Home > Overig nieuws > NFC Index Kantoren 2019: Stijgende trend vlakt af

NFC Index Kantoren 2019: Stijgende trend vlakt af

Delen

FMN heeft donderdag 11 juni 2020 de NFC Index Kantoren 2019 gepresenteerd. De kengetallen van de NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. Overigens gaan de cijfers over het pre-corona tijdperk.

“In 2019 blijven de kosten per vierkante meter (vvo) vrijwel gelijk aan die van 2018: 490,30 euro (exclusief btw)”, aldus de opstellers van de NFC Index Kantoren. “Het gemiddelde serviceniveau, gemeten over de dienstverlening bij Gebouw & Infrastructuur en Mens en Organisatie, bedraagt respectievelijk 5,9 en 5,7 op een schaal van 1 tot 10.”

Uit de NFC Index Kantoren 2019 blijkt voorts dat de kosten voor Gebouw & Infrastructuur over het geheel een lichte daling laten zien. “Onderliggend zien we met name lagere kosten voor Accommodatie en hogere kosten voor Tactisch Management en Schoonmaak.”

De kosten voor Mens en Organisatie dalen. Dit wordt volgens de opstellers grotendeels veroorzaakt door een duidelijke daling bij Document Management. “De kosten voor Tactisch Management en Restaurant en Automaten laten een stijging zien. De ICT-kosten laten eveneens een stijging zien. Binnen deze kostensoorten zien we met name hogere kosten voor de ICT Service Desk naast een toenemende implementatie van de cloudwerkplek. Dit zorgt voor hogere kosten voor Werkplekbeheer en lagere kosten op Centrale & Gedistribueerde Diensten.”

Verder is er een duidelijke toename zichtbaar in de kosten voor Strategisch Management en functies, die volgens de opstellers met name wordt veroorzaakt door hogere kosten voor Duurzaamheid, Kwaliteit, FM Service Desk en Inkoop.

De huidige corona-periode is nog niet verdisconteerd in de cijfers. “De cijfers over 2019 zijn vanuit retroperspectief van belang. Echter, de COVID-19-pandemie zal van invloed zijn op de realisatiecijfers over 2020. Dit zorgt ervoor dat de kengetallen over 2019 niet zonder meer als voorspellende waarde gebruikt kunnen worden.”

Netherlands Facility Costs Index (NFC Index) is onderdeel van FMN en voorziet de Nederlandse markt jaarlijks van een objectieve en actuele benchmark van de facilitaire kosten. NFC Index verzamelt jaarlijks de facilitaire kosten per m² verhuurbaar vloeroppervlak in kantooromgevingen en per m² bruto vloeroppervlak in het onderwijs. De index is samengesteld in samenwerking met Colliers International, Eurest Services, Metri en TwynstraGudde.

www.nfcindex.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie