Is de nederlandse werkomgeving overspannen

Is de Nederlandse werkomgeving overspannen? Het lijkt er wel op. Uit de derde editie van Het Nationale Werkplekonderzoek (HNWO) blijkt dat Nederlandse werknemers gewoon goed hun werk willen kunnen doen in een prettige sfeer. De huidige Nederlandse werkomgeving biedt hiervoor volgens de onderzoekers echter geen ruimte. Dat vraagt om tekst en uitleg. Foto: Edward Clydesdale Thomson.

Waarom dit onderzoek?
Met het onderzoek willen initiatiefnemers Primair Projekt en New Directions inzicht  verwerven in de beleving en wensen die werknemers hebben ten aanzien van hun werkplek. Ook willen zij een trend als Het Nieuwe Werken kritisch bekijken. In 2006 werd Het Nationale Werkplekonderzoek voor het eerst uitgevoerd, afgelopen najaar vond het onderzoek voor de derde maal plaats. Het onderzoek werd dit jaar uitgevoerd door newnews.nl en marktonderzoekbureau Ruigrok Netpanel.

Wie deden er mee?
Er zijn vier verschillende groepen die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek. De eerste drie groepen zijn personen die zijn benaderd vanuit de adviesraad van Ruigrok Netpanel en werkzaam zijn in de gezondheidszorg, de overheid en zakelijke dienstverlening. De vierde groep bestaat uit het zakelijke netwerk van New Directions en Primair Projekt. Samen leverde dit een totaal op van meer dan 1.000 respondenten. De vragenlijst heeft men anoniem online ingevuld.

En wat kwam hier uit?
Eén van de meest opvallende resultaten is dat 68 procent van de ondervraagden kiest voor een vaste eigen werkplek in plaats van een flexibele werkplek. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden geeft aan zich thuis te voelen in de werkomgeving en slechts 25 procent wordt vrolijk van de werkomgeving. De helft tot tweederde van de werknemers wil iets veranderen aan de inrichting van hun werkplek, maar heeft geen invloed op de inrichting van de werkomgeving

Wat willen werknemers precies?
Meer groen, een beter klimaat, meer licht, meer ruimte voor persoonlijk overleg, meer eigen ruimte en een vaste werkplek. Als de werknemer moet kiezen tussen verschillende soorten vergaderen, wordt klassiek vergaderen met grote afstand verkozen boven bijvoorbeeld staand en virtueel vergaderen. De onderzoekers stellen resumerend dat het lijkt alsof de werkomgeving steeds verder van de werknemer af is gaan staan, terwijl de werkomgeving juist een personificatie moet zijn. ‘Want daar voelt de Nederlandse werknemer zich het beste bij’.

Hoe belangrijk is de inrichting van de werkplek eigenlijk?
Erg belangrijk, zo komt uit het onderzoek naar voren. Het geluk van een medewerker is blijkens het onderzoek sterk afhankelijk van inrichting, omgang met anderen, ruimte hebben voor eigen initiatief, uitdaging, persoonlijke ontwikkeling, successen en waardering. De werkplek speelt dus een sleutelrol.

Dus?
Dus moeten werkplekken anders ingevuld worden dan tegenwoordig vaak gebeurd. In plaats van de drukke werkomgevingen die lijken op een moderne menshouderij, wil de werknemer volgens de onderzoekers ‘gewoon Jiskefet’: een eigen vaste werkplek, kinderfoto’s op het bureau en posters aan de muur. Maar liefst 63 procent wil iets veranderen aan de eigen werkomgeving en 47 procent geeft daarbij aan dat ze het belangrijk vinden om de werkplek te verpersoonlijken.

Dat komt niet overeen met datgene wat voorstanders van Het Nieuwe Werken beweren.
Klopt. Daarom is Hans Topée, directeur van New Directions, in reactie op de onderzoeksresultaten erg kritisch over deze rage: “Hypes zoals Het Nieuwe Werken drukken de werknemer in een keurslijf. De werkomgeving wordt een eenheidsworst waar mensen niet zichzelf kunnen zijn. Dit is funest voor de productiviteit binnen de organisatie. Voor een echt ondersteunende werkomgeving kijk en luister je eerst heel goed naar de werknemer. Veel bestuurders vergeten dat en streven slechts naar kostenminimalisatie.”