Home > Ontwerp > Akoestiek > ‘Nudgen’ bij teveel geluid op de werkvloer

,

‘Nudgen’ bij teveel geluid op de werkvloer

Delen

Wat te doen wanneer het te lawaaiig is op de werkvloer? Een van de manieren om het geluidsniveau omlaag te krijgen is het ‘nudgen’ van kantoorwerkers. Healthy Workplace rapporteert over een interessant onderzoek van Sarah Lovera Rivas.

“Onderzoek wijst uit dat excessief lawaai op de werkvloer verschillende negatieve gevolgen met zich meebrengt”,  aldus Sarah Lovera Rivas. Werknemers in open kantoorruimtes ervaren bijvoorbeeld meer vermoeidheid; meer stress, verminderde concentratie en verminderde productiviteit.

In haar studie onderzoekt Sarah Lovera Rivas hoe dit probleem te tackelen is via ‘nudging’. “Nudging, een concept uit de gedragseconomie, is een manier om mensen onbewust een duwtje in de juiste richting te geven bij het maken van keuzes”, stelt ze. “Door bepaalde prikkels te introduceren in de werkruimte, kunnen werknemers onbewust gestimuleerd worden om stiller te werken. Aangezien menselijk gedrag beïnvloed wordt door 1. sociale normen, i.e. standaarden ten aanzien van het gedrag, en 2. hun attitudes, i.e. iemands eigen perceptie van gevolgen die aan het gedrag verbonden kunnen zitten, zijn er in dit onderzoek twee verschillende interventies gecreëerd. Beide interventies zijn op losse momenten uitgetest in een veldonderzoek in een studieruimte om het effect te meten.”

De eerste interventie is gebaseerd op de bevinding dat mensen bepaalde situaties automatisch associëren aan sociale normen die daar doorgaans bij komen kijken. “Een associatie van deze soort bestaat bijvoorbeeld tussen de bibliotheek en de norm “ik moet me stil gedragen” en deze associatie is zo sterk dat het zien van een foto van een bibliotheek met mensen in de geactiveerd wordt en dat mensen onbewust zachter gaan praten. Om deze reden zijn er in het huidige onderzoek A3-foto’s verspreid over de muren van de studieruimte.”

“Naast de norm interventie waarbij sociale standaarden een cruciale rol spelen, is een tweede interventie gecreëerd die zijn methode leent aan de ‘benefit appeal’. Door mensen bewust te maken van de persoonlijke gevolgen die een bepaalde gedraging of keuze met zich meebrengt, kan gedrag eveneens worden bijgesteld. De attitude interventie communiceerde daarom met behulp van informatieve A3-posters de negatieve effecten die open-office lawaai met zich meebrengt.”

In de nieuwsbrief van ‘innovatiewerkplaats’ Healthy Workplace rapporteert de onderzoeker dat beide interventies het gewenste effect hadden en ervoor zorgden dat mensen stiller te werk gingen. “De veldexperimenten toonden met behulp van verschillende metingen aan dat, in vergelijking met een controlesituatie waarin geen interventie aanwezig was, beide interventies leidden tot: 1. Een lager geluidsniveau in decibel (~3Db(A)), 2. Minder gesprekken, en 3. Minder gespreksminuten per tijdsperiode. De interventies hadden geen significant effect op de gespreksduur per gesprek, maar de drie andere metingen tonen aan dat beide interventies op losse momenten zorgden voor minder geluid.”

Hoewel de interventies niet getest zijn in een corporate stilteruimte, wijzen de bevindingen er volgens Sarah Lovera Rivas op dat het in de werkruimte verwerken van gehumaniseerde bibliotheekfoto’s en/of berichten over de persoonlijke voordelen die stilte met zich meebrengt potentie heeft om het geluidsniveau omlaag te brengen.

https://gallery.mailchimp.com/81d3bf3464fe762a323d3e457/files/6a1ee6b4-9b94-49d6-ac51-f803f5db67f7/2018_07_17_Samenvatting_Nudging_Silence_Sarah_Lovera_Rivas.pdf

www.healthy-workplace.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand