Home > Overig nieuws > Producentenvertrouwen stijgt

Producentenvertrouwen stijgt

Delen

Gaan we net zo snel deze crisis uitkomen als we er in geraakt zijn? Dat is wellicht wat al te optimistisch. Maar feit is dat er licht is aan het eind van de tunnel. Dat merk je op straat. En dat merk je ook in de cijfers. Volgens het CBS is het producentenvertrouwen deze maand gestegen.

“In juni waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief”, aldus een woordvoerder. “Het producentenvertrouwen ging van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Dat is de grootste verbetering in een maand tijd sinds de start van het onderzoek. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm.”

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). “Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.” Maar de ongekende verslechtering van dit oordeel in april is in twee maanden tijd grotendeels teniet gedaan, constateert het CBS.

Toch is de crisis natuurlijk nog lang geen voltooid verleden tijd. “Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.”

Maar in de alle branches van de industrie was het producentenvertrouwen minder negatief dan in mei. “Dat gold vooral voor de hout- en bouwmaterialenindustrie. Ondernemers in deze branche waren ook het minst negatief. Het meest negatief waren de ondernemers in de metaalindustrie. Hun vertrouwen verbeterde nauwelijks ten opzichte van mei.”

De sector voor projectinrichting is geen aparte categorie binnen het CBS-onderzoek. Over de stemming in deze specifieke markt blijft het dus enigszins gissen. Op basis van de geluiden die de Inside-redactie ‘in het veld’ opvangt is de stemming evenwel in lijn met de CBS-cijfers: zo langzamerhand durft de sector weer met enige hoop naar de toekomst te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn: de handel is behoorlijk gekrompen. het zal tijd kosten om de schade in te halen.

www.cbs.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie