Home > Overig nieuws > Nieuwe voorzitter FMN

Nieuwe voorzitter FMN

Delen

Michel Tobé is de nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging FMN (Facility Management Nederland). Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 juni 2020 kozen de leden van FMN Michel Tobé als opvolger van Natalie Hofman die sinds juni 2014 voorzitter was en van wie de bestuurstermijn dit voorjaar verstreek.

FMN’s nieuwe voorzitter, Michel Tobé, is al een aantal jaar actief binnen FMN als bestuurslid voor de portefeuille Leden, Partners & Sponsoring. In het dagelijks leven is Michel hoofd facilitair, vastgoed en DIV bij gemeente Capelle aan den IJssel. Zijn kennis en ervaring die hij ook binnen het facilitair bedrijf van de Rabobank heeft opgedaan, heeft ervoor gezorgd dat hij een brede kennis van het vakgebied heeft en een groot netwerk. In zijn vrije tijd is Michel actief binnen de scoutingwereld, waar hij eveneens sinds een aantal jaren de functie van voorzitter bekleed.

Naar zijn nieuwe rol als voorzitter van FMN kijkt Tobé uit: “De facilitaire wereld verandert in hoog tempo. De facilitair professional zal binnen organisaties steeds vaker het verschil gaan maken. Dat betekent iets voor ons vakgebied, dat betekent iets voor de professional en dat betekent iets voor ons als FMN. Als voorzitter wil ik graag meebouwen aan een beroepsvereniging die de weg wijst in die veranderende wereld en daarmee voor de facilitair professional van vandaag en morgen van onschatbare waarde is.”

De afgelopen jaren heeft de vereniging een aantal belangrijke veranderingen doorgemaakt waar scheidend voorzitter Natalie Hofman een grote rol in heeft gespeeld. Niet alleen de uitbreiding van het vakgebied facility management naar workplace management en de aandacht die er kwam voor de werkplek, automatisering, het gebouw en het klimaat, maar ook het gedrag van de medewerkers, heeft ervoor gezorgd dat de vereniging moest worden omgevormd tot een groter collectief met een andere structuur. Het aangaan van samenwerkingsverbanden zoals die met de NFC Index, maar ook het opzetten van World Workplace Europe met IFMA zijn hier voorbeelden van. Scheidend voorzitter Natalie Hofman zegt hierover: “De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de rol van de facility manager ingrijpend is veranderd. Niet alleen de positie binnen een organisatie is veel strategischer geworden, maar ook de onderwerpen waar facility management een leidende rol in heeft zijn talrijker geworden. Het zal mij niet verbazen als facility management gaat verdwijnen en definitief plaats maakt voor workplace management.”

Naast Tobé heeft ook Annelies Simons een positie verworven in het bestuur van FMN. Zij neemt de portefeuille Vakvernieuwing over van Antoine Fraaij die aan het einde van zijn bestuurstermijn is gekomen. Annelies is werkzaam bij FM Haaglanden in de functie van manager regie en DBFMO en is daar vooral bezig met ontwikkeling en innovatie.

Het huidige FMN-bestuur bestaat naast Michel Tobé en Annelies Simons uit Erik de Jonge (penningmeester), René de Vos (secretaris), Harold Coenders (bestuurslid Data & Kengetallen), Renske van der Heijden (bestuurslid Professionele Groei), Diane van Dijk (bestuurslid Marketing & Communicatie) en Mira Bloemen-Bekx (bestuurslid Onderwijs).

www.fmn.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie