Nieuws


26-06-2019 9:00

Familiebedrijf Facilicom Group heeft vorig jaar een lichte omzetstijging gerealiseerd naar 1.264 miljoen euro (+ 2 procent). De nettowinst kwam uit op 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. Strategisch zette de onderneming extra in op het thema werkgeluk, dat duidelijk moet maken dat facilitaire dienstverlening een toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

Een jaar met twee gezichten. Zo typeert Geert van de Laar, CEO van Facilicom Group, het verslagjaar 2018. Het familiebedrijf vertaalde de missie - samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen - naar een expliciete inzet op werkgeluk om de prestaties van medewerkers en klanten te verbeteren. Hier stond tegenover dat de operationele bedrijfsresultaten achterbleven bij de doelstellingen.

"Onze strategische focus op operational excellence, datagedreven werken, marktgericht werken en vernieuwend organiseren leverde diverse onderscheidende projecten en initiatieven met maatschappelijke meerwaarde op", licht Van de Laar de maatschappelijke impact toe. De lancering van de sociale onderneming Buitengewoon, waarmee Facilicom Group mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doorgeleidt naar een volwaardige baan, is daarvan een voorbeeld.

Daarnaast toonde de inzet op werkgeluk zich een belangrijke verbindende factor tussen de verschillende markten waarop Facilicom Group actief is. Met de dienstverlening op het vlak van catering, schoonmaak, beveiliging, integraal facility management, en zorg en welzijn geven de vijf divisies concreet invulling aan de pay-off 'Happy people make happy people'. Er gingen in 2018 bijvoorbeeld diverse pilots van start om medewerkers meer zelfstandig invulling te laten geven aan de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld via zelfroostering.  
 

De meeste divisies hebben de omzetdoelen behaald, maar de totale winstgevendheid van Facilicom Group is achtergebleven bij de verwachtingen, zegt Van de Laar over de reden dat 2018 uiteindelijk niet een jaar met uitsluitend positieve kanten was. De geconsolideerde omzet nam toe met bijna 2 procent tot 1.264 miljoen euro. De operationele winst daalde tot 17 miljoen euro en bedroeg daarmee 1,3 procent van de omzet. De nettowinst kwam na belasting uit op 7,5 miljoen euro.

 

Facilicom Group had in 2018 op diverse markten te maken met uitdagende omstandigheden, licht Van de Laar toe. "Net als andere grote werkgevers in Nederland merken we de gevolgen van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende loonkosten en het toenemende ziekteverzuim. Als mensenbedrijf met bijna 31.000 medewerkers in dienst raken deze ontwikkelingen ons buitengewoon sterk."

 

Van de Laar ziet de inzet op werkgeluk als essentieel onderdeel. "Als familiebedrijf zit het commitment bij welzijn en werkgeluk van medewerkers in ons DNA. Maar we zetten het thema nu expliciet en structureel op de agenda. Dat doen we nadrukkelijk vanuit de wetenschap dat als onze medewerkers goed in hun vel zitten, zij zich meer verbonden voelen met onze organisatie en optimaal presteren bij onze opdrachtgevers. Werkgeluk is dus goed voor de medewerkers van Facilicom Group, vervolgens ook voor de medewerkers van onze klanten - en daarmee uiteindelijk voor de werkprocessen en resultaten van onze opdrachtgevers."

www.facilicom.nl


Deel op Social Media




26-06-2019 8:30

Maar liefst 19 procent van de Nederlandse werknemers zegt dat er geen collega is om werkzaamheden over te nemen tijdens vakanties of periodes van extreme drukte. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: collegialiteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce managementoplossingen.

Collega’s zijn te druk met hun eigen taken en kunnen er geen extra werk bij hebben. 11 Procent van werkend Nederland geeft aan dat er simpelweg niemand is in de organisatie om de taken over te nemen. Deze groep mensen is de enige binnen hun bedrijf die het werk kan uitvoeren. 

Gelukkig staat er voor veel werknemers (38 procent) wel altijd iemand klaar om te helpen in een periode van drukte of verlof. In bijna een derde van de gevallen (32 procent) wijst de manager iemand aan om de werkzaamheden over te nemen. De werknemers van deze bedrijven kunnen zonder zorgen een dag of periode vrij nemen.

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: “Vakantie, het is een periode om tot rust te komen, terwijl de achterblijvers worden geconfronteerd met extra werk. Maar als er niemand is die je taken overneemt, ga je ook niet met een gerust hart op vakantie. Ik geloof dat collega’s zeker bereid zijn om elkaar uit de brand te helpen als het werk zich opstapelt, maar daar moet wel de ruimte voor zijn. Dit valt of staat met een goede planning en kennisborging. In de ideale situatie is er extra tijd om collega’s te helpen wanneer dat nodig is en om te zorgen dat zij probleemloos op vakantie kunnen. Het goed documenteren van de aanwezige kennis en voortgang van werkzaamheden is belangrijk om zaken over te kunnen nemen. Als dat op orde is, kan iedereen er zonder zorgen tussenuit.”

Het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: collegialiteit’ is te downloaden op de website van Protime.

https://www.protime.nl/nl-nl


Deel op Social Media




19-06-2019 8:30

De huisvesting van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, het AM Huis aan de Ptolemaeuslaan in Utrecht, is na een renovatie aangepast naar de hoge kwaliteitsstandaarden van zowel Breeam als WELL. dat meldt de organisatie in een persbericht.

image

"Het AM Huis is het eerste bestaande kantoorgebouw in Nederland dat na modernisering voldoet aan deze hoge eisen voor duurzaamheid en gezondheid", stelt een woordvoerder. "De certificering naar WELL Core & Shell Silver en BREEAM Excellent is mede door de gemeenschappelijke ambitie van gebruiker AM, huurder BAM Concernhuisvesting en eigenaar Ortelius, en tot stand gekomen."

De samenwerking tussen eigenaar, huurder en gebruiker was erop gericht om duurzaamheid en gezondheid te verenigen. Het pand is een ontwerp van het toenmalige architectenbureau Claus en Kaan en dateert uit 2011. "De belangrijkste ingrepen in het kader van de certificeringen, waren het aanpassen van de klimaatinstallatie en de verlichting. Het resultaat heeft geleid tot een optimale werklocatie voor de medewerkers en ook tot een toekomstbestendig kantoorpand; een positieve businesscase voor alle betrokkenen. Het recent opgeleverde WTC Utrecht is goed voorbeeld van hoe AM ook in haar eigen projecten het thema ‘gezondheid’ concreet toepast."

Raymon van Miltenburg, directie AM: “De belangrijkste assets van ons bedrijf zijn onze collega’s. Het bieden van een comfortabele werkomgeving is dan een logische stap. Ons kantoor is daarnaast het visitekaartje voor onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Deze kwaliteitsslag past tevens naadloos in een van onze kernthema’s ‘Healthy Urban Living & Working’."

Martin Verwoert, namens eigenaar Ortelius: “Het is mooi om te zien dat wij als eigenaar hebben kunnen bijdragen aan een tevreden huurder, waarbij de vastgoedwaarde niet uit het oog is verloren. Voor Ortelius is dit een gebouw met een goed rendement en een parel in onze portefeuille.” 

www.am.nl


Deel op Social Media




11-06-2019 9:00

FMN presenteerde onlangs de NFC Index Kantoren 2018. De kengetallen van de NFC Index geven inzicht in de ontwikkeling van de facilitaire kosten. Uit de index blijkt dat de kosten voor facilitair management per saldo stijgen.

Blijkens de index stegen de kosten per vierkante meter (vvo) in 2018 met 2,1 procent naar 490 euro. De kosten voor Gebouw en Infrastructuur laten op de meeste onderdelen een stijging zien. "Er is ook dit jaar weer een toename van de kosten voor Accommodatie, Parkeren en Werkplekomgeving. De kosten voor Schoonmaak dalen dit jaar licht."

De kosten voor Mens en Organisatie laten een wisselend beeld zien. "De kosten voor Beveiliging nemen toe; een stijging die ook de laatste jaren al waarneembaar was. Bij Hospitality is er sprake van een daling van de kosten voor Restaurant & Automaten. Voor logistiek zien we de kosten licht stijgen."

