Onderwijslandgoed

Sedert het begin van dit schooljaar maakt het Revius Lyceum in Doorn gebruik van een geheel gerenoveerd schoolgebouw. Deze totaalopdracht van landschap en gebouwen kwam voor de rekening van Spring Architecten, in samenwerking met MoederscheimMoonen Architects. De opdracht werd eind 2014 verworven na een Europese aanbestedingsprocedure. Een team van drie architecten, bestaande uit Alfons Hams, Jurjen Vermeer en Erik Moederscheim, realiseerde een heus ‘onderwijslandgoed’.

De gehele nieuwbouw van het Revius Lyceum vond plaats terwijl de bestaande school volledig kon blijven functioneren. De architecten bedachten hiertoe een slim plan, waarbij school en sport uiteenvielen in twee losse gebouwen. Dankzij deze opsplitsing kon er gefaseerd worden gebouwd en gesloopt.

De nieuwe school is op de plek van de oude sporthallen komen te staan, nadat deze elders op het terrein al nieuw waren gebouwd. Deze plek is namelijk het natuurlijke centrum van het totale terrein. Zo kreeg de nieuwe school een ‘vanzelfsprekende’ plek. Op de locatie van de oude school is vervolgens een grote waterpartij gecreëerd, die er voor moet zorgen dat de waterproblematiek op het terrein definitief verleden tijd wordt.


De architecten hebben zich ingespannen om in Doorn een efficiënte, inspirerende en duurzame leeromgeving te realiseren. De verschillende leerpleinen en lokalen zijn geclusterd rondom het dynamische hart van de school. In het gebouw zitten verder een aantal bijzondere ruimtes en functies die het geheel tot een inspirerende leeromgeving maken.

De compacte school en het sportgebouw zijn ontworpen met diverse innovatieve technieken die het totaal tot een toekomstbestendig en duurzaam geheel maken. Zo wordt er gebruik gemaakt van een warmtepompsysteem met de buitenlucht als energiebron. In combinatie met de vele pv-panelen zijn het gebouwen geworden zonder gasaansluiting en waarbij alle lokalen individueel regelbaar zijnop koeling, verwarming, ventilatie en verlichting. Zo is er volgens de architecten een optimaal leer- en werkklimaat ontstaan.
 

Het complex is inmiddels al een tijdje in gebruik. De reacties van de leerlingen ná de eerste schooldag laten zich samenvatten met ‘vet!’ en ‘Het is overal zo lekker licht!’. De reacties van de docenten zijn al net zo enthousiast en men benoemt met name de directie relatie tussen de lokalen en de leerpleinen. Het nieuwe Revius Lyceum is definitief geaccepteerd door de gebruikers. 

www.springarchitecten.nl

www.moederscheimmoonen.nl