Home > Projecten > ‘Kantoren moeten mogelijk sluiten in 2023’

‘Kantoren moeten mogelijk sluiten in 2023’

Delen

Voor een groot aantal kantoorgebouwen dreigt mogelijke sluiting in januari 2023. Dat meldt Colliers op basis van een nieuw onderzoek. “Ongeveer 10 procent van de kantooroppervlakte heeft nog geen energielabel C of beter en bij 38 procent ontbreekt zelfs het label, terwijl dit een vereiste is om over anderhalf jaar open te mogen blijven”, aldus de vastgoedspecialist.

Samen gaat het volgens Colliers om 27,5 miljoen vierkante. “Utrecht springt er positief uit. Inmiddels voldoet 80 procent van de kantoorruimte daar wel aan deze voorwaarde. Hengelo is de hekkensluiter met een score van 29 procent.”

De eis om per 1 januari 2023 minimaal energielabel C te hebben staat in het Bouwbesluit 2012. Dit label betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De verplichting geldt overigens lang niet voor alle kantoren. Zo geldt de verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) kleiner dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw kleiner dan 100 vierkante meter is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

“Van de gebouwen die nu nog geen label hebben, is een deel in theorie wel duurzaam genoeg”, zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers op de website van het bedrijf. ”Het aanvragen van een label is voldoende. Dit geldt voor ongeveer de helft van deze groep, als we uitgaan van het bouwjaar. Over het algemeen geldt: hoe nieuwer het kantoor, hoe duurzamer.”

Met name in middelgrote steden komt de verduurzaming volgens Colliers nog niet echt op stoom. “Zij hebben vaak concurrentie van de grotere steden bij het aantrekken van bedrijven, met hogere leegstand als gevolg. Hierdoor komt er vaak te weinig geld binnen bij vastgoedeigenaren om te investeren in verduurzaming. In Hengelo is maar 29 procent van de kantooroppervlakte klaar voor 2023. Het oude stadskantoor van de gemeente speelt hierin een grote rol. Het gebouw voldoet niet en zal waarschijnlijk getransformeerd worden naar woningen. In Assen en Venlo is de situatie niet veel beter en ligt dit percentage op 34 procent.”

In de 25 grootste kantorensteden van het land staan veel moderne kantoren met een goed energielabel. ”Toch liggen juist hier veel verduurzamingskansen”, legt Bloemers uit. ”Het gaat direct om grote oppervlakten. Zo is in Amsterdam 1,8 miljoen vierkante meter kantoorruimte nog niet 2023-proof.” Vooral op de west-as langs de A10, in Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuidoost blijft verduurzaming achter. In Zuidoost wordt dit deels opgelost door grootschalige transformatieprojecten. In Den Haag en Rotterdam valt nog meer dan een miljoen vierkante meter te verduurzamen.

De vastgoedeigenaar is volgens Colliers bepalend voor de verduurzaming van het gebouw. “Institutionele investeerders lopen hierin voorop. 70 procent van hun vaak moderne kantoorgebouwen heeft inmiddels minstens label C. Eigenaren die het gebouw zelf als kantoor gebruiken en particuliere investeerders doen het een stuk minder goed met minder dan 50 procent. Het lukt vaak niet om hun investering terug te verdienen, waardoor ingrepen achterblijven. Opvallend is de matige score van de overheid. Slechts de helft van hun kantooroppervlak is klaar voor 2023.”

Om meer vastgoedeigenaren in actie te laten komen, is goed informeren en handhaven volgens Bloemers cruciaal. “Vooral ook richting eigenaren van onderwijsgebouwen, winkels, woningen of bedrijfsruimten. Zij krijgen later ook te maken met steeds strengere duurzaamheidseisen van de overheid. Door niet te handhaven, zien zij misschien niet de noodzaak om mee te werken aan de grote verduurzamingsopgave waarvoor we staan.” Kleine investeringen zoals het plaatsen van LED-verlichting of het isoleren van het dak kunnen al zorgen voor een sprong in het energielabel. “In die zin is label C een goede eerste stap, alleen echt ambitieus is het nog niet.”

www.colliers.com

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie