Verrassende uitslag BNI Prijs

Verrassende uitslag BNI-prijs

 

Op de avond van 28 september verzamelde zich een groot aantal belangstellenden in de de Sluisdeurenloods van Mediamatic in Amsterdam om te vernemen wie dit jaar de BNI-prijs 2017 in de categorieën Bachelor en Master in de wacht sleepte.  Een ervaring rijke en een illusie armer verliet het publiek de bijeenkomst aan het eind van de avond. De prijzen werden namelijk niet uitgereikt. Tijd voor enige tekst en uitleg.

De BNI Prijs, wat is dat ook alweer?

“De BNI Prijs is een jaarlijkse prijs van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), die wordt uitgereikt aan veelbelovende ontwerptalenten. De prijs, die dit jaar alweer voor de zeventiende keer op de rol stond, wordt uitgereikt aan de beste afstudeerprojecten van Bachelor- en Master-studenten aan Nederlandse opleidingen voor interieurarchitectuur.”

Hoe verloopt de nominatie?

De genomineerden worden voorgedragen door de verschillende opleidingen zelf. Vervolgens buigt de onafhankelijke jury van BNI Prijs zich over de genomineerden en wijst per categorie een winnaar aan op basis van een serie nauw omschreven criteria. Zo worden de inzendingen geacht een concept te koppelen aan een realistisch en uitvoerbaar interieurontwerp. Het ontwerp dient te vertrekken vanuit de gebruiker, reageert op de context en biedt hiervoor een passende oplossing. Voorts onderscheidt het werk zich door materialisering, detaillering en ergonomische inzichten, onderkent het sociale economische en maatschappelijke tendensen, en legt het originaliteit en vakbekwaamheid aan de dag.”

  

En de winnaar is?

Niemand. Tot grote verrassing van alle aanwezigen maakte de jury bij monde van voorzitter Hans Maréchal bekend de prijs dit jaar niet uit te reiken. Wel werden er vier eervolle vermeldingen verleend.

Wat is de reden voor het niet uitreiken van de prijs?

Dat er geen winnaars zijn aangewezen is niet te wijten aan de kwaliteit van de nominaties, want daarover betoonde de jury zich enthousiast. Tijdens de beoordeling raakte de jury echter het spoor bijster toen ze de Bachelor- en Masterprojecten toetste aan de vooraf gestelde criteria. In haar ogen voldoen de genomineerde afstudeerprojecten daar niet of slechts deels aan. De jury vroeg zich dan ook af of de gestelde criteria voor de BNI-prijs wel kloppend zijn.

 

Want?

Want bij het nomineren kiezen de opleidingen volgens de jury overduidelijk voor een conceptuele insteek, waarbij de ontwerphouding prevaleert boven de vakbekwaamheid. Maar de criteria voor de prijs hechten juist belang aan het laatstgenoemde criterium. "Doordat vakbekwaamheid in de nominaties niet of nauwelijks aan bod komt, dringt zich de vraag op hoe de link is vanaf de academie naar de beroepspraktijk", aldus de jury. Tijdens de uitreiking adviseerde juryvoorzitter Maréchal met klem dat hierover een dialoog plaatsvindt tussen de beroepsorganisatie en de interieuropleidingen. 

 

Wie gingen er niettemin met een Eervolle Vermelding naar huis?

De jury kende een viertal Eervolle Vermeldingen toe. In het kader van de Bachelor-competitie werden Frédérique Albert-Bordenave (Gerrit Rietveld Academie) en Allegra Santis (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) gelauwerd. En in het kader van de Masterprijs werden Eva Hoonhout (Sandberg Instituut) naar huis met een huis Eervolle Vermelding. De andere gelauwerde master-student – Merle Flügge – besloot te bedanken voor de eer.