Home > Geen categorie > Nieuwe LED-publicatie van NSVV

Nieuwe LED-publicatie van NSVV

Delen

‘Licht op led’ is een nieuwe uitgave van de Nederlandse Srichting voor Verlichtingskunde (NSVV). De publicatie is bedoeld om belanghebbenden te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot deze lichttechnologie.

“De politiek ontwikkelt wetgeving die ervoor moet zorgen dat het energieverbruik daalt”, aldus een woordvoerder. “Dit wordt gedaan door lichtbronnen te verbannen zoals de gloeilamp maar ook door stimuleringsmaatregelen zoals de ‘Energie Investerings Aftrek’ voor ondernemingen die in energiezuinige verlichting investeren. De Tweede Kamer nam op 8 november 2018 de motie ‘Van de Leden en Agnes Mulder’ aan waarin bedrijven worden verplicht vanaf 1 juli 2020 enkel nog LED-verlichting te gebruiken. Dit heeft consequenties. Het betekent een versnelde vervanging van bestaande armaturen naar de nieuwe dominerende LED-technologie.”

Overigens wordt de soep met betrekking tot de genoemde motie minder heet gegeten dan deze lijkt te worden opgediend: in antwoord op de motie heeft minister van EZ Wiebes laten weten dat hij de gevraagde verplichtstelling van LED op 1 juli 2020 niet zal overnemen. De minister schrijft – in het hermetische taalgebruik dat ambtelijk Den Haag zo eigen is: “Uit de onderzoeken concludeer ik dat bij de actualisatie van EML in het najaar 2018 reeds alle relevante led-toepassingen zijn opgenomen  […] Een verdere aanpassing van de EML op deze punten is op dit moment dan ook niet nodig.”(zie: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D46294). In gewone-mensentaal: ik stel LED-verlichting niet verplicht voor bedrijven per 1 juli 2020; onderzoek leert dat de in 2018 genomen maatregelen ver genoeg gaan.

De NSVV stelt dat er veel vragen zijn bij eindgebruikers over LED-verlichting. En deze onzekerheid heeft niet alleen betrekking op soms suggestieve informatie die – helaas – ook door de NSVV zelf de wereld in gebracht wordt. De onduidelijkheid is er ook voor wat betreft “de kwaliteit van LED-verlichting, maar ook de halve waarheden die in de markt de rond doen. Met dit boek geven we een antwoord op de meest prangende en fundamentele vragen.”

“Na een korte introductie bespreken we wat licht eigenlijk is, hoe we kunstmatig licht opwekken, hoe ons oog werkt en de eigenschappen van licht. Daarnaast bekijken we de diverse aspecten die door de introductie van led specifieke aandacht behoeven.” Al met al genoeg reden voor belanghebbenden om aanschaf van de publicatie te overwegen.

www.nsvv.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie