Beleving van de werkomgevingSteeds meer organisaties voeren een nieuw werkplekconcept in. Hoe waarderen medewerkers deze omgevingen en kunnen zij productief werken? Tijdens de cursus ‘Beleving van de werkomgeving gaan 'de docenten in op de rol van beleving in de huisvesting. Deelnemers leren welke aspecten medewerkers belangrijk vinden, welke aspecten bijdragen aan productiviteit en welke rol die aspecten (kunnen) spelen bij het wel of niet prettig kunnen werken. De opgedane kennis kan direct op de eigen situatie toegepast worden.

Inhoud
Tijdens de cursus bespreken de docenten de invloed van ‘minder harde’ en ‘harde’ aspecten op de beleving van een (kantoor)omgeving door medewerkers. Welke invloed hebben de verschillende  factoren op de productiviteit? Hoe belangrijk zijn geluid, klimaat en de sfeer en uitstraling voor medewerkers? Wanneer bevordert de werkomgeving uitwisseling van kennis en productiviteit? De dag gaat in op de samenhang tussen beleving en productiviteit, herkennen van problemen in de huidige werkomgeving en aanbod van mogelijke oplossingen. Omdat uit onderzoek blijkt dat de implementatie van een nieuw concept een grote rol speelt in de beleving en de productiviteit van medewerkers, wordt hier ook aandacht aan besteed. 

Werkwijze
Tijdens de cursus komt een grote diversiteit van onderwerpen aan bod die helpen bij de vormgeving van een prettige en productieve werkomgeving. Op interactieve wijze komt een groot aantal voorbeelden en toepassingsresultatenvoorbij, waarbij er ruimte is voor inbreng van eigen praktijkvragen. Dat vooraanstaande organisaties zich bezighouden met prettig en productief werken op kantoren, geeft aan dat dit geen stof is voor ‘zwevers’, maar een cursus waarbij cursisten de 'lessons learned' van anderen direct kunnen toepassen binnen de eigen organisatie.

Doelgroep
De cursus/workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van kantoren of kantoorhoudende organisaties en geïnformeerd wil worden over de rol die ‘beleving’ speelt bij het creëren van een omgeving die de productiviteit en kwaliteit helpt te bevorderen.

Toelatingseisen
Geen specifieke vooropleiding vereist. Enige kennis van een kantoororganisatie is gewenst.

Cursusduur
De cursus omvat één cursusdag van 9.30 tot 16.30 uur.

Kosten
Het lesgeld bedraagt € 425,- exclusief 21 procent btw, inclusief lesmateriaal. Lunch en consumpties zijn tijdens de cursusdag inbegrepen (in combinatie met deelname aan de Basiscursus Inrichtingskunde geldt een gereduceerd tarief).

Locatie
De workshop wordt verzorgd op diverse locaties in Nederland (in het verleden o.a. Achmea Apeldoorn, Bouwcampus Delft, Belastingdienst Utrecht, Hotel Ede enz.)
 

Reactie deelnemers
De locatie bij Achmea was uitstekend. Zeer passend bij de inhoud van de cursus. Leerzaam.

De lesinhoud door Marion Beijer en Anca Gosselink was absoluut waardevol.

Ik heb de rondleiding ervaren als een toegevoegde waarde. Zeer kundig en open.

De cursus voldeed volledig aan mijn verwachtingen, met name omdat de inhoud vaak gebaseerd was op empirisch onderzoek.

Leon Waltmans
Managing Director
Cascando Products BV


Cursusdata 
Deze cursus wordt tweemaal per studiejaar ingepland (najaar en voorjaar).

In overleg kan een incompany training over dit onderwerp op vrijwel elke gewenste datum worden gegeven.

Inschrijven
Klik hier voor het inschrijfformulier.