Home > Branche > Onderzoek > ‘Een derde meer kantoorruimte opgenomen’

,

‘Een derde meer kantoorruimte opgenomen’

Delen

De Nederlandse kantorenmarkt heeft een sterk eerste half jaar achter de rug. Dit blijkt uit de vandaag verschenen halfjaarlijkse rapportage ‘Sprekende Cijfers Kantoren-markten’ van Dynamis. “Onder invloed van gunstige macro-economische omstandigheden zijn een derde meer kantoormeters verhuurd en verkocht dan in de eerste helft van 2017.”

“Door de sterke dynamiek lopen de tekorten op de kantorenmarkt steeds verder op”, melden de onderzoekers. “Met name populaire centrumlocaties worden geconfronteerd met een gebrek aan beschikbaar aanbod. Om de druk op centrale locaties te verlichten moet er meer aandacht komen voor kantorenlocaties buiten het centrum. Om de beschikbare kantoorruimte te benutten moeten veel parken gerevitaliseerd worden door voorzieningen op peil te brengen en de bereikbaarheid te vergroten.”

In de eerste helft van 2018 nam zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve vraag van kantoorgebruikers toe. “Waar gebruikers de afgelopen jaren vooral de ruimte in hun eigen kantoor opvulden, maken door economische groei meer gebruikers de stap naar nieuwe huisvesting. In de eerste helft van 2018 is in totaal 847 duizend vierkante meter kantoorruimte opgenomen, daarmee is bijna het niveau van 2006 bereikt. Ondanks de groei van flexibele kantoorconcepten neemt het aantal verhuringen van traditionele kleine kantoorruimtes in het eerste half jaar eveneens toe. Het opnamevolume van kleine metrages is met bijna een vijfde toegenomen.”

Als gevolg van de bloeiende kantorenmarkt is het aanbod in een jaar tijd met bijna een miljoen vierkante meter afgenomen, per 1 juli staat nog ‘slechts’ 4,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte te koop of te huur. “Als gevolg van de sterke aanboddaling in Amsterdam, neemt Rotterdam medio 2018 de koppositie over wat betreft beschikbaar aanbod.”

De krapte op centrumlocaties zal de komende tijd alleen maar verder oplopen. “Voor kantoorgebruikers wordt het vinden van geschikt aanbod op deze locaties steeds lastiger. Vanuit landelijk perspectief zijn er echter nog ruim voldoende kantoren beschikbaar om in de vraag te kunnen voorzien.” Zo wordt er op kantorenparken nog bijna 2 miljoen vierkante meter kantoorruimte aangeboden, meer dan 40 procent van het totale aanbod. “Vaak loopt op deze parken echter het onderhoud achter, is de bereikbaarheid slecht en zijn er nauwelijks voorzieningen. Dit blijkt ook uit de prijzen op kantorenparken, het prijsniveau ligt met 117 euro fors onder dat van centrumlocaties (132 euro).

www.dynamis.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie