Home > Overig nieuws > Nieuw standaardwerk over onderwijsgebouwen

Nieuw standaardwerk over onderwijsgebouwen

Delen

Gisteren, dinsdag 23 juni, werd een nieuw standaardwerk gepresenteerd over onderwijsgebouwen: ‘Samen Werken aan de School van Morgen’. Het eerste exemplaar werd tijdens een ‘webinar’ aangeboden aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

“Het Inspiratieboek is het nieuwe standaardwerk in de Nederlandse scholenbouw”, aldus initiatiefnemer Schooldomein. “Op 540 pagina’s beschrijft het boek maar liefst 107 projecten binnen het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die in de periode 2015 – 2020 zijn gerealiseerd.”

Ook biedt het Inspiratieboek een overzicht van alle functies en activiteiten binnen de gedocumenteerde projecten en een overzicht van de omvang en bouwkosten gedurende de periode 2015-2020 waarin zij in gebruik zijn genomen. “Het boek schetst de trends binnen de verschillende onderwijssoorten en bevat verder boeiende inleidingen van ecosoof Henk Oosterling, wetenschapper Harold Bekkering, onderwijskunstenaar Sjef Drummen, transitiestrateeg Atto Harsta, boegbeeld van Ruimte-OK Marco van Zandwijk en architect Thomas Rau. Daarnaast bevat het boek een onderzoek vanuit het Center for People and Buildings (CfPB) waarbij docenten bevraagd zijn over de kwaliteit van hun leer- en werkomgeving; in deze tijd van een prangend lerarentekort een actueel thema.”

Met dit nieuwe standaardwerk wil auteur en samensteller Sibo Arbeek toekomstige opdrachtgevers stimuleren. Hij gebruikt daarbij het begrip ‘betekenisvolle omgeving’ dat in dit boek in negen specifieke kenmerken is uitgewerkt. “Bij elk van de 107 projecten zijn de meest bepalende kenmerken aangegeven, waarmee de lezer de kwaliteiten van elk project makkelijk kan ontdekken. Elk project vertelt het verhaal vanuit de gebruiker en de betrokken partners in het proces van ontwerpen, bouwen en inrichten. De artikelen zijn rijk geïllustreerd met prachtige foto’s en plattegronden en de relevante projectgegevens.”

Het boek staat in die zin vol met stimulerende projecten, waarbij er een opvallende toename is van prachtige renovaties. “Bijzonder is ook dat veel nieuwe gebouwen al energie-neutraal worden gebouwd, terwijl BENG pas vanaf januari 2021 voor het onderwijs verplicht is. De voorbeelden in het boek laten zien dat meer mogelijk is, wanneer partijen met elkaar willen samenwerken vanuit een gedeelde ambitie. Dat geldt voor gemeenten en schoolbesturen en ook voor de partners binnen het ontwerp- en bouwproces. De laatsten hebben met hun bijdragen dit boek ook mogelijk gemaakt.”

www.schooldomein.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie