldus een woordvoerder van Bakker Elhuizen. "Als persoonlijke coach zorgt Work & Move voor voldoende afwisseling tussen mentale én fysieke beweging en geconcentreerd beeldschermwerk." 

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd waarom dit voor Cap Gemini belangrijk is.

www.bakkerelkhuizen.nl


{LST_ITEMS:2041}

De kans is groot dat u dit bericht leest op een provisorische thuiswerkplek. Want kantoorwerkend Nederland zit als gevolg van het oprukkende corona-virus opeens noodgedwongen te werken aan de spreekwoordelijke keukentafel. Volgens Gideon van den Burg van Leesman is het ongewild een interessant experiment.

Leesman onderzoekt wereldwijd de beleving van kantoorwerkers. "Op basis van een Leesman-onderzoek kunnen organisaties gefundeerd beslissingen nemen om voor hun werknemers een optimale werkomgeving te creëren", aldus de organisatie over de eigen werkzaamheden.

De huidige thuiswerk-situatie van een groot aantal Nederlanders is volgens Leesman een interessante testcase. Gideon van der Burg, MD Benelux van Leesman: “Thuiswerken wordt de komende tijd ongewild een interessant experiment. We weten steeds beter hoe werkomgevingen de effectiviteit van werknemers beïnvloeden, maar hebben aanzienlijk minder inzicht in de manier waarop werknemers en teams presteren als ze in omgevingen moeten werken die zijn ontworpen om in te leven en niet om in te werken. Het is daarom belangrijk dat organisaties ook dat deel van de werkomgeving inzichtelijk krijgen, zodat zij hun werknemers beter kunnen ondersteunen.”

Overigens is Leesman natuurlijk niet de enige organisatie die de lens nu scherpstelt op het fenomeen thuiswerken. Via diverse sociale media buitelen de thuiswerk-anekdotes momenteel over elkaar heen. Wie geïnteresseerd is wat voor bijzonders/frustrerends/opbeurends er zoal kan gebeuren in de gedwongen thuiswerksituatie, wordt van hart aangeraden een paar uurtjes te dwalen op twitter en linkedin. Mits de 'workload' dit toelaat, natuurlijk.

www.leesmanindex.com


{LST_ITEMS:2041}

Het is nu een goed moment voor de onderhoud van scholen. Dat zegt brancheorganisatie OnderhoudNL. "Maak van de nood een deugd."

“Ondanks de maatregelen vanwege het Coronavirus, kan en moet onderhoudswerk aan vastgoed gewoon doorgaan", zegt Henk den Boer, voorzitter van Koninklijke OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van zo’n 2.000 bedrijven met circa 30.000 medewerkers in het vastgoedonderhoud.
 

“Zeker de scholen, die de laatste jaren gekenmerkt worden door het vele achterstallige onderhoud, kunnen nu uitstekend binnenonderhoud krijgen. Een compleet lege school maakt de logistiek voor onze bedrijven een stuk gemakkelijker dan normaliter het geval is met een aanpak per lokaal, waarbij leerlingen tijdelijk in een andere ruimte worden ondergebracht”, aldus Den Boer.

"Wij zien ook dat onderhoudswerkzaamheden die buiten plaats vinden, zo veel mogelijk blijven doorgaan zolang de adviezen van het RIVM maar worden opgevolgd. Bewoners en opdrachtgevers worden hierover netjes geïnformeerd. En in het onderhoudsvak is men al gewend om met persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) te werken, zoals een veiligheidsbril, stofmaskers en handschoenen."

"Hoe gek het ook klinkt: we kunnen op deze manier van de nood een deugd maken. Als economie zullen we er namelijk ook voor moeten waken om niet alles tot stilstand te laten komen zonder dat we de risico’s goed afwegen. Waar onze medewerkers hun kinderen afwisselend moeten opvangen omdat hun partner een kritisch beroep heeft, lossen onze bedrijven en de collega’s dat nu al naar ratio op”, besluit Den Boer.

www.onderhoudnl.nl


{LST_ITEMS:2041}

Het wordt waarschijnlijk het drukste najaar ooit. Want ook Building Holland wordt uitgesteld tot na de zomer. Het event dat gepland stond op 24, 25 en 26 maart 2020 in RAI Amsterdam wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar de laatste week van oktober. 

