Home > Branche > Onderzoek > Onderzoek naar ‘ideale bezettingsgraad’

,

Onderzoek naar ‘ideale bezettingsgraad’

Delen

FMN – de beroepsvereniging voor het facilitaire domein – en Leesman – bekend van de Leesman Index – slaan de handen ineen en gaan samen onderzoek doen om de optimale kantoorbezetting van Nederland te definiëren.

De bezettingsgraad van kantoren in Nederland is laag. Althans cijfermatig. Volgens de metingen is gemiddeld minder dan 50 procent van de beschikbare werkplekken in gebruik. Desondanks vinden veel kantoorwerkers dat het (te) druk is op kantoor. Er is geluidsoverlast en niet elke medewerker kan de werkplek van zijn keuze vinden op de piekdagen dinsdagen en donderdag. Hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat het op kantoor feitelijk niet druk is maar in de beleving wel? Wat is de optimale bezettingsgraad op kantoor? Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in de relatie tussen de kantoorbezetting en de tevredenheid van de medewerkers.

Het onderzoek dat FMN en Leesman gaan doen, richt zich op het aanbrengen van een relatie tussen de gegevens die vanuit de NFC Index (sinds 1 januari 2018 samengegaan met FMN) worden verzameld en de Leesman Index. De data worden vergeleken op gebouwniveau ten aanzien van bezettingsgraad, exploitatiekosten en medewerkerstevredenheid.

Dit is een eerste onderzoek om te bekijken of er een optimum te vinden is tussen de kosten van een werkplek en de bezettingsgraad aan de ene kant en de effectiviteit van de werkomgeving aan de andere kant. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het internationale, meerdaagse event ‘World Workplace Europe meets Facility of the Future’ dat eind maart 2019 in Amsterdam plaatsvindt.

“Met het initiëren van dit onderzoek willen we een antwoord vinden op de vraag die bij veel leden van onze vereniging, maar ook daarbuiten leeft. Zo dragen we bij aan de doorontwikkeling van het facilitaire vakgebied; één van de doelstellingen van FMN”, aldus Harold Coenders, bestuurslid Bestuurslid Data & Kengetallen en namens FMN de opdrachtgever voor het onderzoek. Gideon van der Burg, opdrachtgever namens Leesman, vervolgt: “We zien een enorme behoefte bij organisaties om naast de kosten juist te kijken naar hoe effectief een werknemer kan werken in de werkomgeving die hem ter beschikking wordt gesteld. Dit onderzoek is een eerste stap om te kijken of er een optimum is.”

Organisaties die mee willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich melden via [email protected] of [email protected] melden bij één of beide opdrachtgevers.

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie