Home > Overig nieuws > ‘Lange termijn-vooruitzichten voor Nederlands vastgoed blijven gunstig’

‘Lange termijn-vooruitzichten voor Nederlands vastgoed blijven gunstig’

Delen

De lange termijn-vooruitzichten voor Nederlands vastgoed blijven gunstig. Dat stelt Bouwinvest Real Estate Investors in zijn Real Estate Market Outlook voor 2021-2023.

“Terwijl veel economische sectoren onder druk staan, blijft vastgoed nieuwe beleggers aantrekken. Deze interesse komt met name voort uit de, gemiddeld genomen, sterke basis van de vastgoedsectoren gecombineerd met gunstige lange termijn marktvooruitzichten in vergelijking met andere beleggingscategorieën, zowel in Nederland als wereldwijd”, aldus de organisatie in een toelichting op de eigen website.

Vanuit een economisch perspectief bevindt Nederland zich volgens Bouwinvest in een relatief gezonde positie ten opzichte van veel andere landen in Europa, dankzij een traditie van innovatie, een sterke IT-infrastructuur en een relatief lage afhankelijkheid van het internationale toerisme. Het Bouwinvest Research team is dan ook van mening dat de Nederlandse markt hiervan in de herstelfase kan profiteren. Wel blijven de economische vooruitzichten voor Nederland onzeker. Het rapport biedt daarom drie mogelijke scenario’s. Hiervan worden het basisscenario en het ‘downside-scenario’, dat uitgaat van meer langdurige (gedeeltelijke) lockdownmaatregelen, als meest waarschijnlijk beoordeeld.

Volgens Marleen Bosma, Hoofd Research & Strategic Advisory heeft Covid-19 onzekerheid gecreëerd over de kortetermijn toekomstperspectieven voor de vastgoedsectoren waarin Bouwinvest belegt. “Desondanks blijven we over het algemeen optimistisch over de vooruitzichten voor 2021-2023 en daarna voor met name de sectoren woningen, zorgvastgoed, logistiek vastgoed en winkelcentra voor dagelijkse levensbehoeften.”

Wat betreft kantoren zal het thuiswerken na Covid-19 waarschijnlijk op een hoger niveau blijven. Hoewel dit zal leiden tot een lagere totale bezetting is Bouwinvest er sterk van overtuigd dat kantoren ook in de toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen als ontmoetingsplaats voor professionals en verwacht dat de vraag naar goed bereikbare, levendige locaties die het afgelopen decennium in zwang waren, zal terugkeren. “Dit geldt met name voor gebouwen die multifunctioneel, gezond en duurzaam zijn”, aldus de organisatie.

Marleen Bosma voegde hieraan toe: “De meeste beleggers geloven dat de vastgoedmarkt zich zal herstellen na de huidige periode van volatiliteit en onzekerheid. Dit wordt bevestigd door de huidige stijging in transactievolumes, na de eerdere daling als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 pandemie afgelopen voorjaar. De realiteit is dat er nog steeds veel investeringskapitaal beschikbaar is en vastgoed een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel biedt voor de komende jaren.”

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie