Problemen rond rijksbrede aanbesteding

Problemen rond Rijksbrede aanbesteding

Recentelijk ontstond er commotie naar aanleiding van een omvangrijke circulaire aanbesteding door Rijkswaterstaat. De twee voorlopige winnaars – Gispen en Rohde & Grahl – zouden niet aan de criteria voldoen aangezien ze op het moment van de voorlopige gunning niet gecertificeerd waren op het gebied van duurzaam houtgebruik. Wat nu? Tijd voor enige tekst en uitleg.

Hoe zat het ook alweer?
Rijkswaterstaat publiceerde op vrijdag 31 maart 2017 een aanbesteding, gericht op de aanschaf van circulaire kantoorinrichting voor het hele Rijk. Het gaat om stoelen, tafels en kasten voor maar liefst 100.000 werkplekken.  Rijkswaterstaat is met deze aanbesteding op zoek naar een partner voor mogelijk 10 jaar, die helpt bij het realiseren van de ambitie. De periode van 10 jaar geeft ruimte voor innovatie. Sabine van der Leij, categoriemanager bij Rijkswaterstaat: “Nog niet eerder is er in Nederland zo’n grote circulaire aanbesteding op de markt gezet. Ook voor marktpartijen vraagt dit een andere manier van denken. We hopen een goede partner te vinden om ervoor te zorgen dat Nederland ook voor toekomstige generaties een schone, groene en veilige plek is om te leven.”

Voor wanneer stond de gunning gepland?

Inschrijven voor de aanbesteding kon vanaf 31 maart. De geplande definitieve gunningsdatum was is 24 juli, waarna de eerste circulaire contracten op 1 september 2017 zouden ingaan. Tal van bedrijven schreven zich in. Niet vreemd, want met de opdracht was naar verluidt een bedrag van tussen de 80 en 200 miljoen euro gemoeid. Geen kattenpis in een wispelturige markt die te maken heeft met krappe marges (zie het artikel elders in deze uitgave).

Maar er is een kink in de kabel gekomen?

Klopt. De voorlopige gunning van de gigantische opdracht vond plaats op 3 juli. De gelukkigen waren Gispen en Rohde & Grahl. Vervolgens ontstond er commotie. De beide winnende bedrijven hadden op het moment van de voorlopige gunning namelijk geen certificaat op het gebied van duurzaam hout. Nadat op vragen van andere meedingende bedrijven aan Rijkswaterstaat geen bevredigend antwoord kwam, besloot fabrikant Drentea naar de rechter te stappen. Op 12 oktober dient de zaak.

Welke uitkomst is te verwachten?

Dat is moeilijk te zeggen. De betrokken partijen houden (begrijpelijkerwijs) de lippen stijf op elkaar. Ze willen de rechter niet voor de voeten lopen of ongunstig stemmen. Laatstgenoemde zal er hoe dan ook een hele kluif aan hebben. Niet alleen is onduidelijk of een certificaat op het gebied van duurzaam hout überhaupt wel een absolute vereiste was in het aanbestedingstraject, maar bovendien zijn beide winnaars ondertussen in het bezit van een dergelijk certificaat. Onderzoek van Office Republic leert dat Gispen op 27 juli het PEFC-certificaat behaalde; Rohde & Grahl is met ingang van 14 augustus FSC-gecerificeerd. Aan de rechter het oordeel of de voorlopige gunning daarmee bekrachtigd kan worden, of andere meedingende bedrijven de vier percelen toegewezen krijgen, of dat het gehele aanbestedingstraject in de reprise moet.