Home > Overig nieuws > ‘Coronacrisis versnelt digitalisering’

‘Coronacrisis versnelt digitalisering’

Delen

De coronacrisis versnelt de digitalisering van het facilitaire vakgebied. dat komt naar voren in een ‘Benchmark Facility Management’, uitgevoerd door Asito en HeyDay Facility Management. “De facilitaire branche was altijd al in beweging, maar door de coronacrisis is ze in een stroomversnelling geraakt.”

In de komende periode is er blijkens de benchmark beduidend meer aandacht voor thema’s als gezondheid, welzijn en digitalisering. “Duurzaamheid zakt tijdelijk, maar zal naar verwachting in 2023 terugkeren bovenaan de lijst”, aldus een woordvoerder. De benchmark is gebaseerd op antwoorden van 219 vakgenoten. De resultaten zijn geanalyseerd door specialisten en uitgewerkt in drie categorieën: de eerste impact, de terugkeer naar de werkplek en de toekomst.

Het onderzoek heeft, naast de trends, ook de huidige en toekomstige veranderingen in de facilitaire dienstverlening als gevolg van de coronacrisis in kaart gebracht. “De resultaten van de eerste Benchmark Facility Management geven een beeld van de getroffen maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren in tijden van corona en laten zien voor welke uitdagingen organisaties de komende periode staan. Bovendien geeft het onderzoek een inkijkje naar de toekomst: hoe gaat corona het facilitaire vakgebied structureel veranderen?”

De uitbraak van corona heeft de nodige aandacht gevraagd van de facilitaire afdelingen. “Er is snel geschakeld om mensen vanuit huis te kunnen laten werken en al dan niet in samenwerking met de leveranciers is de dienstverlening aangepast. Opmerkelijk is dat kleine organisaties (met minder dan 50 werknemers) meer moeite hebben gehad om te schakelen. Het onderzoek laat zien dat vooral zichtbare en representatieve diensten, zoals catering, gastvrijheidsdiensten en travel management, zijn afgeschaald en dat preventieve diensten, zoals schoonmaak, beveiliging, technisch beheer en onderhoud, zijn opgeschaald.”

Veel organisaties hebben blijkens de benchmark in hun pand maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creëren. “Het gaat hierbij vooral om het aanbrengen van looproutes (75,8%), het plaatsen van afstandtekens/signing (73,6%) en het plaatsen van afscheidingsschermen (57,2%). Het aanpassen van de openingstijden van het pand is geen populaire maatregel. De bezetting in het pand is een aandachtspunt voor veel organisaties. Op veel locaties is de maximale bezetting naar beneden bijgesteld en wordt het aantal personen in het pand bijgehouden. Bij 56% van de respondenten is bezoek in het pand niet of nauwelijks toegestaan. Als er bezoek komt, wordt dit in de helft van de gevallen vooraf aangemeld.”

De pandemie heeft geleid tot een lage bezetting in de kantoren. De gemiddelde bezetting was in juni 35,6%. “Uit de benchmark blijkt dat er veel onduidelijkheid is over de groei van de bezetting, maar men verwacht niet terug te komen op de oude bezettingsgraad. Medio 2021 is de verwachting dat de nieuwe bezetting normaliseert, ruim 20% lager dan voor corona. Uit de trendanalyse komt naar voren dat gezondheid en welzijn, kostenmanagement, digitalisering en de inzet van technologie de trendlijst voor de komende tijd aanvoeren. Bijna de helft van de respondenten voorziet geen grote wijziging in het budget (tussen 5% krimp en 5% groei).”

De eerste Benchmark Facility Management staat volledig in het teken van de coronacrisis. De initiatiefnemers Asito en HeyDay willen in de toekomst met meer periodieke benchmarks een platform creëren waar (facilitair) specialisten vaker onderling kennis kunnen delen rondom een specifiek thema.

www.asito.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie