Home > Overig nieuws > Rijksvastgoedbedrijf zet in op innovatie

Rijksvastgoedbedrijf zet in op innovatie

Delen

Het Rijksvastgoedbedrijf zet in op innovatie. “De ontwikkelingen en ambities op het gebied van milieu, samenleving, economie en technologie maken dat op veel vlakken nieuwe en slimme oplossingen vereist zijn”, aldus een woordvoerder. “Innovatie is een noodzaak.”

De enorme hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlak en grond geeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de positie om een rol te kunnen spelen bij het aanjagen van innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving. “Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al volop programma’s lopen die gericht zijn op innovatie en vernieuwing, zoals de marktvisie en het Regionaal Ontwikkelprogramma. De Innovatieagenda beschrijft welke innovatievragen prioriteit hebben. Het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst naar onze verwachting nodig zijn. De Innovatieagenda heeft een looptijd van vier jaar, van 2020 tot 2023.”

De vijf belangrijkste innovatieopgaven zijn ‘Productieve werkomgeving’, ‘Verduurzaming’, ‘Digitale transformatie’, ‘Samenwerken met de markt’ en ‘Gebiedssamenwerking’.

“Een werkomgeving die efficiënt is en optimaal bijdraagt aan de productiviteit en het welbevinden van de gebruikers van een kantoor, is belangrijk”, aldus de woordvoerder over het eerstgenoemde onderwerp. “Daarom ontwikkelen we criteria waar de fysieke werkomgeving aan moet voldoen om positief bij te dragen aan gezondheid, vitaliteit en productiviteit en adviseren onze opdrachtgevers hierover.”

Innovatievragen die op dit vlak een rol spelen zijn volgens de RVB onder meer ‘Hoe kunnen we met aanpasbare gebouwindelingen, innovatieve interieuroplossingen en meer flexibele gebouwtechniek in de toekomst sneller inspelen op de veranderende behoeften van gebruikers?’, ‘Hoe kunnen we met onze gebouwen de sociale cohesie van de organisaties die we huisvesten bevorderen?’, ‘Hoe kunnen we de geluidsomgeving in onze gebouwen verbeteren, en daarmee de concentratiemogelijkheden en productiviteit van de gebruikers bevorderen?’, en ‘Wat betekent het groeiende belang van een gezonde werkomgeving voor onze gebouwen en haar directe omgeving?’.

Ook op het vlak van verduurzaming ziet het RVB mogelijkheden. “Het Rijkvastgoedbedrijf moet en wil invulling geven aan nationaal en Europees duurzaamheidbeleid. Onze Innovatieagenda richt zich hier op vier onderwerpen: energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Vragen die op dit vlak spelen zijn bijvoorbeeld ‘Hoe kunnen we actuele data inzetten om de energieprestatie van de portefeuilles te verbeteren en wat betekent dit technisch, organisatorisch, aanbestedingsrechtelijk en in het contractmanagement?’, ‘Hoe bepalen we de optimale verhouding van gebouwmaatregelen, gebiedsmaatregelen en duurzame inkoop?’, ‘Welke rol heeft vraagsturing en opslag van energie bij het elektrificeren van de huisvesting en bedrijfsvoering?’, ‘Welke bijdrage kan installatie-arm ontwerpen leveren aan de energiedoelstellingen?’ en ‘Hoe verankeren we sturing op CO2 in onze bedrijfsprocessen?’.

Op het vlak van circulariteit formuleert de organisatie de volgende aanvullende vragen: ‘Hoe kunnen we onze gebouwen en gronden circulair beheren en hoe passen we onze huidige (lineaire) systematieken aan, zodat circulariteit een kans krijgt?’, ‘Hoe kunnen we in onze projecten circulaire strategieën gebruiken en steeds betere afwegingen maken?’, ‘Hoe kunnen we de samenwerking met onze klant, de ontwerpende en bouwende partijen vormgeven zodanig dat in onderling gesprek afwegingen over de prestatie-eisen kunnen worden gemaakt?’ en ‘Hoe zorgen we voor synergie in de aanpak van de energietransitie en circulariteit?’

Voorts richt de RVB zich in het kader van haar innovatiedrift onder meer op klimaatadaptie & biodiversiteit en digitale transformatie. “Digitale transformatie is een omvangrijke opgave en gaat over meer dan alleen ons vastgoed”, aldus de woordvoerder over het laatstgenemde thema. “Het gaat ook over informatievoorziening en bedrijfsprocessen. Hierbij is technologie gebruiken geen doel, maar een middel. Onze focus ligt op transformatie van onze werkwijzen en op digitale vaardigheden.”

Bij het realiseren van vernieuwingen op de genoemde gebieden wil de overheidsorganisatie nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de markt. “We denken na over de manier waarop opdrachten in de markt worden gezet. We gaan graag met marktpartijen in gesprek over innovatieve manieren van inkopen, zoals de concurrentiegerichte dialoog. We willen ook samen met andere publieke opdrachtgevers onderzoeken waar de publieke opdrachtgevers een springplank kunnen zijn voor nieuwe markten. We bouwen daarmee voort op de Marktvisie en de samenwerkingsverbanden zoals de Bouwcampus en het Opdrachtgeversforum voor de bouw.”

Download hier de ‘Innovatieagenda 2020-2023’

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie