Commentaar mogelijk op nieuwe norm

Om een norm te laten voldoen aan de laatste stand van kennis wordt deze elke 5 jaar beoordeeld. Dat geldt natuurlijk ook voor lichtnormen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie Europees/Nederlandse norm voor Licht en Verlichting voor Werksituaties binnen NEN-EN 12464-1.

De nieuwe versie heeft meer aandacht voor bijvoorbeeld de relatie tussen horizontale en verticale verlichtingssterkten, werkvlak- en werkruimteverlichting, kleurweergave en spectrale verdeling.

Het voorstel voor de bijgestelde normtekst ligt momenteel ter becommentariëring bij NEN. Belanghebbenden kunnen er commentaar op leveren. Dat kan via onderstaande website. De commentaarmogelijkheid loopt tot vrijdag 27 september 2019.

www.normontwerpen.nen.nl