Home > Overig nieuws > Webinar over workplace experience

Webinar over workplace experience

Delen

Je moet wat, moeten ze bij FMN en TwynstraGudde gedacht hebben. Oorspronkelijk zouden de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek ‘Facility & Workplace Experience 2020’ gepresenteerd worden tijdens de conferentie World Workplace Europe, die van 18 tot en met 20 maart zou plaatsvinden in Amsterdam. De afgelasting als gevolg van de coronacrisis dwong de organisaties creatief te zijn. Het onderzoek werd nu gepresenteerd tijdens een ‘webinar’, een virtuele samenkomst van ruim tweehonderd belangstellenden.

‘Workplace experience’ verdient meer aandacht binnen facility management. Dat stellen branchevereniging FMN en Twynstra Gudde naar aanleiding van het onderzoek ‘Facility & Workplace Experience 2020’ dat TwynstraGudde in opdracht van FMN uitvoerde. Het onderzoek belicht naast de ‘workplace experience’ de marktomvang van de sector facility & workplace.

Tijdens het ‘webinar’ legden Sjoerd Memelink en Bote Scholtens uit wat de uitkomsten zoal behelzen. Zo verklaarden ze dat ‘workplace experience’ van toenemend belang is omdat we meer en meer in een ‘experience economie’ leven: werknemers verwachten van hun werkgever – zeker wanneer er sprake is van een ‘war on talent’ – een werkplek die een ‘beleving’ biedt. De veronderstelling die ten grondslag ligt aan het onderzoek is dus dat facilitair managers de medewerkers van een organisatie als ‘klanten’ kunnen beschouwen.

Tijdens het webinar bleek dat deze ‘interne klanten’ eerst en vooral de doelmatigheid van hun werkplek hogelijk waarderen. Daarnaast zijn ‘verbinding met elkaar’, ‘autonomie’ en ‘zingeving’ belangrijk. Naast generieke drijfveren en waarden die voor alle organisaties van belang zijn, is volgens FMN en TwynstraGudde inzicht nodig in behoeften die specifiek zijn voor een bepaalde organisatie en doelgroep.

Het webinar was overigens niet alleen ‘eenrichtingsverkeer’. Tijdens de drukbezochte virtuele bijeenkomst was er tevens een ‘panel van experts’, die middels vragen een aantal belangrijke details uit het onderzoek en de onderzoeksmethodiek naar voren haalden. Vragenstellers waren onder meer Corinna van Diepen-Knegjens (TwynstraGudde), Hans Topée (De Werkplaatsfabriek), Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool) en Henk-Jan Hoekjen (Inside Information).

Het webinar was voor de aanwezigen een in de huidige omstandigheden prettige manier om met vakgenoten van gedachten te wisselen en kennis op te doen. Tegelijkertijd leerde de virtuele bijeenkomst ook dat er uiteindelijk niets gaat boven een ‘gewone’ samenkomst. Dat sentiment kwam ook naar voren in de antwoorden van de vragen aan het publiek. Hoewel het merendeel van de aanwezigen aangaf tevreden te zijn over de eigen thuiswerkplek, was het antwoord op de vraag ‘Heeft u ook zin om straks weer lekker naar kantoor te gaan?’ volstrekt helder. Een grote meerderheid klikte op ‘Ja, kan niet wachten’.

Die mogelijkheid (om fysiek samen te komen) wordt overigens geboden. “Op dinsdag 30 juni (onder voorbehoud gezien de omstandigheden rond het coronavirus) organiseren FMN en TwynstraGudde een Workplace Experience Seminar”, aldus een woordvoerder. “Tijdens dit seminar gaan we dieper in op de onderzoeksresultaten en kan je met de opdrachtgevers van twee casestudies in gesprek.”

Het onderzoek Facility & Workplace Experience 2020 is op 1 april 2020 gepubliceerd en verkrijgbaar bij FMN en TwynstraGudde. Het webinar is hier terug te zien.

www.fmn.nl
www.twynstragudde.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie