Optimale bezetting

Zorginstelling Sensire dacht aanvankelijk 160 medewerkers te kunnen huisvesten in het nieuwe hoofdkantoor in Varsseveld. Maar door te kiezen voor een nieuwe manier van werken, ontstond er ruimte voor maar liefst 240 mensen. Nu het kantoor enkele maanden in gebruik is, blijken er zelfs nog twintig à dertig medewerkers bij te kunnen, wat uit exploitatieoogpunt natuurlijk aantrekkelijk is. Het meubilair werd geleverd door SV. Auteur: Eric Weustink, foto’s: Hanno Munting.


   De kleurenstelling in het interieur is toegesneden op de gebruiker. 
 

Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed.

Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”

 

Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 


   Het nieuwe Sensire-kantoor is voorien van een aantrekkelijke kantine.


De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
 

 

Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.n

 

 

 

Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl
 

 


 

Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt. 
 

 

Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt. 
 
Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl
Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt. 
 
Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl
Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt. 
 
Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl
Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt. 
 
Sensire wilde een alternatief voor het bekende cellenkantoor, waarin medewerkers de neiging hebben zich te verstoppen in de eigen kamer. “Ontmoeten is een belangrijke kernwaarde van ons”, vertelt Johan Meijer, vastgoedmanager bij de Achterhoekse zorgverlener. “Onze nieuwe werkomgeving moest daarom een natuurlijke omgeving worden, waarin mensen elkaar opzoeken en kunnen ontmoeten.”
Bij dat uitgangspunt past een transparant kantoor, maar bij de realisatie kreeg men te maken met de beperkingen van het pand. Dit telt veel ruimtes, die omsloten zijn door dragende delen. Interieurarchitect Hanno Munting en adviesbureau SQwin wisten een oplossing te realiseren die aan de gestelde eisen voldoet. “De uitdaging was om de open stukken zo goed mogelijk te benutten en tegelijkertijd de activiteiten van de verschillende groepen medewerkers optimaal te faciliteren”, zegt Marian Willigenburg, projectleider namens SQwin. “Daarom hebben we gekozen voor een tweedeling in een kantoorachtig gebied en open ontmoetingspleinen. Door de vele dragende muren bevat het kantoorgedeelte een aantal dichte ruimten. Hier zijn de werkplekken voor de mensen die meer honkvast  zijn en vooral bureauwerk verrichten.” Het celachtige karakter valt ook hier erg mee omdat de – weliswaar gesloten – ruimtes groot genoeg zijn voor zes tot acht werkplekken. In de kernen hiervan zijn plekken voor concentratie en overleg gerealiseerd. 
 
De ontmoetingspleinen zijn het domein van de beleidsmedewerkers, managers, kwaliteitsmensen, controllers, et cetera. Allemaal functies die verschillende activiteiten omvatten, van overleg en vergaderen tot geconcentreerd werken. Op de ontmoetingspleinen staan bijvoorbeeld workbenches waaraan zes tot acht mensen een halve of een hele dag kunnen werken. Voorts zijn hier loungeplekken en overlegruimtes te vinden, sommige ingericht als huiskamer met lage banken. Daar omheen bevinden zich plekken voor concentratie en formeel overleg en aanlandplekken. Ook elders zijn plekken die uitnodigen tot ontmoeten. Bij de entree is er in plaats van een balie een bar waar men koffie kan drinken. Maar ook is er een aantrekkelijke kantine, die de hele dag gebruikt wordt, alsmede een ruimte om een spelletje te spelen. 
In het nieuwe hoofdkantoor zijn nu nog kasten te vinden. Maar deze zullen verdwijnen wanneer de digitalisering van de organisatie een feit is. Zodra de kasten eruit gaan, krijgen de medewerkers nog meer ruimte en lucht. Het is niet de bedoeling om in de vrijkomende ruimte meer werkplekken te maken. Dat is ook niet nodig, omdat de nieuwe werkomgeving in de praktijk nog meer medewerkers blijkt te kunnen herbergen dan de berekende 250. 
Gedurende de hele operatie is veel aandacht besteed aan de begeleiding van het personeel. In het begin was er weerstand. “We hadden niet moeten spreken van ‘Het Nieuwe Werken’ maar van ‘anders werken’”, zegt Meijer achteraf. “Want een aantal mensen ging daarop googelen en kwam uit bij banken en verzekeraars. Ze kregen daardoor een beeld dat helemaal niet paste bij Sensire. Daarnaast kregen medewerkers het idee dat iedereen altijd een andere werkplek moet zoeken. We hebben er veel energie in gestoken om dat beeld bij te stellen.” 
 
Het kantoor is niet super de luxe ingericht, maar er zijn wel goede materialen, goede stoelen en goede tafels ingezet. Al het meubilair is geleverd door SV uit Rotterdam. De functionaliteit stond bij de keuze van het meubilair voorop. Voorts heeft het kantoor een uitstraling die past bij de karakteristieken van Sensire en de Achterhoek. Aspecten als het rustieke landschap, kleinschalige zorg op maat dicht bij huis, huiselijkheid en warmte zijn terug te vinden in het kleurgebruik in de ruimten en het meubilair. Bijzonder hierbij is dat architect Hanno Munting aansluiting heeft gezocht bij de kleuren van een historisch glas-in-loodpaneel in het gemeentehuis. De eerste verdieping is groen, de tweede paars en de derde oranje. Dit is gecombineerd met rustige kleuren en houten materialen met een natuurlijke uitstraling, zodat een fijne, rustige en uitnodigende omgeving is ontstaan.
 
 
www.sensire.nl
www.sqwin.nl
www.sv.nl
www.hannomunting.nl


Dankzij de verhuizing, afgelopen najaar, hoeft Sensire nog maar één in plaats van zeven panden te huren. De medewerkers werken nu op één kantoor, hetgeen de efficiency ten goede komt en enorm scheelt in reistijd. De nieuwe werkomgeving in het voormalige gemeentehuis van Varsseveld is aangegrepen voor het versterken van een organisatievernieuwing. Onder de noemer ‘Bewogen Bewegen’ heeft Sensire gekozen voor werken met zo min mogelijk bureaucratie, werkprocessen op basis van klantprocessen en een besturingsmodel dat de zelfstandigheid van medewerkers en teams als uitgangspunt neemt. Deze vernieuwing gaat gepaard met een geleidelijke flexibilisering van het personeelsbestand. Dit betekende ook dat het kantoor flexibiliteit moest bieden, zodat de organisatie op de veranderingen kan blijven inspelen. Dankzij het inschakelen van interieurarchitect Hanno Munting en SQwin, adviesbureau voor nieuwe manieren van werken in de gezondheidszorg, is dit goed gelukt.