"De keuze om het event te verplaatsen was onvermijdelijk", aldus een woordvoerder. "Bovendien wil Easyfairs op geen enkele manier de gezondheid van bezoekers, deelnemers en eigen personeel in gevaar brengen en bijdragen aan een verdere verspreiding van het virus."

Building Holland 2020 is een combinatie van een kwalitatief deelnemersveld en een omvangrijk content programma met meer dan honderdvijftig sprekers, side-events en innovation boulevards. Centraal staat het verduurzamen van Nederland tegen de achtergrond van de klimaatdoelstellingen. 

Ambassadeurs en partners van Building Holland hebben positief gereageerd op het besluit om het event te verplaatsen. “De impact van corona treft ons land steeds forser. Dat vraagt iets van ons allemaal. Ontzettend goed dat Building Holland verantwoordelijkheid neemt voor onze volksgezondheid. Een zorgvuldig besluit dat getuigt van duurzaam handelen. Uitstel is geen afstel, ik ben er in elk geval bij in oktober”, zegt bijvoorbeeld Claudia Reiner, vice-voorzitter Techniek NL.

 

Ook Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance, staat achter het besluit om Building Holland te verplaatsen naar oktober. “De gezondheid van bouwend Nederland gaat voor. Hoe spijtig ook, we moeten allemaal onze bijdrage leveren om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We zien uit naar oktober en maken dan graag de winnaars van de Rabobank Innovation Challenge bekend.”

https://www.buildingholland.nl/


{LST_ITEMS:2041}

Het PEFC Forum heeft recent een conceptversie van de vernieuwde Nederlandse bosstandaard opgesteld. Het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is hét internationale onafhankelijke keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. De organisatie wil graag van het grote publiek weten wat het vindt van de nieuwe standaard en start daarom met een publieke consultatieronde.

Duurzaam hout is een belangrijk issue in de Nederlandse (project)meubelwereld. Enige jaren geleden werd er in het kader van de rijksbrede aanbesteding circulair kantoormeubilair zelfs een rechtszaak over gevoerd (zie dit artikel). De PEFC-consultatieronde biedt ook bedrijven de mogelijkheid om mee te denken over de meest actuele wijzigingen in de bosstandaard.

Onder leiding van voorzitter Albert Schimmelpenninck is het PEFC Forum in september 2019 aan de slag gegaan met het actualiseren van de Nederlandse bosstandaard. Deze was aan modernisering toe, ook omdat de internationale PEFC-regels inmiddels zijn aangescherpt. Na zes vergaderingen is het Forum tot een consensus gekomen over deze conceptstandaard, nu is volgens de organisatie het publiek aan zet.
 

Op donderdag 12 maart is de publieke consultatie gestart. "Dat betekent dat iedereen in Nederland feedback kan leveren op de nieuwe regels", aldus een woordvoerder. "Zijn de regels in uw ogen niet duidelijk genoeg? Of missen er nog criteria? U heeft tot en met 26 april de tijd om feedback te leveren. Dat werkt heel eenvoudig. U gaat naar de website. Daar vindt u de complete conceptstandaard en heeft u de mogelijkheid om op ieder criterium feedback te geven. Wanneer u daarbij uw naam en mailadres achterlaat, wordt u geïnformeerd over het vervolg en kunnen we contact met u opnemen in geval van vragen. Het Forum komt eind mei 2020 bij elkaar om alle reacties te bespreken."
 

http://www.pefcnederland.nl


{LST_ITEMS:2041}

De markt voor commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels) heeft in 2019 een gunstige ontwikkeling te zien gegeven, waarbij de groei van de economie in vrijwel alle sectoren voor een goede vraag naar bedrijfsmatig vastgoed zorgde. Dat blijkt uit de net verschenen NVM-publicatie Stand van zaken commercieel vastgoed 2020.

"Behalve de gebruikersmarkt werd ook de beleggingsmarkt gekenmerkt door een grote afzet van bedrijfsmatig vastgoed, wat mede te danken was aan de aanhoudend lage rente", aldus de NVM. "Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Engelse en Amerikaanse investeerders. Dat nam niet weg dat ook particuliere beleggers een stevig toontje meebliezen in de markt, waarbij overigens voornamelijk Nederlandse beleggers actief waren."


De Nederlandse kantorenmarkt liet zich vorig jaar van haar goede kant zien. Op de zogeheten vrije markt – dus exclusief de categorie eigenbouw – werd in totaal 1,28 miljoen vierkante meter kantoorruimte verhuurd en verkocht. "Daarmee was de opname van kantoorruimte nagenoeg even groot als in 2018."

Gezien vanuit de verschillende regio’s waren er wel duidelijk tegengestelde tendenties waarneembaar. Zo moesten de provincies Groningen, Gelderland en Noord-Brabant genoegen nemen met een lager transactievolume, terwijl de provincies Utrecht en Zuid-Holland de afzet juist zagen toenemen. "De overige provincies wisten in 2019 goed stand te houden met een transactievolume dat vrijwel even groot was als het jaar ervoor. Overigens was ook binnen de provincies het beeld wisselend. In de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld werd Rotterdam met een teruggang in de vraag geconfronteerd, terwijl in Den Haag de opname flink omhoogging."

De grote opname binnen de bestaande voorraad zorgde er blijkens de NVM-cijfers voor dat het direct beschikbare aanbod een verdere daling te zien gaf. "Als gevolg daarvan liep het aanbod terug tot 5,5 miljoen vierkante meter, wat overeenkwam met circa 11,5 procent van de totale voorraad. De leegstand verminderde behalve door de opname van bestaande gebouwen ook door het onttrekken aan de voorraad van ongeveer 400.000 vierkante meter kantoorruimte. Verder werden er op een aantal voorverhuurde kantoren na weinig nieuwe meters aan de bestaande voorraad toegevoegd; van de 133.000 vierkante meter die vorig jaar voor de vrije markt in aanbouw werd genomen, was op voorhand al de helft verhuurd."

De NVM is in Nederland de grootste vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit negenhonderd makelaars en taxateurs die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

www.nvm.nl


{LST_ITEMS:2041}

"De nieuwe ecologische Bouw & Woonbeurs geeft architecten, projectontwikkelaars , producenten van energie, van vloeren en badkamers kortom van nieuwe technieken  extra wind in de rug." Dat zegt de organisatie van de 'eerste ecologische bouw- en woonbeurs'.
 

"2019 was het omslagjaar voor de verkoop van electrische autos", vervolgt de woordvoerder. "Tesla stond met stip bovenaan. In de bouw ging het iets langzamer , maar daar wil de beurs nu  verandering in brengen."

De bezoekers op de beurs kunnen volgens de beursorganisatie gemotiveerde adviseurs en bedrijven verwachten die toekomstgeorienteerd zijn. "Dat wil zeggen dat zij leidende principes als circulariteit, energieneutraal en veel hout en natuursteen in plaats van beton als norm hebben."


"Ook het woord 'ecologisch', dat wil zeggen: de wetenschap (logos) van de oikos (huis en haard) krijgt in de vele lezingen extra focus." De ecologische bouw & woonbeurs vindt plaats op 23 en 24 mei in de Zuiderkerk in Amsterdam.

https://www.eco-bouw-en-woonbeurs.nl/
 


{LST_ITEMS:2041}Vacatures
   
Bekijk hier    vacatures uit uw vakgebied.
Bent u abonnee? Dan kunt u gratis
uw vacature 
plaatsen!
 Mail: info@insideinformation.nl


Projecten
Kijk  hier  voor een overzicht van actuele projecten. Heeft u ook een interessant project? Mail: info@insideinformation.nl
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Rubrieken
Kennistafel
Columns

Tekst en Uitleg

Cartoons
 


Agenda
Agenda-overzicht >

 

23 t/m 25-06 2020
Material District
Rotterdam
rotterdam.materialdistrict.nl