Mens en Ruimte voorbij Het Nieuwe Werken

  Meer informatie


Inhoud van Mens & Ruimte
(voorbij Het Nieuwe Werken)


Over successen en missers,
kosten en opbrengsten


Wat is het?
  Hoe werkt het?
      Wat levert het op?


Over de opleiding
Wat doen we met Het Nieuwe Werken? Is ‘2.0’ toevoegen achter HNW genoeg? Zijn we uitgekeken op de hype? Of behelst Het Nieuwe Werken meer? Gaat het niet juist over ‘mensen’ in plaats van over dat kekke meubel of die hippe lamp? Is HNW niet van alle tijden? Hoe kunnen we de huidige én de toekomstige tijdsgeest recht doen binnen de werkruimte? En bestaat de ‘werkruimte’ eigenlijk nog wel?