Home > Branche > Onderzoek > Rapport PvE Gezonde Kantoren

,

Rapport PvE Gezonde Kantoren

Delen

De kantorenmarkt is in beweging. Nieuwe kantoorpanden verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd, monumenten worden omgebouwd naar kantoren. De energieprestatie krijgt daarbij tegenwoordig standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat de kantoren na oplevering ook goed genoeg scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?

Met het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren, mede mogelijk gemaakt door RVO, VLA, Platform Duurzame Huisvesting, PIT en TVVL, wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn, maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend. Atze Boerstra (BBA Binnenmilieu, TVVL Impuls) presenteerde donderdag 15 november tijdens de TVVL Techniekdag het rapport dat door TVVL-voorzitter Henk Willem van Dorp werd overhandigd aan Diederik Samsom, onderhandelaar voor het Nederlandse klimaatakkoord.

Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden dienen er vooraf eisen geformuleerd te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om hen hierbij te ondersteunen heeft het Platform Gezond Binnenklimaat het ‘PvE Gezonde Kantoren 2018’ laten opstellen.

Met het rapport kunnen gebruikers:
• bij de start van een project uitgangspunten vastleggen die bepalend zijn bij het (her)ontwerpen van gebouwinstallaties, gevels en andere aspecten die van invloed zijn op het comfort, de gezondheid en de prestaties van de (toekomstige) gebouwgebruikers;
• eisen op maat formuleren die als outputparameters opgenomen kunnen worden in bijvoorbeeld contracten, ontwerpdocumenten en bestekstukken;
• referenties formuleren voor binnenmilieu-prestaties die gehanteerd kunnen worden bij de uitvoering van controles en oplevermetingen;
• concrete prestatie-doelen stellen daar waar het gaat om monitoringstools en beheer- en onderhoudsprotocollen; al dan niet in de context van Dbfmo- of PPS-contracten (contractvormen waarbij met name ook het presteren gedurende de gebruiksfase van belang is).

Het rapport is te downloaden op het nieuwe platform van TVVL, dat op 15 november tijdens de TVVL Techniekdag werd gelanceerd.

www.tvvl.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie