Home > Productnieuws > Verlichting > Eucolight wijst op gevaar online aanbod

Eucolight wijst op gevaar online aanbod

Delen

De EucoLight-conferentie bracht recent EU-breed een probleem aan het licht: het online aanbod van verlichtingsproducten die niet voldoen aan WEEE-richtlijnen. De conferentie presenteerde nieuwe mogelijkheden dit probleem aan te pakken.

Tijdens de conferentie  in Brussel zijn de resultaten bekendgemaakt van een multinationaal onderzoek naar producten die online te koop worden aangeboden. EucoLight, de Europese organisatie voor het naleven van regels op het gebied van verlichting, heeft onderzoek verricht naar ruim drieduizend producten die online te koop worden aangeboden in tien EU-landen.

Uit de resultaten blijkt dat een uitzonderlijk groot aantal van deze producten niet voldoet aan landelijke voorwaarden voor financiering van de verwerking volgens de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische elektronische apparatuur (WEEE). Producten die niet voldoen aan de richtlijn werden aangetroffen in een groot aantal verschillende productgroepen. De resultaten waren met name problematisch bij kleinere producten, zoals LED-lampen, waarvan 78-100 procent niet voldeed aan de richtlijn.
EucoLight-voorzitter Hervé Grimaud zei hierover: “Wij zijn zeer verontrust over de hoge mate van ontwijking aan WEEE-verplichtingen die door ons onderzoek aan het licht kwam. Gekoppeld aan de snelle toename van het aantal verkopen via online kanalen betekent het oneerlijke concurrentievoordeel een reëel commercieel nadeel voor ondernemingen die zich wel aan de regels houden.”

De conferentie werd afgesloten met een paneldiscussie, die leidde tot de conclusie dat niet-naleving van de WEEE-richtlijn aanzienlijke economische schade berokkent aan Europese handelaren en producenten die zich wel aan de regels houden, alsmede aan hun WEEE-nalevingsprogramma’s.

www.lightrec.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie