Home > Geen categorie > ‘Stijgende trend kosten FM zet door’

‘Stijgende trend kosten FM zet door’

Delen

FMN presenteerde onlangs de NFC Index Kantoren 2018. De kengetallen van de NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. Uit de index blijkt dat de kosten voor facilitair management per saldo stijgen.

Blijkens de index stegen de kosten per vierkante meter (vvo) in 2018 met 2,1 procent naar 490 euro. De kosten voor Gebouw en Infrastructuur laten op de meeste onderdelen een stijging zien. “Er is ook dit jaar weer een toename van de kosten voor Accommodatie, Parkeren en Werkplekomgeving. De kosten voor Schoonmaak dalen dit jaar licht.”

De kosten voor Mens en Organisatie laten een wisselend beeld zien. “De kosten voor Beveiliging nemen toe; een stijging die ook de laatste jaren al waarneembaar was. Bij Hospitality is er sprake van een daling van de kosten voor Restaurant & Automaten. Voor logistiek zien we de kosten licht stijgen.”

De ICT-kosten (werkplekgerelateerd) per vierkante meter blijven vrijwel onveranderd. “Belangrijke elementen hierin zijn de dalingen in de kosten van Centrale en Gedistribueerde Diensten en Telematica. De kosten voor Management & Advies gingen fors omhoog mede door aandacht voor security en gebruik van cloudoplossingen. De kosten voor Werkplekbeheer stegen licht.”

“De kosten per vierkante meter voor Strategisch Facility Management en Horizontale functies dalen. Door de stijging van de kosten van het Tactisch Management is de daling van de kosten van de totale overhead minder sterk.”

In 2018 daalde het vloeroppervlak per werkplek naar 19,8 vierkante meter vvo.

De indices van de NFC Index zijn een belangrijke referentie voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. De indices leveren relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency.

www.fmn.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie