Home > Overig nieuws > Ondersteuning bij ‘de weg naar Parijs’

Ondersteuning bij ‘de weg naar Parijs’

Delen

Alle kantoren in Nederland groter dan 100 vierkante meter moeten per 1 januari 2023 minimaal voldoen aan energielabel-C. Als de eigenaar dit label niet kan overleggen mag het gebouw niet meer worden gebruikt als kantoor. Dit betekent een flinke uitdaging, want op dit ogenblik voldoen tientallen miljoenen vierkante meter kantoren nog niet aan energielabel-C. Het initiatief ‘The Road to Paris wil ondersteuning bieden.

De bedrijven verenigd in The Road to Paris, Koers Groep, ingenieursbureau IOB, MAIN Energie, SPIE en Goodmorrow, willen via een gestructureerd stappenplan de verduurzaming van kantoren projectmatig aanpakken. Ze werken daarbij samen met een team specialisten op het gebied van isolatie, gevels, daken en installaties.

“Omdat ieder gebouw anders is, bestaat er geen standaardoplossing”, stelt het vijftal bedrijven. “De focus van The Road to Paris ligt op energiebesparing, omdat dat de meest efficiënte manier is om te verduurzamen. Om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren, zijn in de eerste plaats bouwkundige verbeteringen van de gebouwschil nodig, zoals isoleren van daken of het vervangen van de gevelbeglazing. Dat is cruciaal bij vooral oudere kantoorgebouwen. Deze energiebesparende maatregelen moeten aangevuld worden met organisatorische (gedrags-)maatregelen. Bijvoorbeeld een optimalisering van de kantoorbezetting, de verplaatsing van de schoonmaak naar overdag en het scherper stellen van de openingstijden van het gebouw. Verdere besparende maatregelen worden gevonden in het beter inregelen van bestaande installaties. Door slimme meettechnologie en energiemanagement kan sluipverbruik en inefficiëntie belangrijke energiebesparing opleveren.”

De druk om te verduurzamen wordt opgevoerd. Niet alleen door de overheid, maar ook door de banken. Verschillende banken hebben al aangegeven dat er in de toekomst geen kredieten worden verstrekt aan zogenaamde ‘bruine gebouwen’ met label D tot en met G. “Verwacht wordt dat gebouwen die niet verduurzaamd zijn, binnen 5 tot 10 jaar sterk in waarde zullen dalen. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance blijkt dat het verduurzamen van kantoorpanden loont. Energiezuinige kantoorpanden zijn circa 9 procent meer waard en leveren zo’n 10 procent hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. De marktwaarde en de huuropbrengsten stijgen dus, terwijl de investeringen na vier jaar zijn terugverdiend, zo blijkt uit datzelfde onderzoek. Niet verduurzamen is dus verkeerde zuinigheid.”

www.theroadtoparis.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie