Home > Productnieuws > Vloer, Wand & Plafond > Branchevereniging Projectinrichting kijkt terug op goed jaar

Branchevereniging Projectinrichting kijkt terug op goed jaar

Delen

De Branchevereniging Projectinrichting (BVP) kijkt terug op een succesvol 2019 waarin ze nieuwe initiatieven heeft genomen op het gebied van werven en opleiden in de projectenbranche. “Er is een groeiende belangstelling om de opleiding interieurvakman vloer, raam en wandbekleding te volgen”, aldus een woordvoerder.

Daartoe heeft de BVP ook actie ondernomen om een betere landelijke spreiding van opleidingsplekken te bewerkstelligen. Als resultaat is in het Zuiden vanaf januari aanstaande de opleiding in ‘carrousel-model’ te volgen aan het Summa college in Veldhoven. “Samen met haar leden zal de BVP dit college zoveel mogelijk ondersteunen om een moderne en passende opleiding te verwezenlijken. Ook is een interne werkgroep bezig om een nieuwe benadering te vinden tot opleiden en samenwerken onder de leden projectinrichters.”

Er zijn inmiddels ook eerste stappen gezet om ook in Noord Holland een opleiding van de grond te krijgen. De eerste oriënterende gesprekken vinden momenteel plaats in Amsterdam. “Bij de beide initiatieven is ook de INretail organisatie betrokken om hierdoor een breed draagvlak te creëren voor het werven van leerlingen en de instroom van vaklieden die willen worden omgeschoold.”

Inmiddels is de BVP gegroeid naar een vereniging met meer dan honderd leden. “Ze vervult een actieve en gerichte functie om de branche naar een hoger plan te brengen. De Branchevereniging Projectinrichting geeft blijk van vertrouwen in de toekomst en heeft inmiddels hoog gekwalificeerde leden zowel in de uitvoering van projecten, het onderhoud en de levering van goederen en diensten voor de projectensector.”

www.bvprojectinrichting.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie