Home > Geen categorie > CfPB over creativiteit

,

CfPB over creativiteit

Delen

De vorige week (14-21 april 2018) stond wereldwijd in het teken van creativiteit en innovatie (World Creativity and Innovation Week). Reden voor het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft om te focussen op dat onderwerp.

“Creativiteit en innovatie samen met het uitwisselen van informatie en het afstemmen van werkprocessen beschouwen we als een onderdeel van kennisdeling”, aldus een woordvoerder. “Kennisdeling kan ervoor zorgen dat informatie en kennis beter verankerd worden binnen jouw organisatie. Doordat meer medewerkers op de hoogte zijn van elkaars werk, kan dit op zijn beurt weer leiden tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Wat is de rol van de werkomgeving?”

Bij de ontwikkeling en evaluatie van (nieuwe) werkomgevingen vroegen bedrijven en instellingen steeds vaker aan het CfPB of je een kantoor voor kennisdeling kon maken, in de hoop dat de hiervoor genoemde effecten vanzelf zouden optreden. “De universiteiten en hogescholen hebben dit onderwerp standaard op hun wensenlijstje. In kantoren is er een opkomst van deze vraag.” Het CfPB ontwikkelde daarom  voor het Werkomgevingsdiagnose-instrument een module kennisdeling.  “In de afgelopen jaren hebben heel wat organisaties (circa 50 casestudies) gekozen om het verband tussen creativiteit en werkomgeving uit te zoeken. De vragen die we stellen bieden de medewerkers de kans om hun opvattingen te delen  of de werkomgeving kennisdeling ondersteunt.”

“Onze respondenten zeggen dat het uitwisselen van informatie in de werkomgeving wel goed gaat. Bijna de helft van de respondenten vindt  dat werkomgeving hieraan ondersteuning biedt. Voor kennisdeling is men al kritischer  Creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen van ideeën wordt slechts volgens drie op de tien medewerkers door de werkomgeving ondersteund. Een even groot aandeel van de medewerkers vindt echter dat de werkomgeving creativiteit niet ondersteunt. Er lijkt dus nog wel wat winst te behalen om de werkomgeving beter te laten aansluiten op deze steeds vaker geuite doelstelling. Daarvoor moeten we meer weten hoe de werkomgeving van invloed is op creatieve ideeën. Er is wel wat wetenschappelijk literatuur beschikbaar, maar de uitkomsten daarvan verschillen. Het kan best zijn dat veel mensen geen onderscheid maken tussen omgevingen en dat ze creativiteit vooral een persoonlijke eigenschap vinden.”

“Als we de werkomgevingen afzonderlijk bekijken, dan zijn er duidelijke verschillen. In een aantal onderzoekscases vindt meer dan de helft van de medewerkers dat creativiteit door de werkomgeving wordt ondersteund. Dat zijn onderzoeks- en onderwijsomgevingen, waar studenten en medewerkers samen komen of kantoren van marketingafdelingen (waar de mensen zelf al meer dan gemiddeld creatief zijn en  zorgen voor nieuwe ideeën en een frisse kijk op zaken?).”

www.cfpb.nl

Delen

Aanmelden nieuwsbrief


Onze sponsors

Laatste editie

Gratis abonneren op onze nieuwsbrief?

  • Ontvang het laatste nieuws
  • Bekijk exclusieve content
  • Blijf op de hoogte van de laatste events
  • Onze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per maand