Mens en Ruimte doelgroep en toelating


Doelgroep
De cursus is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij een organisatie die overweegt 'Het Nieuwe Werken' in te voeren als strategie om doeltreffend in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Dat kunnen medewerkers zijn van:

- Het Facilitair bedrijf,
- Inrichtingsadviseurs,
- (interieur)architecten,
- Bouwkundig adviseurs,
- Vastgoed adviseurs,
- Medewerkers P&O,
- ICT-adviseurs,
- Directie en Management.

Toelatingseisen
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Het is echter wel van belang dat met een brede blik naar de verbinding tussen de bij ‘Het Nieuwe Werken’ betrokken dimensies gekeken kan worden: Huisvesting, ICT en Mens/Organisatie.

<<< vorige pagina