Home > Overig nieuws > CBM: impact coronavirus fors

CBM: impact coronavirus fors

Delen

De uitbraak van het corona-virus heeft vergaande gevolgen, ook voor de nederlandse meubel- en interieurbouwsector. Dat meldt branchevereniging CBM op basis van een enquete onder leden.

Als gevolg van het virus is de toelevering van grondstoffen, producten en halffabricaten uit China volgens de woordvoerder vrijwel volledig stilgevallen. CBM wil van de leden weten of zij verwachten dat de uitbraak van het corona-virus negatieve gevolgen heeft voor hun bedrijf en zo ja, welke. “Daarom hebben wij zeer recent een online enquête uitgevoerd onder de vijfhonderd leden van CBM. In minder dan 3 dagen tijd hebben 199 CBM-leden de vragenlijst ingevuld.”

Uit de enquete komt onder meer naar voren dat 10 procent van de respondenten nu reeds problemen heeft ervaren die direct zijn terug te leiden op de uitbraak van het Corona-virus. “30 Procent van de bedrijven geeft aan dat ze nog geen problemen hebben, maar dit wel verwachten binnen afzienbare tijd. 60 Procent van de leden geeft aan geen problemen te hebben en dit ook niet te verwachten. Deze leden hebben de enquête verder niet ingevuld.”
“Uit de enquête blijkt dat bedrijven voornamelijk problemen hebben met de levering van PVC-vloeren, meubelstoffen en textiel uit China. Daarnaast verwachten bedrijven stagnatie in de aanvoer van grondstoffen, producten en halffabricaten. Prijzen en levertijden gaan zeker oplopen en door de stijgende vraag naar producten zal ook de kwaliteit een probleem kunnen worden.”

Uit de antwoorden blijkt dat levertijden van producten uit China flink oplopen. “Daarnaast zijn producten zoals bamboe niet of nauwelijks meer te verkrijgen. De beschikbaarheid van bamboe in Nederland is nijpend. Dit komt mede doordat het bedrijf Moso Bamboo uit Zwaag recent volledig is uitgebrand. In dit bedrijf lag de grootste bamboevoorraad van Nederland.”

Ruim 1 op de 10 bedrijven (13 procent) zegt nu reeds te kampen met productieproblemen. “Een kleine tweederde van de bedrijven (66 procent) heeft op dit moment nog geen productieproblemen. Maar die verwachten zij binnenkort wel. Ruim 1 op de 5 bedrijven (21 procent) heeft geen productieproblemen en verwacht die ook niet te krijgen.”

Natuurlijk heefrt deze ontwikkeling ook (verwachte) financiële gevolgen. Zo’n 62 procent van de bedrijven verwacht binnenkort allerlei extra kosten, door genoemde leveringsproblemen. “Een beperkt deel van de bedrijven (4 procent) wordt op dit moment al geconfronteerd met extra kosten door stagnatie in de levering van grondstoffen en producten. Een derde van de bedrijven verwacht dat zij hier niet mee te maken krijgen. Bedrijven geven aan extra kosten te verwachten, wanneer leveranciers niet langer in staat zijn voldoende halffabricaten aan te leveren. Nu de leveringen van producten uit China stokt, zijn bedrijven genoodzaakt alternatieve producten en leveranciers te zoeken in Europese landen. De kosten zullen hierdoor aanmerkelijk toenemen. Verder verwachten bedrijven ook dat de kosten voor transport zullen stijgen.”
Eén op de vier bedrijven overweegt uit te wijken naar andere leveranciers, wanneer de toelevering uit China stokt. Driekwart van de bedrijven overweegt dat niet. “Bedrijven met tekorten aan textiel overwegen over te stappen naar andere weverijen in Europa, of denken na over alternatieve stofkeuzes. Helaas is dat lang niet in alle gevallen mogelijk, omdat veel stoffen worden voorgeschreven door de klant. De algemene verwachting is dat bedrijven hun toevlucht zullen nemen tot Europese leveranciers zodra de nood aan de man komt. Hierdoor zullen de kosten verder oplopen. Grote vraag daarbij is of bedrijven deze kosten zelf moeten dragen of dat zij die kunnen doorberekenen aan de klanten.”

De slotconclusie die de CBM trekt is dat het uitbreken van het Corona-virus in China flinke problemen veroorzaakt in de Nederlandse meubelindustrie en interieurbouw. “De verdere verspreiding in Europa en met name in Italië zorgt voor extra problemen en nieuwe uitdagingen. Zo moest recent de Salone del Mobile tot een latere datum uitgesteld worden, evenals de ijzerwarenbeurs in Keulen. Als het virus zich verder verspreidt over Europa, zullen de negatieve gevolgen voor de meubelindustrie en interieurbouw in Nederland verder toenemen.”

www.cbm.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie