Mens en Ruimte voorbij HNW inhoud cursus


Inhoud

Wat doen we met Het Nieuwe Werken? Is ‘2.0’ toevoegen achter HNW genoeg? Zijn we uitgekeken op de hype? Of behelst Het Nieuwe Werken meer? Gaat het niet juist over ‘mensen’ in plaats van over dat kekke meubel of die hippe lamp? Is HNW niet van alle tijden? Hoe kunnen we de huidige én de toekomstige tijdsgeest recht doen binnen de werkruimte? En bestaat de ‘werkruimte’ eigenlijk nog wel?

De cursus schept duidelijkheid over diverse begrippen. Over het wat, hoe, waarom en wanneer van Het Nieuwe Werken. Over de rol van mens & (werk)ruimte. Om een steekhoudende inbreng te kunnen leveren naar en binnen organisaties die 'Het Nieuwe Werken' of variaties daarop willen invoeren. In ieder geval betekent aandacht voor Mens & Ruimte meer dan thuiswerken, meer dan 'vrijheid-blijheid' en ook meer dan alleen maar een wat andere manier van inrichten.

Vanaf het midden van de jaren ’90 zijn nieuwe werkmethodes door allerlei partijen met veel bombarie voor het voetlicht geplaatst. Terecht? Zeker. Maar het is belangrijk om in de gaten te houden dat de verkondigers van 'Het Nieuwe Werken' vaak ook belanghebbenden zijn: consultants, op zoek naar nieuwe business, of meubelfabrikanten, die graag nieuwe afzet creëren. Hierdoor is het objectieve karakter van de informatie over 'Het Nieuwe Werken' vaak ver te zoeken. Bij de eendaagse cursus ‘Mens & Ruimte (voorbij Het Nieuwe Werken)’ is dit anders.
In deze cursus worden niet alleen de mogelijke voordelen van 'Het Nieuwe Werken' op een rijtje gezet, maar passeren ook alle nadelen de revue. Dit maakt de cursus tot een must voor iedereen die werkelijk professioneel geïnteresseerd is in de werkruimte van de toekomst. Echte professionals vormen hun visie immers op basis van kennis. Zij laten zich niet meevoeren door een oppervlakkige hype.

Successen en missers
In de cursus wordt ingegaan op de achtergronden van allerlei facetten rond 'Mens & Ruimte'. Te beginnen met een veranderende wereld en de behoefte (en noodzaak) die daaruit ontstaat voor organisaties om ook te veranderen. Over de aandacht die verschuift van 'proces' naar 'mens'. Over medewerkers die bepalen hoe, waar, wanneer, waarmee en met wie zij willen werken. Over wat daar voor nodig is. Welke organisatie, welke mensen, welke technische infrastructuur en welke (fysieke) huisvesting.
Duidelijk wordt gemaakt welke stappen hierbij gevolgd  moeten worden om een, bij de organisatie passende invulling, te implementeren.

Kosten en opbrengsten
Tijdens de cursus worden vele aspecten met betrekking tot 'Mens & Ruimte' behandeld en aan de hand van voorbeelden toegelicht. Veel van de voorbeelden hebben betrekking op organisaties die inmiddels 'Het Nieuwe Werken' hebben ingevoerd. Uit hun ervaring blijkt dat er veel mis kan gaan maar ook veel geleerd kan worden. Op nuchtere wijze wordt duidelijk gemaakt ‘wat het kost’ en ‘wat het oplevert’, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het Nieuwe Werken of Het Andere Werken, of welke naam men er ook aan geeft, voer je niet in om aan een hype deel te nemen, Het Nieuwe Werken pas je als organisatie toe om succesvoller te worden. Zowel wat betreft verlaging van de bedrijfskosten als verhoging van de bedrijfsresultaten!

<<< vorige pagina