Home > Ontwerp > Ontwerp & Architectuur > Tips van CfPB tegen overprikkeling

Tips van CfPB tegen overprikkeling

Delen

Overprikkeling is een groot probleem op de hedendaagse kantoorwerkvloer. Het Center for People and Buildings (CfPB) geeft op haar website een vijftal tips tegen overprikkeling.

De afgelopen jaren is er door het CfPB veel onderzoek gedaan naar hoe medewerkers bij allerlei organisaties hun kantoor beleven. “De  verschuiving  van de traditionele gesloten kantooromgeving naar een meer open (soms te open) werkomgeving met gedeelde plekken (een flexkantoor) is niet te missen: kantoortuinen en flexplekken krijgen volop aandacht in de media”, schrijft het wetenschappelijke instituut. “Deze verschuiving heeft invloed op de tevredenheid van de medewerkers over hun werkplek. Het blijkt dat deze flexkantoren er voor zorgen dat afleiding op de werkvloer vaker voorkomt.”

Uit cijfers verzameld door het CfPB blijkt dat het probleem groot is, vooral voor mensen met bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een autisme spectrum stoornis. “En dit is geen klein probleem, want volgens een inschatting zijn er maar liefst 650.000 Nederlanders die leven met gevolgen van NAH.  Per jaar neemt het aantal mensen met NAH met 140.000 toe, waarvan er 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar zijn.”

Het CfPB heeft vijf tips op basis waarvan de afleiding en overprikkeling op een flexkantoor teruggedrongen kan worden.
– Maak duidelijke afspraken met elkaar.

– Zorg voor voldoende geluidsdichte kamers nabij de open ruimte.

– Maak de open ruimten niet te groot.

– Zorg voor goede akoestische maatregelen in de open ruimte.

– Zorg ervoor dat faciliteiten, zoals de pantry/koffiehoek of lockers, akoestisch en visueel afgescheiden zijn van de open ruimte.

Op de website van het instituut is meer informatie te vinden over het onderwerp en de wijze waarop overprikkeling voorkomen kan worden.

www.cfpb.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie