Virtual engineering in nieuwe inventie economie

Het ontwerp van Ben van Berkel / UNStudio voor het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) is gerealiseerd en bekroond met een Gouden Certificaat van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen(DGNB).
 
De bouw aan het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) van het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart is voltooid. Vandaag is de officiële opening met een openingsceremonie en de uitreiking van het Gouden certificaat door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB).
Het ontwerp van Ben van Berkel / UNStudio voor het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) is gerealiseerd en bekroond met een Gouden Certificaat van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen(DGNB).
 
De bouw aan het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) van het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart is voltooid. Vandaag is de officiële opening met een openingsceremonie en de uitreiking van het Gouden certificaat door de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB).
 
 
Met het ontwerp van Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) laat UNStudio zien dat de huidige opvatting over werkomgevingen verruimd wordt  en dat dit ontwerpwerkomgevingen creëert die communicatie, onderzoek en creativiteit stimuleren.
 
Het ZVE benadrukt in alle opzichten duurzaamheid  en is ook een duidelijk voorbeeld van welke rol architectuur speelt bij werkomgevingen van de toekomst.
 
 
Met het ontwerp van Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) laat UNStudio zien dat de huidige opvatting over werkomgevingen verruimd wordt  en dat dit ontwerpwerkomgevingen creëert die communicatie, onderzoek en creativiteit stimuleren.
 
Het ZVE benadrukt in alle opzichten duurzaamheid  en is ook een duidelijk voorbeeld van welke rol architectuur speelt bij werkomgevingen van de toekomst.Ben van Berkel: ‘Het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) is ontworpen als een nieuw prototype voor hoe architectuur geïncorporeerd kan worden met de huidige ideeën over werkomgevingen en hoe nieuwe werkwijzen kunnen worden gestimuleerd . Communicatie is de sleutel tot het ontstaan van nieuwe en creatieve werkwijzen en wij hebben het ZVE van het Fraunhofer IAO ontworpen om dit middels architectuur op alle niveaus te stimuleren.”
 
De traditionele kantoorindeling en gescheidenwerkplekken zijn vervangen door ruime visuele/zichtbare verbindingen, plekken voor spontane en geplande ontmoetingen en flexibele kantoor-‘laboratoria’ met variabele werkplekken/gedeelde werkplekken.

 
Het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) ligt op de onderzoekscampus van het Fraunhofer IAO in Stuttgart-Vaihingen (D) en is gespecialiseerd in onderzoek naar multidisciplinaire werkstromen.
 
Alle onderdelen van het ZVE-programma zijn geïmplementeerd in de ruimtelijke organisatie van het gebouw. Het ontwerpproces heeft geleid tot een combinatie van laboratorium- en onderzoeksfuncties met openbare tentoonstellingsruimten en een thematische routing binnen een open en communicatief gebouwconcept. 
Constructie- en ontwerpcomponenten zijn geïntegreerd in een coherente structuur van open en gesloten elementen. De geometrie van de plattegrond, die bestaat uit een samenspel van vloeiende en rechte lijnen, gaat over in de geometrie van de façade, terwijl het effect van een dynamisch oppervlak wordt behouden.
 
 
Een hoog niveau van duurzaamheid was vanaf het begin een essentiële voorwaarde voor het ontwerp. De structuur van gebouw bestaat voor een gedeelte uit een lichtgewicht betonnen plafond wat niet alleen een economisch aantrekkelijk alternatief biedt in plaats van standaard betonnen plafonds, maar bovendien zorgt voor een gewichtsvermindering waardoor grote overspanningen mogelijk zijn.
 
De locatie voor het Zentrum für Virtuelles Engineering ( ZVE) is optimaal benut als het gaat om ontwikkeling. De afgeronde vorm en efficiënte buitenschil van het gebouw zorgen voor een 7% kleinere omtrek dan die van een rechthoekige vorm. Dit resulteert ook in een gunstige verhouding tussen de façade en het volume. De glasfaçade beslaat slechts 32% van het geheel. De ruimtes gelegen aan de façade kunnen geventileerd worden via te openen raamelementen. De plafonds zonder lateien laten het daglicht zo diep mogelijk in de ruimtes reflecteren, ondersteund door lamellen die het daglicht filteren als zonwering nodig is. Het skelet, het interieur en de façadeconstructie bestaan uit materialen die onderhoudsvriendelijk en recyclebaar zijn.Ben van Berkel: ‘Het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) is een essentieel voorbeeld van wat ik beschouw als ‘attainability’. Het gebouw combineert het betaalbare met het duurzame door een combinatie van een compact bouwvolume, materialen, flexibele organisatie, efficiënt grondgebruik en diverse energiebesparende installaties.
 
Voor dit project werkte UNStudio samen met Asplan uit Kaiserslautern. UNStudio was verantwoordelijk voor het ontwerp, de 3D-planning en de implementatie tijdens het gehele planningsproces. Asplan was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de constructiedocumenten en het bouwtoezicht.
 
Ben van Berkel: ‘Het Zentrum für Virtuelles Engineering (ZVE) is een essentieel voorbeeld van wat ik beschouw als ‘attainability’. Het gebouw combineert het betaalbare met het duurzame door een combinatie van een compact bouwvolume, materialen, flexibele organisatie, efficiënt grondgebruik en diverse energiebesparende installaties.
 
Voor dit project werkte UNStudio samen met Asplan uit Kaiserslautern. UNStudio was verantwoordelijk voor het ontwerp, de 3D-planning en de implementatie tijdens het gehele planningsproces. Asplan was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de constructiedocumenten en het bouwtoezicht.