De ICT-kosten (werkplekgerelateerd) per vierkante meter blijven vrijwel onveranderd. "Belangrijke elementen hierin zijn de dalingen in de kosten van Centrale en Gedistribueerde Diensten en Telematica. De kosten voor Management & Advies gingen fors omhoog mede door aandacht voor security en gebruik van cloudoplossingen. De kosten voor Werkplekbeheer stegen licht."

"De kosten per vierkante meter voor Strategisch Facility Management en Horizontale functies dalen. Door de stijging van de kosten van het Tactisch Management is de daling van de kosten van de totale overhead minder sterk."

In 2018 daalde het vloeroppervlak per werkplek naar 19,8 vierkante meter vvo.

De indices van de NFC Index zijn een belangrijke referentie voor kostenontwikkeling van facilitaire voorzieningen van kantoorhoudende organisaties en het onderwijs. De indices leveren relevante managementinformatie voor mogelijkheden op het gebied van kostenefficiency.

www.fmn.nl

06-06-2019 9:00

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland groter dan 100 vierkante meter minimaal voldoen aan energielabel-C. Als de eigenaar dit label niet kan overleggen mag het gebouw niet meer worden gebruikt als kantoor. Dit betekent een flinke uitdaging, want op dit ogenblik voldoen tientallen miljoenen vierkante meter kantoren nog niet aan energielabel-C. Het initiatief 'The Road to Paris wil ondersteuning bieden.

De bedrijven verenigd in The Road to Paris, Koers Groep, ingenieursbureau IOB, MAIN Energie, SPIE en Goodmorrow, willen via een gestructureerd stappenplan de verduurzaming van kantoren projectmatig aanpakken. Ze werken daarbij samen met een team specialisten op het gebied van isolatie, gevels, daken en installaties.

"Omdat ieder gebouw anders is, bestaat er geen standaardoplossing", stelt het vijftal bedrijven. "De focus van The Road to Paris ligt op energiebesparing, omdat dat de meest efficiënte manier is om te verduurzamen. Om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren, zijn  in de eerste plaats bouwkundige verbeteringen van de gebouwschil nodig, zoals isoleren van daken of het vervangen van de gevelbeglazing. Dat is cruciaal bij vooral oudere kantoorgebouwen. Deze energiebesparende maatregelen moeten aangevuld worden met organisatorische (gedrags-)maatregelen. Bijvoorbeeld een optimalisering van de kantoorbezetting, de verplaatsing van de schoonmaak naar overdag en het scherper stellen van de openingstijden van het gebouw. Verdere besparende maatregelen worden gevonden in het beter inregelen van bestaande installaties. Door slimme meettechnologie en energiemanagement kan sluipverbruik en inefficiëntie belangrijke energiebesparing opleveren."

De druk om te verduurzamen wordt opgevoerd. Niet alleen door de overheid, maar ook door de banken. Verschillende banken hebben al aangegeven dat er in de toekomst geen kredieten worden verstrekt aan zogenaamde ‘bruine gebouwen’ met label D tot en met G. "Verwacht wordt dat gebouwen die niet verduurzaamd zijn, binnen vijf tot tien jaar sterk in waarde zullen dalen. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance blijkt dat het verduurzamen van kantoorpanden loont. Energiezuinige kantoorpanden zijn circa 9 procent meer waard en leveren zo’n 10 procent hogere huuropbrengsten op dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. De marktwaarde en de huuropbrengsten stijgen dus, terwijl de investeringen na vier jaar zijn terugverdiend, zo blijkt uit datzelfde onderzoek. Niet verduurzamen is dus verkeerde zuinigheid."

www.theroadtoparis.nl


Deel op Social Media




04-06-2019 10:00

KNX heeft zich al lang als de wereldwijde standaard in de woning- en gebouwautomatisering bewezen. Theben werd als een van de eerste bedrijven lid van de Association en heeft als lid van het Executive Committee actief invloed op de verdere ontwikkeling van de KNX-technologie. KNX is voor Theben een van de speerpunten en daarom werd het tijd voor een ‘eigen’ KNX-website. De website http://theben-knx.nl/  is vanaf nu online.

Het voordeel van een KNX-installatie is veelzijdig. Met KNX kunnen alle gebouwfuncties aan elkaar gekoppeld, geprogrammeerd en aangestuurd worden. Van verwarming, ventilatie en binnenklimaatregeling via verlichting en zonwering tot aan alarm-, beveiligings- en informatiesystemen. Al deze functies kunnen automatisch via intelligente sensoren worden aangestuurd en handmatig met schakelaars in de ruimtes of centraal via een visualisatie worden bediend – thuis of mobiel via smartphones of tablets.

"Binnen de website behandelen we drie thema’s", aldus Theben. "KNX - in de praktijk, KNX - functionaliteiten en KNX - producten. Bij het thema ‘in de praktijk’ zoomen we in op KNX algemeen. Wat is KNX, wat houdt het programmeren in en de kosten en baten. Bij het thema ‘functionaliteiten’ laten we zien wat er mogelijk is met KNX. Zoals bijvoorbeeld lichtregelen met dimfunctie. Onder het thema ‘producten’ lichten we de Theben KNX-producten verder toe."
 

www.theben-knx.nl


Deel op Social Media



03-06-2019 8:00

Facility managers spelen een cruciale rol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het realiseren van de klimaatdoelen en ze willen die rol ook pakken. Zo bleek op het FMN voorjaarscongres ‘Connect XL: Op weg naar Parijs – de rol van facility managers in onze klimaatopgave’ dat FMN samen met CFP Green Buildings organiseerde. Bijna 150 facility managers waren voor dit  congres bijeengekomen op de duurzame locatie De St@art in de Apenheul in Apeldoorn.

Klimatoloog en weerman Reinier van den Berg en hoogleraar Andy van den Dobbelsteen maakten de deelnemers aan het congres andermaal bewust van de wissel die klimaatverandering en de uitputting van onze hulpbronnen trekt op onze toekomst.

Facility managers hebben als geen ander invloed op de duurzaamheidsprestatie van hun organisatie. Daarbij gaat het om gebouwen, maar ook om mobiliteit, afval en catering. Inzicht in de impact van deze elementen op de CO2-emissie is een eerste stap op weg om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen.

FMN had de deelnemers aan het congres uitgedaagd om mee te doen aan een CO2-challenge om zo inzicht te krijgen in de CO2-footprint van de eigen organisatie. Tijdens workshops en met pitches op het innovatieve klimaatplein kregen de deelnemers vervolgens meteen praktische tips om in hun eigen organisatie aan de slag te gaan.

“De techniek is er al. We kunnen morgen al starten met het duurzaam en circulair maken van onze gebouwen. Het is sociale innovatie. We moeten keuzes durven maken!”, vatte dagvoorzitter Yvette Watson na het slotdebat de middag samen. Tevens maakte zij daar bekend dat FMN ook zelf verantwoordelijkheid neemt door de CO2-impact van het congres volledig te compenseren. Ook de deelnemers konden ter plekke hun reis naar het congres compenseren door bomen te kopen bij stichting Trees for all.

www.fmn.nl
 


Deel op Social Media








Terug

Combinatieaanbieding: 25% korting op abonnement vaktijdschriften Inside Information + Verlichting

U betaalt € 141,00, in plaats van € 188,00, voor totaal dertien nummers van Inside Information en Inside Information Verlichting.

Klik hier om een abonnement te nemen
 


Nieuwsarchief
Kantoor- en Projectmeubilair

Vloer, Wand & Plafond

Verlichting

Ontwerp/Architectuur

Overig nieuws

Archief voor oktober 2006


Naast nieuws en de hoofdnavigatie bovenaan onze site hebben wij nog meer rubrieken, namelijk:

- Agenda met beurzen en evenementen
- Vacatures
- Projecten uit de branche
- Geselecteerde filmpjes
  


- Aanmelden voor een abonnement
- Inschrijven op de e-mailnieuwsbrief

 


Agenda
Agenda-overzicht >