Onderzoek naar akoestiek in onderwijs

Het verbeteren van de akoestiek door het terugbrengen van de nagalmtijd in klaslokalen leidt tot betere les- en leerprestaties, sneller begrip van de lesstof door leerlingen en minder stress bij docenten. Het was al bekend dat lawaai - van buiten en binnen de school - de schoolprestaties sterk beïnvloedt. Dat het aanpakken van het specifieke aspect van nagalmtijd in het lokaal een ingrijpend effect heeft op zowel leerlingen als leraren, is nu voor het eerst uitgebreid aangetoond, in lokalen die ook echt gebruikt werden, met de daarbij behorende geluidniveaus en effecten hiervan.

Onderzoek van een half jaar in tien klassen met 11- tot 14-jarigen in vier verschillende lokalen - waarbij niemand wist dat de lokalen waren aangepast - toont dit zowel subjectief als objectief aan. Het onderzoek liet zien dat in lokalen waarin de nagalmtijd het kortst was, een bijkomend effect ontstond: de leerlingen maakten zelf ook minder geluid. Hierdoor kon de docent zachter spreken en toch goed verstaanbaar zijn, en zo de stem minder belasten. In het onderzoek werden zowel kinderen met en zonder gehoorbeperking betrokken. Bij het IcDuBo in Rotterdam staat sinds dit jaar een ‘perfect klaslokaal’ waar onder meer het effect van nagalmtijd kan worden ervaren.

Wanneer geluidniveaus te hoog zijn of ruimtes te veel galmen, hebben leerlingen moeite met het verstaan en begrijpen van de docent. Docenten hebben moeite zich verstaanbaar te maken en krijgen vaak stemproblemen. Ondanks verschillende richtlijnen voor goede omstandigheden voor zowel luisteren als spreken in scholen, wordt er nog steeds veel lesgegeven in lokalen die akoestisch gezien ondermaats zijn. Tegenwoordig is er vaker sprake van renovatie van bestaande schoolgebouwen dan van nieuwbouw. Ook worden vaak andere gebouwtypes getransformeerd naar een schoolfunctie. Daardoor blijven onwenselijke akoestische situaties steeds langer voortbestaan. Dit heeft een negatief effect op prestaties van leerlingen en leerkrachten.De resultaten van het onderzoek - De Essex Study - zijn belangrijk voor wie zich bezighoudt met het ontwerpen van scholen en met werken en/of leren in het onderwijs: schoolbesturen, onderwijsadviesbureaus, architecten, bouwbedrijven en akoestisch adviseurs. Het onderzoek laat concreet verbeteringen zien die ontstaan door het nemen van de juiste akoestische maatregelen in klaslokalen.

http://www.ecophon.com/nl/
Klik hier voor het volledige rapport.

Office Academy verzorgt praktijkopleidingen voor de inrichting, huisvesting en herhuisvesting van kantoren, kantoorhoudende organisaties en openbare gebouwen.

De hoofdopleidingen Inrichtingskunde, Huisvestingskunde en Marco Polo zijn de enige in hun soort, waardoor Office Academy zich onderscheidt van andere opleidingen.

Onze eendaagse cursussen informeren u snel over de breedte van een actueel onderwerp. Met een beperkte investering in tijd en geld doet u praktische kennis en vaardigheden op, die u onmiddellijk kunt toepassen binnen uw organisatie.

Actuele ontwikkelingen, trends en praktijksituaties spelen in de opleidingen een hoofdrol. 'Het Nieuwe Werken' komt uitgebreid aan bod in de hoofdopleidingen en er is een speciale eendaagse cursus
'Mens & Ruimte (voorbij Het Nieuwe Werken)'.