Home > Ontwerp > Ontwerp & Architectuur > Inzicht in Binnenhof-ontwerpen OMA

Inzicht in Binnenhof-ontwerpen OMA

Delen

Herinnert u zich nog de Binnenhof-soap? Architectenbureau OMA werd van de opdracht gehaald en vervangen door Pi de Bruijn. Over het waarom werd over en weer met modder gegooid. Voor een goede beoordeling van de situatie is het belangrijk om de voorontwerpen van OMA te kennen. Het Rijkvastgoedbedrijf biedt nu die mogelijkheid: de voorontwerpen staan nu online.

De documenten zijn hier te vinden. Overigens blijven bepaalde documenten of onderdelen uit documenten vertrouwelijk. Met het oog op de veiligheid van het Binnenhofcomplex, mogen gegevens over de beveiliging, installaties en inrichting van het gebouwencomplex niet breed bekend worden. Deze informatie wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verklaart waarom onderdelen van documenten zwart gemaakt zijn.

Het zijn nogal wat documenten om door te spitten. Een opvallend aspect willen we alvast met u delen. Op pagina 128-129 van Structuurontwerp Tweede Kamer gebruikt OMA de term ‘dualisme’ om de tegenstelling coalitie-oppositie mee aan te duiden. Dit is een misser van formaat. Want in de Nederlandse politiek-bestuurlijke context wordt dit begrip gebruikt om de tegenstelling tussen wetgevende (kamer) en uitvoerende macht (regering) mee uit te drukken. Precies dit onderscheid is helemaal weggevallen in de ruimtelijke plannen van OMA.

In feite heeft OMA een ontwerp gemaakt uitgaande van het Britse parlementaire bestel, waar leden van de regering inderdaad deel uitmaken van het parlement. In Nederland is dit echter (natuurlijk) totaal anders. De globetrottende OMA-architecten zijn – als gevolg van een jetlag? –  klaarblijkelijk even uit het oog verloren dat Den Haag in Nederland ligt. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat Tweede Kamerleden een ongemakkelijk gevoel hebben gekregen bij de plannen van een architect die de meest elementaire basisprincipes van de dagelijkse gebruikspraktijk niet lijkt te kennen.

Daarmee wil overigens niet gezegd zijn dat alle plannen van OMA ‘dus’ waardeloos zijn. De documenten tonen veel waardevolle ideeën en verfrissende ontwerpkeuzes. Wél is op basis van bovenstaande misser duidelijk dat de weerstand van Tweede Kamerleden zeker niet alleen op benepen koudwatervrees terug te voeren is…

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/rapport/2017/07/28/ontwerpdocumenten-renovatie-binnenhof

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand