Home > Overig nieuws > Taxatiemodel dat ook circulariteit meet

Taxatiemodel dat ook circulariteit meet

Delen

JLL, New Horizon , NIBE en Grant Thornton hebben een circulair taxatiemodel ontwikkeld, genaamd Wearthy Taxatie. Het model biedt volgens de initiatiefnemers inzicht in de waarde van de grondstoffen en materialen in bestaande gebouwen. Het model werd gisteren (6 februari) gepresenteerd.

Bouw en vastgoed zijn een belangrijke motor achter het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd behoren zij tot de meeste grondstofintensieve sectoren. “De transitie naar circulair vastgoed biedt kansen om de milieu-impact van de vastgoedsector te verkleinen”, aldus de initiatiefnemers. “Veel partijen kijken naar circulaire nieuwbouw om hun grondstoffenverbruik te verminderen. Er is veel te winnen door slimmer en efficiënter om te gaan met grondstoffen in bestaand vastgoed. Daarvoor is inzicht nodig. Er ligt een grote opgave om inzichtelijk te maken welke grondstoffen in gebouwen verwerkt zijn en wat daarvan de monetaire waarde is.”

Het ontwikkelde taxatiemodel biedt volgens de woordvoerder cijfermatig inzicht en het vergroot ook de bewustwording bij eigenaren. “Taxeren inclusief Wearthy Taxatie kan vastgoedeigenaren helpen om betere beslissingen te nemen. Voor die eigenaren is dat de moeite waard, want verspilling van grondstoffen betekent verspilling van een deel van de financiële waarde van een vastgoedobject.”

Wearthy Taxatie is het tweede ‘Wearthy product’ dat ontwikkeld is. De eerder gelanceerde Wearthy MPG-verbeteraar helpt de bouwsector in de ontwerpfase van nieuwbouw tot een meer circulaire materialisatie te komen.

Johan Vonck, Lead Director – Valuation Advisory JLL Nederland: “JLL omarmt en ondersteunt initiatieven die de circulaire waarde van vastgoed vergroten. Tot nu toe was het in de praktijk moeilijk om daar in waarderingen invulling aan te geven. Met dit nieuwe Wearthy taxatiemodel wordt de waarde van herbruikbare materialen en grondstoffen inzichtelijk gemaakt en krijgen eigenaren de mogelijkheid deze circulaire impact te verzilveren. Zo jaagt het model de verduurzaming van vastgoedportefeuilles en onze bebouwde omgeving aan.”

Ook Michel Baars, eigenaar van New Horizon, en Mantijn van Leeuwen, algemeen directeur NIBE, zijn blij met het nieuwe taxatie-model: “Vandaag de dag worden in de grondstofprijzen geen externe effecten meegenomen”, aldus laatstgenoemde. “Wanneer we kijken naar de milieu-impact die winning, productie en verwerking veroorzaakt, worden grondstoffen te laag gewaardeerd. De verwachting is dat dit zal veranderen. Met de druk op het klimaat en de leefomgeving en de beheersing van de door de mens veroorzaakte uitstoot, is het noodzakelijk externe effecten in grondstofprijzen te verwerken.”

www.jll.com

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie