Home > Overig nieuws > Pessimistische prognose Rabobank

Pessimistische prognose Rabobank

Delen

De Rabobank heeft de omzetprognoses per sector gepubliceerd. Ook over ‘onze’ sector is er het één en ander opgenomen in het document. De cijfers stemmen vooralsnog niet optimistisch.

“De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland”, aldus de Rabobank in een toelichting die geen grote verbazing zal wekken. “Met name in de horeca, detailhandel, transport en food en agri sectoren is de omzetdaling groot.”

Maar ook in bijvoorbeeld de meubelsector is een forse omzetvermindering te verwachten. Blijkens de door de Rabobank gepubliceerde prognose moeten meubelspeciaalzaken voor het tweede kwartaal van dit jaar bijvoorbeeld rekening houden met een omzetdaling van gemiddeld 60 procent. Voor het derde kwartaal gaat het om 30 procent, en in het vierde kwartaal van dit jaar en de beide eerste kwartalen van 2021 gaat er naar inschatting van de Rabobank telkens nog eens 5 procent in rook op.

Bij architecten/ingenieursbureaus ziet het er ook al weinig florissant uit. De verwachte omzetdaling in het tweede kwartaal is becijferd op 15 procent, in het derde kwartaal gaat het om 8 procent, en in het vierde om nog eens 4 procent. Het goede nieuws is dat er volgens de Rabobank in de eerste helft van 2021 geen verder omzetdaling te verwachten is in deze sector.

Dan de organisatie-adviesbureaus, ook een belangrijk onderdeel van de dynamische projectinterieursector. Deze krijgen volgens de Rabobank forse klappen, met verwachte dalingen van 20 procent (Q2), 30 procent (Q3 én Q4), en 10 procent in zowel Q1 als Q2 van het volgende jaar.

Schoonmaakbedrijven hebben het relatief goed – niet vreemd wellicht in een periode waarin ‘hygiëne’ zo ongeveer de belangrijkste eis is in de werkomgeving. Toch moet ook hier naar verwachting rekening gehouden worden met een lichte omzetdaling. Deze blijft evenwel beperkt tot 4 procent (Q2) en 1 procent (Q3). Daarna komt de sector volgens de Rabobank in rustiger vaarwater (0 en 0 procent).

Bij verhuur- en leasebedrijven is de terugval eerst fors, om daarna te stabiliseren. De Rabobank verwacht een daling van 18 procent in Q2, 3 procent in Q3, en 2 procent in Q4; in de eerste twee kwartalen van 2021 is de sector naar het zich nu laat aanzien stabiel.

De economen van de Rabobank hanteren ook nog het kopje ‘overige commerciële dienstverlening’. En ook hier stemmen de cijfers niet optimistisch. Met verwachte dalingen van respectievelijk 14 procent (Q2), 3 procent (Q3) en 2 procent (Q4) krijgen ook de organisaties in deze sub-sector klappen. Het goede nieuws is dat ook hier een stabilisatie verwacht wordt in de eerste helft van 2021.

Concluderend kan gesteld worden dat de cijfers van de bank niet verrassen, maar wel zorgen baren. Het jaar 2020 gaat economie-breed de boeken in als een rampjaar, en ook onze sector kan zich daaraan natuurlijk niet onttrekken. De hoop zit hem in het feit dat de economie – anders dan tijdens de vorige crisis – dit maal gefnuikt wordt door een externe factor. Mocht er voor deze externe factor een oplossing gevonden worden, hetzij in de vorm van een vaccin, hetzij in het succesvol inslijten van nieuwe ‘anderhalve’ manieren van menselijk contact, dan zou de situatie zich wellicht weer relatief snel kunnen herstellen.

www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/coronacrisis

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie