Project kantoor BP

BP Raffinaderij Rotterdam (BP RR) nam in het voorjaar van 2011 haar intrek in een nieuw kantoor, dat volgens het Design & Build principe tot stand is gekomen. 'BP RR straalt als jongste en grootste olieraffinaderij van Nederland een krachtige dynamiek uit die tot uitdrukking komt in het nieuwe kantoor, dat op een veilige wijze dicht tegen de olieraffinaderij aan is gesitueerd', aldus architectenbureau GROUP A. Het streven van het architectenbureau was een gebouw te ontwerpen dat aansluit bij en onderdak biedt aan de doelstellingen van het bedrijf, waaronder het voorzien van een duurzame, veilige en gezonde werkomgeving voor de  medewerkers.
 

foto: Scagliola/Brakkee

 

De locatie aan het d’Arcyweg-gebied is gelegen in de overgang tussen het ruige industriële landschap van de raffinaderijen en het groene waterrijke landschap van het Brielse Meer, direct aan de overzijde van hetHartelkanaal. Hierbij biedt de onderliggende landschappelijke visie voor het gebied een aanzet tot de inrichting van de locatie met een hoog opgetrokken duinlichaam langs de curve van de snelweg A15. De landschappelijke ingreep vormt samen met de noodzaak een veilige werkplek te creëren tegen het ontploffingsgevaar van de olieraffinaderij, uiterst onconventionele maar zeer boeiende omstandigheden voor het nieuwe kantoorgebouw. Uitgangspunt in het ontwerp van GROUP A is dan ook om de bijzondere omstandigheden van de locatie te benadrukken en te versterken, zowel in de uitwerking van het exterieur als het interieur van het gebouw.

 

In verband met het mogelijke explosiegevaar ligt het gebouw aan de noordzijde verscholen in de aangelegde duinwal, terwijl aan de zuidzijde het gebouw uit de duinwal tevoorschijn komt en zo alle mogelijkheden van uitzicht en toetreding van daglicht optimaal benut. Het gebouw krijgt hierdoor drie karakteristieke zijden:
1. de duinwal aan de noordzijde waar gebouw en landschap één worden;
2. de zuidzijde waar het gebouw met twee markante volumen duidelijk zichtbaar word vanaf de Suurhoffbrug;
3. de elegant gebogen gevel aan de pleinzijde waar op een toegankelijke en logische wijze de entree van het gebouw is gepositioneerd.

 

Ook in het interieur is het duin op dynamische wijze zichtbaar en vormt onderdeel van de werkomgeving. In het aangelegde duinlichaam is een langgerekt, organiserend atrium uitgesneden, vol daglicht en van continu wisselende afmetingen door het golvende snijvlak aan de duinzijde. De wand op het snijvlak is bekleed met houten latten die verschillen in kleur en maat en daarmee een beeld oproepen van gestapelde grondlagen; een verwijzing naar de werkzaamheden van BP RR. De veelvuldige toepassing van natuurlijke materialen als hout, beton, en natuursteen, benadrukken nogmaals de ‘aardsheid’ en robuustheid van de kernwerkzaamheden van het bedrijf.

 

 
foto: Roos Aldershoff fotografie

 

Het atrium wordt geflankeerd door twee parallel aan elkaar gepositioneerde kantoorvleugels.De kantoorvloeren, onderling door bruggen verbonden, staan in open verbinding met elkaar en het atrium.

 

De hele organisatie van BP werkt in één open ruimte, volgens de principes van Het Nieuwe Werken (HNW). Meetings vinden plaats in vergaderkamers, die als sky-boxen in het atrium zijn geschoven. Hierdoor ontstaat een interactieve werkomgeving die communicatie, samenwerking en creativiteit van de medewerkers bevordert. De zichtbare en voelbare kwaliteiten van het gebouw sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van BP Rotterdam; het nastreven van een aantrekkelijke werkplek waarin jongere en oudere professionals elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren. Het uiteindelijke resultaat is een werkomgeving waarbij landschap, gebouw en interieur, vloeiend in elkaar overgaan.                                                                                                                                                                                                                              

Actuele thema’s die in het kantoor van BP RR zijn vertegenwoordigd zijn:
- Type opdracht Totaalopdracht - Van landschap tot interieur
- Techniek Blastproof - Gebouw en gevel
- Architectuur en landschap Architectuur in de Rotterdamse haven
- Gebouw in kunstmatig duin
- Werkplekconcept Het Nieuwe Werken
- Samenwerkingsvorm Design & Build/UAV-GC

GROUP A is een studio voor architectuur, opgericht in 1996 en wordt geleid door Maarten van Bremen, Folkert van Hagen en Adam Visser. Het team bestaat uit 18 ontwerpers en 4 stafmedewerkers. www.groupa.nl

< terug naar overzicht