Home > Productnieuws > Verlichting > Energielabel C verplicht over 3 jaar

Energielabel C verplicht over 3 jaar

Delen

Er doen dezer dagen nogal wat indianenverhalen de ronde over de verplichting voor bedrijven om per 1 juli 2020 LED-verlichting toe te passen. Even voor de duidelijkheid: toepassing van LED-verlichting is NIET verplicht per juli van dit jaar – een aangenomen Tweede Kamer-motie is iets anders dan een wet. Niettemin staan ons op iets langere termijn wel degelijk de nodige energiegerelateerde verplichtingen te wachten.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 vierkante meter bijvoorbeeld minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. “Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken”, aldus een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze verplichting staat reeds in het Bouwbesluit 2012.

Er zijn overigens uitzonderingen. De verplichting geldt niet als de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie, als de oppervlakte van de kantoorruimte kleiner dan 50 procent is van de totale oppervlakte van het gebouw, wanneer het gaat om monumenten, of wanneer het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend.”De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.”

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren is het mogelijk de verschillende energiebesparende mogelijkheden af te wegen en te zien welke maatregelen genomen kunnen worden. “Ook kunt u advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is.”

Een van de (vele) mogelijkheden om energiezuiniger te worden is natuurlijk het toepassen van LED-verlichting. Hoewel het – ondanks een aangenomen Tweede Kamer-motie met deze strekking – dus níet verplicht is om al per juli 2020 over te gaan op deze lichttechnologie, kan het wel heel verstandig zijn om de toepassing van LED serieus te overwegen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand