Home > Branche > Onderzoek > Lichte groei architectenbranche

,

Lichte groei architectenbranche

Delen

De omzet van de architectenbranche bedroeg in 2018 naar schatting 1 miljard euro. Dit is een lichte groei van 2 procent ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2018.

De totale werkgelegenheid in de branche groeide langzaam naar twaalfduizend banen. Door de groei van het aantal kleine bureaus daalde de gemiddelde omzet per bureau met 1,6 procent ten opzichte van 2017. Ook de behaalde marges daalden licht door de gestegen loonkosten.

BNA-directeur Fred Schoorl: “We zien aan de ene kant een zeer grote vraag naar betaalbare woningen, nieuwbouw en vernieuwing en verduurzaming van bestaand vastgoed. Maar paradoxaal genoeg zien we ook sterk gestegen bouwkosten, een terugloop van het aantal bouwvergunningen en onduidelijkheid over uitval van lopende en toekomstige projecten. De doorloop van projecten verloopt hierdoor regelmatig niet soepel. Het is hollen of stilstaan. Dit maakt project- en personeelsplanning voor bureaus complexer. Dit in een tijd waarin juist de specifieke vaardigheden en verbeeldingskracht van architecten bij het creëren van meer leefbare, duurzame en sociale leefomgeving onmisbaar zijn.”

Bureaus haalden de meeste omzet uit het ontwerpen aan woningen. Dit omzetaandeel uit woningen liet echter een sterke daling zien, waarmee het op het laagste niveau sinds 2006 uitkwam. De omzet uit de categorie ‘overig’ en onderwijs lieten daarentegen een toename zien. De meeste omzet blijft afkomstig van particulieren en bedrijven. Na woningen en ‘overig’ komt de meest omzet van kantoren, onderwijs, gemengde projecten, landbouw en industrie, zorg, winkels, sport en recreatie en stedenbouw. Alleen bij de grote bureaus komt een substantieel deel van de omzet uit het buitenland.

De BNA Benchmark Jaarcijfers 2018 geeft BNA-leden inzicht in de gemiddelde omzet, kostenstructuur, bedrijfseconomische prestaties, deelmarkten, opdrachtgevers, leveringsvoorwaarden en contracten per bureaugrootte in 2018.

www.bna.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand