Tweeeiige tweeling

De Gemeente Westland werkt sinds kort vanuit twee transparante nieuwe gebouwen in  het centrum van Naaldwijk. Het architectonisch en interieurontwerp zijn vervaardigd door cepezed en cepezedinterieur. Susan Vlemminx van cepezedinterieur geeft een rondleiding door de twee bijzondere gebouwen.

De Gemeente Westland voert haar werkzaamheden sinds kort uit vanuit twee prachtige en spiksplinternieuwe gebouwen in Naaldwijk. Het betreft een eind september in gebruik genomen transparant gemeentehuis en een dito gemeentekantoor, die zijn gerealiseerd door cepezed in opdracht van consortium De Groene Schakel, bestaande uit Boele  & Van Eesteren, Homij Technische Installatiesen PCH Dienstengroep.

Susan Vlemminx, interieurarchitecte bij cepezedinterieuren samen met Leo Krommenhoek verantwoordelijk voor de invulling van beide gebouwen, is erg blij met het resultaat. “We hebben twee gebouwen gerealiseerd met dezelfde uitstraling, onder meer geïnspireerd op dekassen in het Westlanden de kleuren van het gemeentewapen.” Ze wijst om zich heen in het daglichtrijke atrium van het gemeentekantoor: “Het is mooi om te zien dat de verschillende ruimtes gebruikt worden op de manier waarop we dat bedacht hebben in het ontwerpproces.” 

De twee nieuwe gebouwen in Naaldwijk dienen als vervanging van vier oudegebouwen, die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Het gemeentehuis en gemeentekantoor zijn door cepezed ontworpen op basis van een reeks thema’s, zoals representativiteit, ruimtelijke kwaliteit, doelmatigheid, flexibiliteit, comfort en duurzaamheid. Een opvallend aspect van beide gebouwen is de ruime hoeveelheid daglicht in de binnenruimte. Dit is geen toeval. Want voor de architectuur van beide locaties is uitgegaan van ‘de kas’ als metafoor. “Tuinbouw speelt een belangrijke rol in dit gebied”, licht Susan Vlemminx toe. “Daarom lag het voor de hand de kwaliteiten van de kas te gebruiken als inspiratiebron.” Dat komt tot uiting in het vele gebruik van glas, zowel in de gevel als ook in het interieur. “We hebben geen folies toegepast op de glazen wanden”, benadrukt de interieurarchitecte. “Op die manier komt de transparantie en het democratische karakter van de gemeente ook in het interieur van de gebouwen tot uiting.”  

Beide gebouwen kennen een grote mate van flexibiliteit, onder meer door grote kolomvrije vloervelden die eenvoudig veranderlijk indeelbaar zijn naar gelang de gewenste manier van werken. Met de beide tweelinggebouwen heeft cepezed andermaal een kunststukje verricht. Enerzijds herbergen de beide creaties in Naaldwijk kenmerken die karakteristiek zijn voor cepezed – strakke lijnen, transparantie, aandacht voor detaillering – anderzijds passen de gebouwen helemaal bij de opdrachtgever. “Bovendien zijn beide gebouwen erg duurzaam”, benadrukt de interieurarchitecte. “De gebouwen zijn CO2-neutraal.” Dit is niet alleen te danken aan de LED-verlichting van aanbieder Glamox, die is toegepast in beide gebouwen, maar ook aan het gebruik van bijvoorbeeld Phase Change Materials, drievoudig glas en schakeling van licht en ventilatie op basis van aanwezigheid. De energie die toch benodigd is, wordt grotendeels duurzaam verkregen met behulp van in totaal ruim 1.120 vierkante meter aan thermische pv-panelen met een gezamenlijke opbrengst van 115.000 kWh per jaar.

www.cepezed.nl


Deel op Social Media