Huisvestingskunde doelgroep en programma


Voor wie bestemd?
Deze opleiding is onder andere bestemd voor gebouwbeheerders, facilitymanagers, (interieur)architecten en ondernemers in de kantoorinrichting en projectinrichting, accountmanagers, verkoopleiders, verkopers met ervaring in de kantoorinrichting en projectinrichting.

Programma
Het programma is modulair opgebouwd en bestaat uit vier modules. Tezamen vormen deze een geïntegreerd geheel. De modules zijn individueel te volgen (met een deelcertificaat) of als geheel met afsluitend examen (en bij goed gevolg een diploma). Ook kunnen de vier modules worden gevolgd zonder afsluitend examen.

Module 1: Kantoororganisatie
Deze module behandelt organisatiemodellen van kantoorhoudende organisaties en kantoorvormen. Onderwerpen als communicatie, informatietechnologie en kantoorfaciliteiten komen aan de orde.
 
Module 2: Onderzoeksmethodiek en Projectmanagement
Deze module behandelt vooral onderzoeksmethoden. Onderwerpen zijn: de invloed van trends, psychologische en sociologische aspecten van de werkplek, strategische planning, onderzoeksmethoden, inrichtingscomponenten en programma’s van eisen.
 
Module 3: Ontwerpen en bouwen
In deze module komen de fysische aspecten aan de orde: architectuur en kantoor, licht en kleur, akoestiek, de techniek van het gebouw, constructie, bouwtekeningen en voorschriften.
 
Module 4: Huisvesting in de praktijk
In deze module komt de kennis uit de voorafgaande modules samen. De voornaamste onderwerpen zijn: het omgaan met de opgebouwde kennis, het maken van een mijlpalenplan, het starten van een projectorganisatie, projectmanagement, het bouwproces in fases, haalbaarheidsstudies, verandermanagement, visie en beleidsontwikkeling, kantoorconcepten en scenario’s, budgetteren, offreren en financieringsvormen.
  <<< Vorige pagina