Lichte en luchtige atmosfeer

Enige tijd geleden is het Van Spaendonck Ondernemingshuis opgeleverd. Dit is een door cepezed en cepezedinterieur ingrijpend gerevitaliseerd bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemingsondersteunende organisaties in Tilburg. Het credo voor het vernieuwde ondernemingshuis is ontleend aan de Romeinse geschiedschrijver Sallustius (86-35 v. Chr): ‘Door samenwerking worden kleine dingen groot.’ (Foto’s: Lucas van der Wee)

Het oorspronkelijke gebouw – voorheen bekend als het ‘Corpac Huis genaamd’ – stamt uit 1968 en werd ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek & Bakema. Aan dit splitlevel pand met twee samengestelde volumes op verschillende hoogten zijn in latere jaren bouwdelen toegevoegd. In diverse opzichten voldeed het complex inmiddels echter niet meer aan de eisen van nu.
 

De transformatie was onder meer gericht op het vergroten van de mogelijkheden tot ontmoeten en het delen van visies en ideeën. “Aanvullend was de insteek van opdrachtgever de Van Spaendonkgroep een in alle opzichten duurzaam gebouw met een eigentijds elan”, aldus cepezed over het Tilburgse project. “Actuele thema´s als gastvrijheid, representativiteit, doelmatigheid, professionaliteit, comfort, transparantie, flexibiliteit en een optimale ondersteuning van de werkprocessen speelden daarbij alle een grote rol.”

Het architectenbureau koos voor een aanpak met efficiënte, doelgerichte en weloverwogen ingrepen. Zo is bij aanvang direct een grondige inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie en de daarin besloten kansen. “Voor verschillende bouwdelen heeft cepezed onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van slopen of behouden. Dit wees uit, dat een aanbouw genomineerd voor sloop beter behouden kon blijven; met beperkte interventies bleek dit goed binnen de opzet en esthetiek van het vernieuwde ondernemingshuis te passen, zodat sloop onnodige kapitaalvernietiging zou betekenen.”

In de vernieuwde situatie behuist het ondersteunende functies zoals de keuken, opslag, postkamer en het archief. Deze leggen zo geen beslag op kostbare meters in het oorspronkelijke Van den Broek en Bakema-deel. “Met een optimale beleving en functionaliteit zijn deze meters zo als kantoorvloer verhuurbaar gebleven en leveren daarmee optimaal rendement op.”

Het vernieuwde gevelbeeld is geheel gebaseerd op de horizontale, zeer karakteristieke bestaande gevelritmiek en -geleding met bandramen, bovenlichten en Muschelkalk borstweringen. “De nieuwe façade heeft eenzelfde open-gesloten-verhouding als de oude, maar heeft met een aluminium buitenafwerking en een minimalistische detaillering een opvallend moderne uitstraling.”

Ook in het interieur zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. “Binnen is letterlijk een wereld opengegaan”, aldus cepezed. “De oorspronkelijke opzet kende al sterke ruimtelijke elementen als atria en vides, maar de werkplekken daaromheen waren daarvan middels ingebouwde kastenwanden strikt gescheiden. De grootschalige ruimten waren zo nauwelijks beleefbaar. Bovendien bestond tussen de verschillende bewoners en gebruikers weinig interactie.”  

Het vernieuwde ondernemingshuis is Breeam-Excellent gecertificeerd, waarbij voor de toetsing is uitgegaan van de normen voor nieuwbouw. Van de oorspronkelijke bebouwing is veel behouden gebleven. De volledige hoofdstructuur is hergebruikt en ook interieurelementen als de oorspronkelijke trappenhuizen en de natuurstenen beplating van de gebouwkern maken prominent deel uit van het vernieuwde gebouw. Een deel van het bestaande meubilair is esthetisch opgewaardeerd en eveneens hergebruikt.

www.cepezed.nl