Mens en Ruimte docenten


De docenten van de cursus ‘Mens & Ruimte (voorbij Het Nieuwe Werken)’ hebben hun sporen in de praktijk verdiend en zullen, ieder vanuit hun eigen invalshoek, het onderwerp belichten.
De cursus wordt in het voorjaar 2014 gehouden, in wisselende samenstelling,  gegeven door Saskia Ruijer, Henk-Jan Hoekjen en Wim Pullen.

Saskia Ruijter
Transformatieamanager bij Rabobank Nederland

 
Rabo Unplugged is de integrale werkstijl van Rabobank Nederland, geïnspireerd op HNW-principes. Op inspirerende wijze laat Saskia Ruijter de deelnemers kennismaken met haar visie op HWN.
Ze zal uitgebreid ingaan op het programma Rabo Unplugged en inzicht geven in de aanpak en ontwikkeling van deze integrale werkstijl op mentaal, virtueel en fysiek gebied.

Henk-Jan Hoekjen
Hoofdredacteur Inside Information, vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur.


Sinds de introductie van Het Nieuwe Werken heeft Henk-Jan de ontwikkelingen rond dit onderwerp nauwgezet gevolgd. Hij kijkt er met kritische blik naar en die kritische blik is terug te vinden in zijn interviews en achtergrondartikelen over HNW. Ook bezocht hij vele kantoren die zijn ingericht op basis van de beginselen van Het Nieuwe Werken. Behalve hoofdredacteur is Henk-Jan historicus en filosoof. Er valt dus goed met hem te filosoferen over 'Mens & Ruimte'. In de laatste editie van Inside Information schreef Henk-Jan een artikel waarin hij uitlegt waarom de term 'Het Nieuwe Werken' zo verhullend is.

Lees hier de pdf-versie van dit artikel

Wim Pullen
Directeur Center for People and Buildings (CfPB)


Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe.

Voor meer informatie: www.cfpb.nl 

<<< vorige pagina