Home Tags Provada

Tag: Provada

‘Dalende trend werkplekkosten ten einde’

NFC Index publiceert jaarlijks de facilitaire kosten per werkplek conform de Europese norm EN 15221. De dalende trend van de af19gelopen jaren is in...

Wat wil de eindgebruiker?

Aanstaande dinsdag 4 juni worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de wensen van eindgebruikers van kantoren, dat uitgevoerd is door...

Leegstaand vastgoed bestreden

Circa 4 miljoen vierkante meter of 54 procent van het leegstaande vastgoed in Nederland wordt gekenmerkt als kanshebbend vastgoed. Vastgoed waarvoor men in de...

Convenant leegstand kantoorruimte

Overheden, marktpartijen en brancheorganisaties hebben op 27 juni 2012 een convenant getekend om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een...

NFC Index: Opnieuw daling facilitaire kosten kantoren

Jaarlijks verzamelt NFC Index van 2,5 miljoen vierkante meter kantoorgebouwen de totale kosten per werkplek. Die bestaan voor de helft uit huisvestingskosten (huur, nutsvoorzieningen,...

Kantorenmarktonderzoek 2010

In april start Twynstra Gudde voor het 10e jaar een grootschalig kantorenmarktonderzoek. Begin 2009 voorspelde Twynstra Gudde al een crisis in de kantorenmarkt en...