Home > Overig nieuws > ‘FM moet meer aandacht hebben voor workplace experience’

‘FM moet meer aandacht hebben voor workplace experience’

Delen

Workplace experience verdient meer aandacht binnen facility management, Dat stellen branchevereniging FMN en Twynstra Gudde in een gezamenlijk persbericht. De uitspraak wordft gedaan op basis van het onderzoek ‘Facility & Workplace Experience 2020’ dat TwynstraGudde in opdracht van FMN uitvoerde.

Dit onderzoek belicht naast de ‘workplace experience’, de marktomvang van de sector facility & workplace die in 2019 is gegroeid naar een astronomisch bedrag van 75,8 miljard euro. Tweederde daarvan is blijkens de onderzoeksuitkomsten uitbesteed aan gespecialiseerde leveranciers.

‘Het is opvallend dat ondanks de groeiende omzet en de toenemende professionalisering van deze markt, het inzicht in de drijfveren, waarden en behoeften van werknemers op de werkvloer nog vrij beperkt is’, schrijven de organisaties. ‘Er zijn enquêtes genoeg, maar aan werknemers wordt zelden persoonlijk iets gevraagd. Wat verwachten de eindgebruikers eigenlijk van hun werkomgeving? Wat maakt een werkgever aantrekkelijk en welke rol kan de werkomgeving hierin spelen?’ Het onderzoek Facility & Workplace Experience 2020 licht volgens FMN en TwynstraGudde een tipje van de sluier op.

In het kader van het onderzoek zijn interviews gedaan met 238 medewerkers van zes Nederlandse organisaties van verschillende omvang in publieke en private sectoren. ‘Er zijn enkele overeenkomstige drijfveren, waarden en behoeften, maar ook opvallende verschillen tussen organisaties en individuen. Wie als werkgever aantrekkelijk wil zijn, moet zich steeds beter verdiepen in de beleving van haar werknemers, want zij koesteren steeds hogere verwachtingen. Organisaties doen er goed aan om in te spelen op algemene factoren die voor iedereen van belang zijn, maar ook om inzicht te krijgen in onderwerpen die specifiek zijn voor de eigen organisatie. Facilitair managers en leveranciers van facilitaire diensten kunnen hier toegevoegde waarde creëren’.

Uit het onderzoek komt een aantal generieke drijfveren naar voren. De onderzoekers noemen onder meer ‘de verbinding met elkaar (contact met collega’s en samenwerking), het hebben van autonomie (impact kunnen maken, zeggenschap over de manier van werken) en zingeving (leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij of voor klanten)’.

Opvallend is volgens de onderzoekers dat doelmatigheid het vaakst is genoemd als belangrijke waarde van de werkomgeving. ‘De werkomgeving moet het werk goed ondersteunen, de werknemer moet er geen ‘last’ van hebben. Tegelijkertijd blijkt dat mensen plezier halen uit contact met collega’s. Dat leidt tot dilemma’s, want mensen komen op kantoor om samen te werken, maar klagen op andere momenten over een gebrek aan rust en privacy. Een andere veelgenoemde klacht is dat er te weinig werk- en overlegplekken zijn. Dit geldt vooral in een open werkomgeving. De uitdaging voor de FM-branche is om deze factoren met elkaar in balans te brengen’.

Naast generieke drijfveren en waarden die voor alle organisaties van belang zijn, is volgens FMN en TwynstraGudde inzicht nodig in behoeften die specifiek zijn voor een bepaalde organisatie en doelgroep. ‘Meer specifieke drijfveren zijn bijvoorbeeld de (goede) naam van de organisatie en de aanwezigheid van culturele diversiteit. Het kan ook gaan om familiegevoel of gastvrijheid. Entertainment is eveneens soms van toegevoegde waarde. Slechts door alle generieke en specifieke factoren nauwkeurig in beeld te brengen, is het mogelijk gericht te investeren in passende huisvesting en faciliteiten. Het is opvallend dat leveranciers van facilitaire diensten daar tot nu toe gemakkelijk aan voorbijgaan ook al is de omvang van de markt nog nooit zo groot geweest als nu’.

Het Facility & Workplace Marktonderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door TwynstraGudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitair domein. Het geeft naast actuele cijfers over de omvang van de facilitaire markt inzicht in actuele ontwikkelingen voor het vakgebied. Dit jaar staat de werkplekbeleving centraal. Volgend jaar zal, net als vorig jaar, de rol van de facilitair manager onderwerp van onderzoek zijn. Het onderzoek Facility & Workplace Experience 2020 is op 1 april 2020 gepubliceerd en verkrijgbaar bij FMN en TwynstraGudde.

www.fmn.nl
www.twynstragudde.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie