Home > Branche > Onderzoek > Licht in de strijd tegen virussen

,

Licht in de strijd tegen virussen

Delen

De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) komt met een bericht aangaande de mogelijkheid om virussen te bestrijden met licht. Conclusie van de stichting: “UV-C licht kan een aanvullende bijdrage leveren bij het bestrijden van virussen en bacteriën, mits voldaan wordt aan voldoende voorzorgsmaatregelen die schade aan huid en ogen kunnen voorkomen.”

“Sinds de uitbraak van het Covid-19 Corona virus verschijnen in de media regelmatig claims dat door middel van UV-straling virussen bestreden kunnen worden”, aldus een woordvoerder. “Normaal gesproken houdt de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) zich bezig met het zichtbare licht en je zou kunnen zeggen dat dit onderwerp buiten de doelstelling van de stichting valt. Desondanks voelen wij het in deze tijd wel onze taak daar enige informatie over te verstrekken.”

Ook de Commission International on Illumination (CIE) heeft een officieel standpunt
(positioning paper) over dit onderwerp uitgebracht. De NSVV beoogt met het schrijven op de eigen website een eenvoudige toelichting te geven op dat document. “Al sinds het einde van de 19e eeuw was het bekend dat micro-organismen inactief worden onder invloed van ultra violette straling. Ook wel ‘germicidal’ licht genoemd. Vooral UV-straling grijpt aan op de structuur van bacteriën en virussen. Beide organismen verschillen van elkaar. Bacteriën hebben een celstructuur en hebben afmetingen tussen 0,2 en 1,5 µm. Deze cellen bevatten een of meer moleculen met DNA-structuur. Virussen zijn kleiner dan bacteriën en hebben geen celstructuur maar een wand van proteïnen. Virussen hebben een RNA structuur.”

Kwik ontladingslampen, zowel lage- als mediumdruk, hebben bij een golflengte van rond 253 nanometer een relatief hoge energie piek. “De energie van deze golflengte grijpt aan op de nucleobases, de horizontale verbindingen, van het RNA van virussen”, aldus de NSVV. “Deze ‘breken af’ en maken het voor virussen onmogelijk zich te reproduceren. De hoeveelheid energie die nodig is om de structuur van de microben af te breken verschilt per virus. Echter het is een zeer effectieve manier om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich kunnen vermeerderen. UV-C straling wordt al geruime tijd gebruikt in installaties voor lucht- en waterzuivering. Het kiemdodende effect heeft zich daarin bewezen.”

De volgende vraag die opkomt is in hoeverre UV-C licht veilig is. “De straling van UV-C kan zowel het hoornvlies als de huid beschadigen”, schrijft de NSVV hierover. “Het is daarom van belang dat mensen en dieren niet direct worden blootgesteld aan UV-C straling. Worden de stralingsbronnen op de juiste manier geïnstalleerd en worden er voldoende
voorzorgsmaatregelen getroffen om directe blootstelling te voorkomen, dan kunnen UV-C
lampen veilig worden toegepast.” Bijkomend gevaar is volgens de woordvoerder dat UV-C straling reukloos en onzichtbaar is. Slechts een geringe blauwe straling is zichtbaar.
“Door de Europese Unie is een veiligheidsrichtlijn opgesteld betreffende blootstelling aan
optische straling, waaronder UV-C straling. Deze richtlijn is voor Nederland vertaald in de
publicatie ‘Optische straling in arbeidssituaties’ van het Ministerie van Sociale zaken en
Werkgelegenheid.”

De hamvraag is natuurlijk wat UV-C licht kan bijdragen aan de bestrijding van het Covid-19 virus. “UV-C kan als een secundaire maatregel voor het desinfecteren van ruimten worden ingezet. Het kan worden gebruikt als een middel om oppervlakten te reinigen van virussen, mits deze direct door het UV-C licht worden bestraald. Zaken in de ‘schaduw’ van het UV-C licht zullen geen effecten ondervinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onderkant van een object zoals een tafel, stoel of kast. Daarnaast kan het gebruikt worden als middel van sanitatie van lucht in ruimtes waar dat nodig is.”

Een UV-C systeem kan volgens de NSVV worden opgenomen in een luchtbehandelingsinstallatie. “De luchtcirculatie passeert dan een ‘UV-C kamer’ in het luchtkanaal, waardoor aanwezige virussen in de lucht onschadelijk gemaakt worden. Indien noodzakelijk kunnen UV-C toestellen vrij hangend of naar beneden stralend worden toegepast, mits strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen.”

Het is volgens de woordvoerder van cruciaal belang dat er geen personen in een te desinfecteren ruimte aanwezig zijn. “Mocht dat om wat voor reden dan ook toch noodzakelijk zijn, dan dienen deze de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals UV-C beschermende kleding en oogbescherming. Verder dienen er waarschuwingsmarkeringen op zowel de toestellen als ruimtes te worden aangebracht.”

De stichting concludeert dat licht inderdaad kan helpen bij het bestrijden van virussen, mits aan voorwaarden voldaan wordt. Tenslotte wijst de NSVV nog op de volgende relevante bronnen:

– CIE 155:2003 Ultra Violet Air Disinfection
– CIE 187:2010 UVC Photocarcinogenesis risks from germicidal lamps
– Ministerie van SZW: Optische straling in arbeidssituaties, juni 2006
IES CR-2-20-V1Germicidal Ultraviolet, frequently asked questions

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand