Promotie over ontwerp basisscholen

Ron de Vrieze is 1 november gepromoveerd aan de RU Groningen op het onderwerp ‘Understanding Dutch primary school building design complexity’.

In zijn dissertatie presenteert Ron de Vrieze, die tevens is verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, achttien richtlijnen voor het ontwerpen van basisscholen. Deze geven op een integrale wijze richting aan de ontwerpfase om daarmee de balans tussen de verschillende belangen binnen de bouw van basisscholen beter te begrijpen, al blijft meer fundamenteel onderzoek nodig.

www.rug.nl