Home > Branche > Nieuws > Tool PvE Gezonde Kantoren op maat

,

Tool PvE Gezonde Kantoren op maat

Delen

Ventilatie en gezonde kantoren worden steeds belangrijker. Maar hoe zorg je voor een gezond kantoor? Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL ontwikkelden een online tool: Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren.

“De tool biedt je de mogelijkheid om een maatwerk PvE op te stellen op basis van de eisen uit de publicatie, direct samen met je team of opdrachtgever”, aldus de initiatiefnemers. “Per deelaspect kies je het gewenst ambitieniveau. Zo ontstaat er een maatwerk PvE, specifiek gericht op jouw gebouw.”

“Met het PvE krijg je als gebouweigenaar handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen. Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren door veel installateurs, adviseurs, opdrachtgevers enz. toegepast.”

Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

https://www.binnenklimaattechniek.nl/kwaliteit/pve-gezonde-kantoren/

 

rmatie over TVVL vindt u op: www.tvvl.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie